VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-15-2017, 01:16 AM
minareal minareal is offline
Member
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 9
Bán ??t KCN Long H?u - T?nh L? 826C - 650Tri?u

C?n bán lô ??t th? c? chính ch? ???ng T?nh L? 826C - Long H?u - C?n Giu?c - Long An
V? Trí:
- Cách Khu Công Nghi?p Long H?u 2km
- Cách Khu Công Nghi?p Hi?p Ph??c 4km
- Cách nhà bè ch? 2km
- Khu dân c? hi?n h?u, m?t ?? xây d?ng 65%, dân c? ?ông ?úc + công nhân t?nh l?
- Xây d?ng t? do
H??ng:
- Chính Nam
Di?n Tích:
- Ngang 8m x 15m
- DT th?c: 65m2
- DT s? d?ng: 120m2(g?m c? di?n tích ngoài s?)
Ti?n ích ??y ??:
- G?n tr??ng h?c các c?p 1,2,3 trong ph?m vi 1km
- UBND xã Long H?u, ch?, b?nh vi?n, b?n phà ph?m vi 800m
- Giao thông thu?n ti?n v? Tp.HCM theo ???ng T?nh l? 826C-> ?.Lê V?n L??ng->?.Nguy?n V?n Linh ch? 15 Phút
Ho?c theo ???ng T?nh l? 826C-> ?.Long H?u->?.Nguy?n V?n T?o->?.Nguy?n H?u Th? 12 Phút
Gía: 650 Tri?u
S? H?ng Riêng, Bao sang tên công ch?ng
Liên h? chính ch?: 093.755.1874 - 093.526.47.46(Tu?n)Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.