VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-14-2019, 11:38 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Chuyên nh?n th?u l?p ??t máy l?nh giá c?c r? cho dòng âm tr?n Daikin

??i v?i vi?c l?p ??t chi?c máy l?nh âm tr?n cho m?t v?n phòng , công ty, quán café hay nhà hàng ti?c c??i , … t?t c? ??u c?n m?t chi?c máy l?nh có th? làm l?nh nhanh chóng mà không ph?i ch? ??i lâu trong s? khó ch?u.

V?i máy l?nh âm tr?n Daikin thì ch? c?n 3 phút là không gian c?a b?n ?ã ng?p tràn trong s? mát m?. H??ng th?i 360o giúp l?u l??ng gió ???c phân b? toàn di?n h?n m?i ngóc ngách khi?n cho không khí ???c ??u h?n mà không b? ? ??ng t?i m?t ch?.

???c thu hút b?i s? tinh t? và hài hòa c?a t?ng ???ng nét, không s?c s?o mà c?ng c?ng ch?ng nh? nhàng, t?t c? nh?ng gì mà nó khoác lên ch? ??n gi?n là s? ?a nhìn tuy?t ??i v?i tông n?n tr?ng làm ch? ??o, ???ng nét c?ng r?t nhã nh?n, hài hòa .

Giá tham kh?o: 22.450.000? - 48.700.000? (2.0hp – 5.5hp)
Xem chi ti?t giá máy ?:
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/C?a gió máy l?nh th??ng th?i khá m?nh vì nó ph?i làm mát cho c? m?t không gian l?n, chính vì v?y, máy l?nh không nên ?? bé n?m tr?c ti?p tr??c h?ng gió gây ra các b?nh ?au h?ng, viêm m?i không ?áng có cho con.

Bên c?nh ?ó, tr??c khi l?p máy l?nh c?ng nên ch?n m?t ch? mà máy l?nh ít khi th?i t?i ?? b?o ??m s?c kh?e cho ng??i s? d?ng.
Thích h?p l?p ??t cho nhà hàng, ti?c c??i, showroom, quán cà phê sang tr?ng, công ty, v?n phòng, phòng khách, h?i tr??ng....
( 2hp / 2.5hp / 3hp/ 4hp / 5hp / 6hp …) , ?a d?ng t?o m?t không gian m?i giúp tho?i mái h?n khi s? d?ng.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Giá web cho máy l?nh âm tr?n Daikin :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Dòng ?i?u hòa cassette này có nhi?u công su?t cho khách hàng ch?n ( 2.5hp / 4hp / 5hp / 5.5hp …). Các công su?t t? 1.5hp – 5.5hp r?t nhi?u l?a ch?n cho khách ? t?t c? các hãng

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

H??ng d?n cách s? d?ng máy l?nh sao cho phù h?p khi nhà có con nh?, tránh vi khu?n xâm h?i ??n s?c kh?e c?a ng??i l?n và tr? nh? :

Hàng ngày vào sáng s?m ho?c chi?u t?i, khi tr?i mát d?u, b?n nên m? c?a phòng máy l?nh ?? thông gió, cho không khí trong phòng l?u thông kho?ng 15 phút r?i ?óng c?a l?i.

?ây c?ng là cách ??y vi khu?n gây h?i ra kh?i phòng, ??ng th?i không t?o môi tr??ng thu?n l?i cho vi khu?n ? b?nh, sinh sôi và lây lan. ??c bi?t gia ?ình cho tr? s? sinh n?m máy l?nh, c?n ph?i m? c?a phòng ?? thông gió, ?ón không khí m?i cho tr? d? hít th?, ??y ?? ôxy ?? nhanh l?n h?n.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/?? l?p ??t m?t chi?c máy l?nh âm tr?n Daikin hay b?t kì hãng nào chúng tôi ??u làm theo các b??c :

- Nhân viên H?i Long Vân s? ??n t?n n?i ?? kh?o sát công trình th?c t? và ?ánh giá chính xác v? n?i l?p ??t.
- T? v?n, báo giá c? th? và tr?n gói v? các ph??ng di?n c?ng nh? kho?n thu c?n thi?t khi l?p ??t máy l?nh âm tr?n.
- N?u ?ã ??ng ý và b?n mu?n yên tâm, H?i Long Vân s? lên h?p ??ng và b?n s? thanh toán m?t n?a chi phí tr??c cho chúng tôi.
- V?n chuy?n dàn máy và các v?t t? ph? ?i kèm ??n t?n n?i ?? l?p ??t.
- Ch?y th? máy và ki?m tra l?n cu?i.
- Bàn giao và thanh toán tr?n h?p ??ng.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.