VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 03-18-2018, 06:50 AM
luongdiu luongdiu is offline
Member
 
Join Date: Mar 2018
Posts: 1
D?ch v? mua bán s?a ch?a ?i?n l?nh

Công ty chuyên v? d?ch v? ?i?n l?nh, luôn không ng?ng ??i m?i và nâng cao ch?t l??ng d?ch v? và cung c?p ?a d?ng v?i nhi?u d?ch v? ?? ph?c v? khách hàng nh?:
1. Mua bán ?i?n l?nh – ?i?n gia d?ng
2. L?p ??t – s?a ch?a, b?o trì h? th?ng ?i?n l?nh, ?i?n gia d?ng.
3. Cung c?p l?p ??t h? th?ng c?p thoát n??c và ???ng ?ng công nghi?p...
Ph? tùng ngành ?i?n l?nh: TOSHIBA, DAIKIN, CARRIER, LG, NATIONAL, REETECH, SANYO, PANASONIC, SUMIKURA, SAMSUNG, MITSUBISHI, TRANE …
Nh?n B?o trì – s?a ch?a các thi?t b? ?i?n l?nh dân d?ng và công nghi?p cho các công s?, công ty, nhà máy v?i h?p ??ng lâu dài .
Ngoài ta còn có d?ch v? cho thuê máy ?i?u hòa s? d?ng cho h?i ngh?, tri?n lãm, ...
Công ty chúng tôi v?i ??i ng? k? s?, k? thu?t viên lành ngh? s?n sàng ph?c v? nh?ng yêu c?u c?n thi?t v? các s?n ph?m ?i?n, ?i?n l?nh dân d?ng và Công nghi?p, luôn ph?c v? khách hàng m?i lúc m?i n?i v?i ph??ng trâm “ NHANH, HI?U QU?, VÌ KHÁCH HÀNG”
S?a ch?a ?i?n l?nh biên hòa,Mua bán máy l?nh biên hòa,S?a ch?a ?i?n l?nh ??ng nai, B?o trì máy l?nh biên hòa ??ng nai..
Liên h?
??a ch?: S? 114 - T? 35E - P Tân Phong-TP.Biên Hòa- ??ng Nai.
?i?n tho?i: (0613) 897 668 - Fax: (0613) 897 588
Reply With Quote
 

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.