VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Daily News
forgot Password
Register

Daily News Tin trong Ngày ...................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-20-2017, 09:46 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Tr? m?n b?c và v?t thâm hi?u qu? t?i nhà

Vùng da n?i m?n b?c th??ng có c?m giác ng?a ngáy, khó ch?u, ?au rát, m?n s?ng ?? khi?n b?n m?t t? tin khi giao ti?p. M?n b?c r?t khó ch?a tr?, n?u không ?i?u tr? ?úng cách vùng da ?ó s? ?? l?i s?o ho?c v?t thâm. Làm cách nào ?? x? lý m?n b?c hi?u qu?? Tham kh?o ngay 5 cách ch?a tr? m?n b?c và v?t thâm t?i nhà hi?u qu? nh?t, giúp b?n lo?i b? m?n ?? s?ng t?y không ?? l?i s?o thâm.

Cách tr? m?n b?c và v?t thâm b?ng nha ?am

Lô h?i có kh? n?ng t?y các t? bào ch?t, thu h?p các l? chân lông giúp tiêu di?t m?n b?c hi?u qu? và cho b?n m?t làn da s?n ch?c. Hãy dùng lô h?i bôi ngay vào n?t m?n khi phát hi?n ra nó, ?? ?c ch? quá trình phát tri?n.


Cách tr? m?n b?c b?ng nha ?am th?c hi?n r?t ??n gi?n:
B??c 1: L?y lá lô h?i t??i, r?a s?ch, lo?i b? mép lá có r?ng c?a r?i ép l?y n??c.
B??c 2: L?c k? qua hai l?p v?i bông m?n ta s? thu ???c m?t dung d?ch d??ng da nguyên ch?t khá t?t t? cây lô h?i.
>>> tr? m?n ngày ?èn ??

B??c 3: Khi dùng, nh? 2 – 3 gi?t d?ch lô h?i vào lòng bàn tay, nh? thêm 4 – 5 gi?t n??c s?ch, r?i hòa ??u và thoa tr?c ti?p lên da m?t.
Cách ch?a tr? m?n b?c b?ng nha ?am này khá ??n gi?n nh?ng l?i ?em l?i hi?u qu? cao vì v?y b?n hãy kiên trì áp d?ng ?? ??t ???c k?t qu? t?t nh?t nhé!
Chu?i tr? m?n b?c và v?t thâm

Chu?i có nhi?u vitamin, có tác d?ng di?t khu?n, gi?m s?ng… vì v?y mà dùng chu?i c?ng là m?t trong nh?ng cách tr? m?n b?c và v?t thâm r?t hi?u qu?.
tr? m?n b?ng v? chu?i
cách tr? m?n n??cTh?c hi?n tr? m?n b?c và v?t thâm trên m?t nh? sau:
B??c 1: B?n có th? l?y ph?n bên trong c?a v? chu?i, c?t thành t?ng mi?ng m?ng ho?c bóp nhão, say nhuy?n ??p lên vùng da có m?n.
B??c 2: Gi? h?n h?p trên m?t và ?? trong 10-15 phút ?? cho các d??ng ch?t ng?m sâu vào trong da.
B??c 3: R?a m?t th?t s?ch v?i n??c ?? c?m nh?n s? khác bi?t c?a làn da.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.