VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-19-2019, 10:52 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 625
HLV Solskjaer r?t ?n t??ng v?i Mason Greenwood

Barca bán Coutinho, Liverpool ch?u thi?t; Solsa h?a h?n v?i Greenwood; "Vi?t Nam n?m ? b?ng ??u r?t thú v?"; Mancini c?p b?n Roma; Icardi ra h?n ??nh cho Juventus,… là nh?ng n?i dung chính trong b?n tin 0h c?a B?S.
Barca bán Coutinho, Liverpool ch?u thi?t. Theo ti?t l? t? Mirror, m88cvf n?u Barcelona bán Coutinho trong hè này, Liverpool s? ch?u thi?t m?t kho?n ti?n ít nh?t là 4,4 tri?u b?ng. Theo h?p ??ng kí k?t gi?a 2 ??i, The Reds s? nh?n ?? 142 tri?u b?ng n?u Coutinho hoàn thành ?? các ?i?u kho?n, trong ?ó có 100 l?n ra sân cùng Barcelona. Hi?n t?i, ti?n v? ng??i Brazil m?i ch? ?á 75 tr?n cho Blaugrana. Vì v?y, ??i bóng thành ph? c?ng n??c Anh ?ang tính ??a Coutinho tr? l?i Anfield.
"Vi?t Nam n?m ? b?ng ??u r?t thú v?". Chia s? sau l? b?c th?m vòng lo?i W.C 2022 khu v?c châu Á, Phó Ch? t?ch VFF, ông Tr?n Qu?c Tu?n cho r?ng ?ây là b?ng ??u r?t thú v? và khó l??ng. ?i?u ông nh?n m?nh là các ??i bóng và C?V s? g?p thu?n l?i h?n trong di chuy?n gi?a các tr?n l??t ?i và l??t v?.
Solsa h?a h?n v?i Greenwood. HLV Solskjaer r?t ?n t??ng v?i màn trình di?n c?a tài n?ng tr? Mason Greenwood, ng??i ?ã ghi bàn ? tr?n th?ng Leeds Utd 4-0. Ông cho bi?t hoàn toàn có th? trao c? h?i cho c?u th? 17 tu?i này ? ??i 1 Man Utd mùa t?i.

Icardi ra h?n ??nh cho Juventus. Theo SportMediaset, ty le ma cao ti?n ??o Mauro Icardi ?ã yêu c?u Juventus ph?i ?àm phán v?i Inter Milan t? nay cho t?i ngày 10/8. B?ng không, chân sút ng??i Argentina s? tính t?i ph??ng án khác. Inter hi?n không mu?n ?? Icardi t?i Juventus vì ?ây là ??i th? c?nh tranh trong cu?c ?ua Scudetto.
Dortmund s?p có h?p ??ng kh?ng. Theo báo gi?i ??c, Dortmund ?ã b??c ??u ??t th?a thu?n gia h?n h?p ??ng v?i nhà s?n xu?t áo ??u Puma. V?i h?p ??ng m?i, ??i ch? sân Signal Iduna Park s? nh?n ???c 300 tri?u euro/10 n?m.
Mancini c?p b?n Roma. Theo xác nh?n c?a Roma trên trang ch?, ??i bóng này ?ã chính th?c s? h?u trung v? Gianluca Mancini theo d?ng cho m??n t? Atalanta. Trong H?, "B?y sói" ?ã ?ính kèm ?i?u kho?n mua ??t tài n?ng tr? này v?i m?c giá 15 tri?u euro.
??c Huy ngán b?ng ??u ? VL World Cup. Sau tr?n hòa HAGL 1-1, ti?n v? ??c Huy nh?n ??nh ?T Vi?t Nam r?i vào b?ng ??u khó kh?n ? VL World Cup 2022. Theo c?u th? c?a Hà N?i, ?ây là b?ng ??u r?t cân b?ng nên s? r?t khó l??ng.
Ti?t l? lý do De Ligt t? ch?i t?i Anh. Tr??c báo gi?i, "siêu cò" Mino Raiola cho bi?t Matthijs de Ligt t? ch?i các CLB Anh ?? t?i Juventus vì Italia là n?i t?t nh?t ?? các h?u v? phát tri?n s? nghi?p. Ông hy v?ng t?i Juventus, tài n?ng tr? ng??i Hà Lan s? tr? thành ngôi sao l?n c?a bóng ?á th? gi?i.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.