VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-03-2017, 11:44 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
Gi?i thi?u hãng hàng không hàn qu?c cn t?i tphcm

GI?I THI?U HÃNG HÀNG KHÔNG KOREAN AIR
Korean Air là hãng hàng không c?a Hàn Qu?c và c?ng là hãng hàng không l?n nh?t có tr? s? t?i n??c này. Tên c?a hãng ?ã ???c ??i nh? hi?n nay t? tên c? Korean Airlines. ?ây là m?t trong nh?ng th??ng hi?u hàng không l?n nh?t châu Á, th??ng ho?t ??ng trên các tuy?n bay n?i châu Âu, châu Phi, B?c M?, châu Á, Châu Úc. Hi?n nay, hãng này luôn có các chuy?n bay ??n ph?n l?n các ?i?m ??n ? Hoa K? (10 thành ph? du l?ch t?i 50 bang) mà b?t c? hãng hàng không châu Á nào bay t?i.
Image result for hãng hàng không korean air
K? t? khi b??c sang th? k? 21, Korean Air ?ã ch?ng t? nh?ng c?i ti?n m?nh m? v? công tác an toàn cùng vi?c áp d?ng các nguyên t?c hi?n ??i c?a Crew Resource Management. N?m 2006, hãng vinh d? ???c ??c gi? c?a t?p chí Time bình ch?n là m?t trong nh?ng hãng t?t nh?t châu Á và hai l?n nh?n ???c Gi?i th??ng Sao Th?y (Mercury Award) v? cung c?p d?ch v? trong chuy?n bay.
Tính cho t?i nay, trong l?ch s? th? gi?i, ?ây v?n là hãng hàng không duy nh?t ?ã tham gia vào l?nh v?c nghiên c?u và ch? t?o không gian v? tr?.
???c bi?t hãng này là m?t trong các thành viên sáng l?p SkyTeam, liên minh các hãng hàng không l?n th? hai th? gi?i. Sau m?t kho?ng th?i gian ng?n b? liên minh SkyTeam lo?i ra kh?i ch??ng trình h?p tác chia s? ???ng bay do có v?n ?? v? an toàn, hiên nay hãng ?ã l?y l?i ???c v? th? và uy tín c?a mình, tr? thành ??i tác hàng không th??ng xuyên c?a Skywards, ??ng th?i làm ch??ng trình bay th??ng xuyên cho Emirates và Sri Lankan Airlines.
??t vé vé máy bay ?i M?, vé máy bay ?i Canada, Úc, Hàn Qu?c vui lòng liên h? V?n phòng Korean Air t?i Vi?t Nam.
TP.H? Chí Minh: 08.3925.6479 – 08.3925.1759. Hotline: 0984616129.

Tag bài vi?t . hãng hàng không korean air t?i tphcm
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.