VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News
forgot Password
Register

Sport News Thể thao dành cho những nam giới có cá tánh ...........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-11-2019, 10:27 AM
luhai123 luhai123 is offline
Gold Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 379
Bom t?n’ c?a M.U ???c ??t bi?t danh m?i

Sáng t? lý do Isco ch?a ?i Canada; T?i nay Militao s? ra m?t Real Madrid; 72 ti?ng t?i, Barcelona s? ?ón Griezmann; Báo Palestine d? ?oán ?T Vi?t Nam g?p may..., là nh?ng n?i dung chính trong b?n tin 0H hôm nay c?a B?S.
‘Bom t?n’ c?a M.U ???c ??t bi?t danh m?i. Tân binh m88cvf Aaron Wan-Bissaka ???c các c?u th? M.U ??t cho bi?t danh m?i là “Ng??i nh?n” vì kh? n?ng di chuy?n và t?c bóng r?t nhanh nh?n c?a h?u v? này trong các bu?i t?p c?a Qu? ??.
Sáng t? lý do Isco ch?a ?i Canada. Ti?n v? Tây Ban Nha có tên trong chuy?n du ??u Canada c?a Real Madrid nh?ng sang B?c M? mu?n vì cô b?n gái c?a anh s?p sinh con.
T?i nay Militao s? ra m?t Real Madrid. Tin t? Real Madrid xác nh?n t?i nay (10/7) theo gi? Vi?t Nam, K?n k?n tr?ng s? làm l? ra m?t h?u v? tân binh Eder Militao.

Cillessen ra m?t Valencia. Trong bu?i ra m?t Valencia, ty le ma cao th? môn Hà Lan kh?ng ??nh ?ã quy?t ??nh r?i Barcelona ?? ??u quân cho Los Che vì mu?n ???c thi ??u th??ng xuyên.
Tôi ??n Barcelona ?? vô ??ch Champions League. ?ây là tuyên b? c?a th? môn Neto trong bu?i ra m?t Barcelona t?i qua.
72 ti?ng t?i, Barcelona s? ?ón Griezmann. T? Sport xác nh?n trong 72 ti?ng t?i Barcelona s? chi 120 tri?u euro gi?i phóng h?p ??ng cho Griezmann t? Atletico Madrid.
C?V Sint Truiden nói ph? v? Công Ph??ng. Trên fanpage c?a Sint Truiden, m?t s? C?V c?a ??i bóng B? cho r?ng h?p ??ng m??n Công Ph??ng c?a CLB này ch? mang tính th??ng m?i.
Báo Palestine d? ?oán ?T Vi?t Nam g?p may. Truy?n thông Palestine d? ?oán ?T Vi?t Nam s? n?m ? b?ng ??u có ?T Australia (nhóm 1), ?T Philippines (nhóm 3), ?T Hong Kong (nhóm 4) và ?T Sri Lanka (nhóm 5) ho?c b?ng ??u có ?T Qatar (nhóm 1), ?T Tri?u Tiên (nhóm 3), ?T Myanmar (nhóm 4) và ?T Indonesia (nhóm 5) trong l? b?c th?m vòng lo?i World Cup 2022 vào ngày 17/7 t?i.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.