VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-27-2017, 10:27 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
giá vé t? hà n?i ?i manila ch? v?i 59 USD

Hãy nhanh tay s? h?u ngay t?m vé máy bay ?i Manila khuy?n mãi c?a hãng hàng không Cebu Pacific chúng tôi ngay hôm nay ?? có c? h?i ??n ??t n??c nghìn ??o này ngh? ng?i gi?i trí h?p d?n t?i n?i ?ây nhé. Khuy?n mãi áp d?ng t?i Hà N?i và TP. H? Chí Minh. Nhanh tay ??t vé t?i V?n Phòng Cebu Pacific ngay hôm nay thôi nào ?? s? h?u t?m vé máy bay ?i Manila v?i giá 59 USD. Th?i gian m? bán vé b?t ??u t? ngay tháng 04/2017 cho ??n h?t vé. Th?i gian kh?i hành t? 01/07 ??n h?t 03/09/2017. Nhanh tay ??t vé và xách balô lên ?i du l?ch ??n qu?c gia nghìn ??o ngay thôi nàoB?ng giá vé máy bay ?i philippines du l?ch Manila t? 01/07 ??n 03/09/2017
S? hi?u máy bay : 5J745
?i?m xu?t phát : Hà N?i (HAN) 09:20
Quá c?nh :Singapore (SIN) 12:20 – 18:25
?i?m ??n :Manila (MNL) 22:05
.................................................. ...............................
?i?m xu?t phát :Tp. H? Chí Minh (SGN) 11:10
Quá c?nh :Singapore (SIN) 15:45 – 18:25
?i?m ??n :Manila (MNL) 22:05

Giá ch? : 59USD
L?u ý: Giá vé ?ã bao g?m thu? và phí ph? thu. Giá vé có th? thay ??i tùy thu?c vào h?ng gh?.
K?t qu? hình ?nh cho khuy?n mãi du l?ch t?i manila
Các h?ng gh? Cebu Pacific Air mà hãng ?ang khai thác
H?ng ph? thông.
H?ng th??ng gia.
?ây là ch??ng trình khuy?n mãi m?i nh?t c?a Cebu Pacific chúng tôi nh?m t?o ?i?u ki?n cho du khách thích khám phá th? ?ô Manila c?a qu?c ??o Philippines. H?n n?a, t? Manila b?n có th? d? dàng di chuy?n ??n nhi?u thành ph?, ??o n?i ti?ng khác ? Philippines ?? chuy?n hành trình khám phá ??t n??c này thêm tr?n v?n h?n.

?? t?n h??ng m?c giá vé ?u ?ãi c?a Cebu Pacific du khách nên chu?n b? s?n sàng tinh th?n s?n vé tùy theo t?ng ch?ng bay mà du khách mu?n tham gia. N?u b?n có b?t c? th?c m?c nào liên quan ??n ch??ng trình khuy?n mãi m?i nh?t c?a Cebu Pacific thì vui lòng liên h? v?i chúng tôi theo nh?ng ??a ch? n?m bên d??i ?? ??i ng? nhân viên t? v?n h??ng d?n chi ti?t.

tin m?i nh?t v? ??o núi l?a camiguin t?i philippines

NH?NG ?U ?ÃI KHI ??T MUA VÉ T?I CEBU PACIFIC
Cung c?p vé máy bay ?i Manila c?a Cebu Pacific giá g?c r? nh?t.
Thanh toán và nh?n vé ti?n l?i, nhanh chóng.
Giao vé t?n n?i mi?n phí.
H? tr? ??i ngày bay theo yêu c?u.
H? tr? ??t ch? ng?i, mua thêm hành lý ký g?i.
H? tr? cho nh?ng hành khách nhu ng??i cao tu?i, ng??i khuy?t t?t, ph? n? mang thai và tr? nh?.
CÔNG TY VANESS BOOKING BÁN VÉ MÁY BAY TR?C TUY?N
Tr? s? chính: 173 Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 1, Tp.HCM
Tel: (08) 3925 6479 – (08) 3925 1759
Hotline: 0984 6161 29
Email:lienhe@vemaybay123.vn
Web : cebupacific.biz
?i?m ??n
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.