VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-03-2017, 01:56 AM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
hành trình du l?ch b?i t?i bình l?p - v?nh hy

Blog ph??t !Nh?c ??n Bình L?p ch?c h?n ai c?ng bi?t, n?i ?ây ?ã tr? nên quen thu?c v?i các b?n du l?ch b?i. Bình L?p n?m trong vùng v?nh Cam ranh – Khánh Hoà, mà nh?c ??n v?nh Cam ranh thì kh?i ph?i nói r?i hen: n?ng vàng, bi?n xanh trong v?t, cát tr?ng m?n màng, không khí mát, trong lành, n?i du l?ch, l?a ch?n tuy?t v?i cho b?n m?t chuy?n ?i cùng G?u ??y. kaka
Ph??t t?i b?i bi?n Bình L?p th? mình trong gió, ?i qu?y kh?p n?i trong 3 ?êm 2 ngày v?i chi phí ~ 1.300.000 thôi nhé.
So v?i Bình Ba, Bình H?ng quá n?i ti?ng thì Bình L?p – Cam Ranh có ph?n lép v? h?n. Nh?ng không vì v?y mà Bình L?p “ít ??p” h?n 2 ?i?m còn l?i nhé. T?n d?ng th?i gian ngh? cu?i tu?n, t?i mình làm m?t chuy?n 3 ?êm 2 ngày v?i các ?i?m: Bình L?p – Hang Rái (V?nh Hy) – Tp Phan Rang:

- Ph??ng ti?n ?i l?i: mua vé xe t? Sài Gòn ?i Cam Ranh c?a Ph??ng Trang, Nam Ph??ng, Hoà Thu?n Anh, Ph??ng Nam… ??u có vé. D?c ???ng yêu c?u d?ng t?i ngã ba M? Thanh ?? ?i vào Bình L?p (nh? book s?m ko thôi h?t vé – nh?t là ngày l?).
- ??t vé xe xong thì b?n mình g?i ?i?n book xe máy tr??c ?? linh ??ng ??n nh?ng ??a ?i?m khác. ??n n?i có th? thua xe máy ? b?t c? khách s?n nào c?ng có : xe s? 120k, tay ga 170k (ko c?n c?c ti?n tr??c, ch? c?n ??a CMND là ???c). Ngay ngã ba c?ng có vài chi?c xe máy và mình ngh? là h? m?i ?em ra ?? cho thuê và ch?c là s? có giá c?nh tranh. Nh?ng b?n ch? mu?n ? 1 ch? t?i resort ch?i bi?n không c?n thuê xe máy thì có th? thuê ch? Quyên ch? t?i resort b?n ?ã book. Các b?n có th? thay ??i l?ch trình ?i t? Tp Phan Rang ??n Bình l?p = xe máy c?ng ???c. nh?ng n?u thuê xe t?i Phan Rang thì ph?i c?c 1 tri?u.
- Ch? ?: hình nh? nguyên cái Bình L?p ch? có 3 khu ?? ?: Resort Ng?c S??ng (n?i quay film Nh?ng n? hôn r?c r?), resort Sao Bi?n và Villa ??o Hoa Vàng (cái này t?i mình ?). Còn có 1 s? nhà ngh? c?a nhà dân b?n có th? liên h? ?n nh? ? ??u ho?c homestay c?ng ???c.
??y là nh?ng th? c?n thi?t khi du l?ch ??y, ch?c ai c?ng rành r?i v? v?n ?? này r?i, không nói thêm n?a nhé. Gi? là lên l?ch ?i ch?i t?ch ga thôi.
. ?êm 1: t?i th? 6 ch?y xe máy ra B?n xe Mi?n ?ông, g?i xe ? ?ó r?i ng?i ??i ?i xe khách Ph??ng Trang chuy?n 22:30. (phí gi? xe máy t?i BXM? ~35k t? t?i t6 ??n sáng s?m t2, nhà xe có mái che). ??n ~5:00 xe th? xu?ng ngã 3 M? Thanh, t?i mình g?i ?i?n cho ch? Quyên ra d?n vào nhà ch? l?y xe (cách ?ó không xa). Sau khi l?y xe, t?i mình ch?y ra l? ?i ?? x?ng ? cây x?ng Y?n Sào Khánh Hoà, r?i vòng ng??c v? l?i M? Thanh ?? ?i vào villa ??o Hoa Vàng cách ?ó ~12km (có th? h?i ???ng ch? Quyên).
. Ngày 1 + ?êm 2: sáng th? 7, m?c dù m?i có 6h sáng nh?ng khách s?n r?t d? th??ng, cho check in sáng s?m n?u KS có phòng tr?ng
Nh?n phòng xong quánh r?ng r?a m?t, ?n sáng ngh? ng?i 1 chút r?i b?t ??u ?i khám và phá Bình L?p. ??u tiên t?i mình ?i ??n Resort Ng?c S??ng ch?i, phí vào c?ng 50k (h?i phí, vào r?i m?i bi?t c?ng không có gì ??c s?c, ???c cái bãi bi?n ??p, nh?ng ??i di?n Ng?c S??ng có 1 khu quy ho?ch dl b? hoang v?i bãi bi?n còn to?t v?i h?n. T?i mình d?ng xe ngoài ???ng ?? ?i chui vào thì kinh ng?c th?n th?t – bi?n xanh ng?t, ko bóng ng??i

Check in nh?ng hình ?nh ch?p ???c t?i Bình L?p - V?nh Hy

Hãy c? ?? anh ? l?i m?t mình .. nh?ng có l? ...

Check in ??o Hoa Vàng

Cùng nhau ?i ti?p n?a em nhé ...


M?t mình tôi không làm nên t?t c?, nh?ng có ái tôi s? t? tin h?n


Kéo anh ?i em, r?i mình s? cùng ?i


Em và g?u anh ch?n c? 2


N?u t? Ng?c S??ng ?i th?ng ti?p t?c s? t?i bãi tàu b? (g?i là tàu b? cho sang ch?nh gi?ng cái c?nh trong H?u dê m?t m?m nh?ng th?c ra nó là cái ghe l?ng b? trên bãi bi?n :v, bi?t ch?p deep deep chút c?ng okie). Bu?i tr?a quay v? ??o hoa vàng ?n tr?a ngh? m?t ?? bu?i chi?u ?i resort Sao bi?n qu?y ti?p (vé vào c?ng c?ng 50k – t?m bi?n, ch?p hình, t?m n??c ng?t bla…bla, ch? này ch?i s??ng h?n Ng?c S??ng nhi?u 5m có 1 ch? ch?p so deep, ch?p t?t ga, ?i?m tr? duy nh?t là h?i ?ông, m?y ?i?m ch?p hình b? m?y nhóm ch?p hình c??i chi?m nên ph?i ??i, bãi bi?n cát vàng nhi?u v? sò ?i ?au chân). Xong! H?t 1 ngày, v? ??o hoa vàng ?n t?i, ng?!

Sóng to gió l?n, n?i không có sóng, bi?n l?ng cùng b? cát tr?ng

Em là ai, em ? ?âu? n?u l? anh ch?n không ra em thì có th? anh s? m?t. Nh?ng không? anh ch?n c? 3 ?em và l?a
Còn ti?p ... Ph??t Bình L?p nh?ng ngày h?nh phúc c?a tôi và em

Chúng tôi l?p ra topic này v?i mong mu?n s? chia s? cho các b?n nh?ng chuy?n ?i ??n m?i mi?n t? qu?c. M?t cái nhìn t?ng quát h?n cùng nh?ng hành trang c?n chu?n b?.
Tôi là m?t dân Ph??t, v?i tôi Ph??t là cu?c s?ng !
Tag : Vé máy bay ?i philippines | vé máy bay ?i kalibo | vé máy bay ?i m?
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.