VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-11-2016, 02:59 AM
MichaelJag
Guest
 
Posts: n/a
The Frosting Looks Great, But the Cake is Awful

Redesign Your Website, Create a New Sales Tool, Update Your Company Graphics??ll at under $1,000. Really! <a href="http://printing-in-china.net/label-printing.html">Label Printing</a> <a href="http://printing-in-china.net/">cheap printing solutions</a> Prospects will judge you within the quality of the samples. It's that quick. Send them junk and so they'll remember you like a sub-par printer. The Sample Test is usually the 1st way that your prospect pre-qualifies a company. Pay attention. Send only your foremost. ,New Presstek CEO Stanley E. Freimuth Talks About Strategies, Plans, What to Expect at drupa
By Cary Sherburne Published: June 16, 2010 ,<a href="http://printing-in-china.net/label-printing.html">Label Printing</a> <a href="http://printing-in-china.net/">print solutions</a>
printing-in-china.net
Reply With Quote

  #2  
Old 12-01-2016, 03:26 AM
Howardchodo
Guest
 
Posts: n/a
The Frosting Looks Great But the Cake is Awful

it is said that the only guarantees in life are death and taxes...

JTB? not really...

-Imp
Reply With Quote
  #3  
Old 01-02-2019, 02:16 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: The Frosting Looks Great, But the Cake is Awful

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
  #4  
Old 01-11-2019, 05:47 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: The Frosting Looks Great, But the Cake is Awful

Nhà c?p 4 ??p m?i xây vào ? ngay, g?m 1 phòng ng?, 1 phòng khách, 1 nhà b?p, 1 WC
Di?n tích 4.6m x 22m
Di?n tích công nh?n là 72.2m
Có v? trí t?i ???ng TL41, ph??ng Th?nh L?c, Qu?n 12, TpHCM. V?i khu hi?n h?u dân c?
Giá ra ?i nhanh 3 t? 250 tri?u ( Hoa h?ng cho anh em môi gi?i 30 tri?u )
Liên h? chính ch? cô H?ng 0848 685 584
Reply With Quote
  #5  
Old 06-02-2019, 05:04 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by MichaelJag View Post
Redesign Your Website, Create a New Sales Tool, Update Your Company Graphics??ll at under $1,000. Really! &lt;a href=&quot;http://printing-in-china.net/label-p...quot;&gt;Label Printing&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://printing-in-china.net/&quot;&gt;cheap printing solutions&lt;/a&gt; Prospects will judge you within the quality of the samples. It's that quick. Send them junk and so they'll remember you like a sub-par printer. The Sample Test is usually the 1st way that your prospect pre-qualifies a company. Pay attention. Send only your foremost. ,New Presstek CEO Stanley E. Freimuth Talks About Strategies, Plans, What to Expect at drupa By Cary Sherburne Published: June 16, 2010 ,&lt;a href=&quot;http://printing-in-china.net/label-p...quot;&gt;Label Printing&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://printing-in-china.net/&quot;&gt;print solutions&lt;/a&gt; printing-in-china.net
Hotline / Zalo : 0379.835.332
 • Th??ng hi?u : Noni Green
 • Thành ph?n : 100% trái nhàu
 • Kh?i l??ng t?nh : 250g
 • Kh?i l??ng ?óng gói : 260g
 • Kích th??c (cm) : 25*9*7
 • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
 • Mang qua máy bay : Xách tay
 • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
 • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
 • Công d?ng và cách dùng song ng? Vi?t Hàn in tr?c ti?p trên bao bì.
?? dùng viên nhàu m?t cách t?t nh?t, ng??i dùng c?n hi?u rõ v? thành ph?n, công d?ng và cách dùng c?a s?n ph?m này. Hi?n trên th? viên nhàu ch?t l??ng cao Noni Green có nhi?u thành ph?n và công d?ng t?t cho s?c kh?e.

Thành ph?n viên nhàu Noni Green
– Các d?n ch?t Anthraquinon (damnacathal, nordamnacathal…): ?ây là 1 trong nh?ng ho?t ch?t quan tr?ng trong trái nhàu. N?m 1998, TS ?? Qu?c vi?t và c?ng s? công b? hai ch?t t? r? nhàu g?m damnacathal và nordamnacathan có kh? n?ng gây ??c cho dòng ung th? t? bào ti?t h?c t? B16 và ung th? máu dòng L.1210. ??ng th?i, chi?t xu?t t? nhàu c?ng có tác d?ng h? huy?t áp gi?m ?au, an th?n; t?ng c??ng mi?n d?ch, ?c ch? quá trình di c?n trên b?nh nhân ung th? vòm h?ng; ph?c h?i c?u trúc và ch?c n?ng h? mi?n d?ch khi b? t?n h??ng.

– H?p ch?t Prexonine: Theo thông tin trên báo Vnexpress s? ra ngày 23/4/2014 thì ti?n s? Neil Solomon – tác gi? cu?n sách best-seller t?i New York v? vi?c phòng ch?ng ung th? ?ã kh?ng ??nh ?i?m ??c bi?t nh?t ? qu? nhàu là nó ch?a prexonine. H?p ch?t này khi k?t h?p v?i enzyme prexoronase (có trong d? dày) s? t?o thành ch?t xeronine. Xeronine l?i có th? k?t h?p v?i protein ?? t?o thành nh?ng kh?i có kh? n?ng s?n xu?t n?ng l??ng và giúp các t? bào phát tri?n kh?e m?nh. Nói cách khác, ch?t này giúp c? th? tái sinh t? bào và t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch.
– Uphamorin: K?t qu? th? nghi?m cho th?y ch?t Uphamorin trong nhàu có tác d?ng h? huy?t áp ? b?nh cao huy?t áp không rõ nguyên nhân; t?ng c??ng mi?n d?ch, ch?ng nhi?m virus; t?ng s?c mi?n d?ch giúp lo?i b? các t? bào ung th? còn sót l?i ho?c m?i tái phát sau x? tr? li?u.

– Ch?t Iridoids: Trong nhàu c?ng ch?a Iridoids. Ch?t này có c?u trúc h?c b?n v?ng, không b? thay ??i khi ti?p xúc v?i oxy, nhi?t ?? và ánh sáng và tác d?ng sinh h?c r?t r?ng. Nó có th? làm lành v?t th??ng, t?ng bài ti?t m?t, ch?ng d? ?ng, kích thích s?n xu?t collagen, ch?ng tr?m c?m, ch?ng r?i lo?n tâm th?n ? ph? n? m?n kinh. ??ng th?i, kháng khu?n và ?c ch? các vi rút gây b?nh ? ???ng hô h?p.

– Ngoài ra, hàng nghìn nghiên c?u khoa h?c trên hàng tri?u ng??i tình nguy?n t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i ?ã ??a ra k?t lu?n trong trái nhàu có h?n 150 ch?t có l?i cho s?c kh?e con ng??i. Tron ?ó có nh?ng ch?t vô cùng quan tr?ng nh?: betacarotence, canxi, protein, magie, kali, vitamin nhóm B,C…
Công d?ng viên nhàu khô

Viên nhàu có nhi?u công d?ng v?i s?c kh?e. Có th? li?t kê nh?ng tác d?ng chính c?a viên nhàu nói riêng và qu? nhàu nói chung nh? sau:
 • H? tr? Gi?m ?au
 • H? tr? Gi?i ??c cho c? th?
 • H? tr? t?ng c??ng h? mi?n d?ch
 • Ch?ng viêm
 • Ng?n ng?a ti?u ???ng
 • H? tr? ?i?u tr? ung th?
Nhi?u tài li?u khoa h?c c?ng ?ã cho th?y tác ??ng có l?i c?a trái nhàu ??i v?i h?u h?t các c? quan trong c? th?. Và viên nhàu c?ng k? th?a ??y ?? các tác ??ng h?u ích ?ó ??n các c? quan nh?: h? hô h?p (hen suy?n, viêm xoang, b?nh khí th?ng); h? tim m?ch (b?nh tim, huy?t áp cao, ??t qu?); d? dày (b?nh tiêu ch?y, ? nóng, bu?n nôn, viêm ru?t k?t, loét d? dày); gan và lá lách (b?nh ?ái ???ng, tuy?n t?y); h? th?ng n?i ti?t (b?nh tuy?n giáp và tuy?n th??ng thân); c? quan sinh d?c (nh?ng v?n ?? v? kinh nguy?t, nhi?m n?m men); h? th?n kinh (stress, suy nh??c c? th?, trí nh?, n?ng l??ng).

Hotline / Zalo : 0379.835.332

?u ?i?m c?a viên nhàu Noni Green

Viên nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, viên trái nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì s?n ph?m viên nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a viên nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Hotline / Zalo : 0379.835.332
Reply With Quote
  #6  
Old 07-18-2019, 07:32 AM
sankhaudidong sankhaudidong is offline
Member
 
Join Date: Jun 2019
Posts: 8
Re: The Frosting Looks Great, But the Cake is Awful

Công ty TNHH ?â?u T? Quô?c Tê? Bô?n Gi?? - 4HMEDIA chuyên cho thuê va? thi công tro?n go?i sàn sân kh?u ca nh?c, cho thuê sân kh?u ch??ng trình, h?i ngh?, cho thuê sân kh?u th?i trang và sàn sân kh?u t? ch?c trò ch?i. Tùy hình th?c mà công ty s? t? v?n d?ch v? cho thuê sàn sân kh?u v?i kích th??c phù h?p nh?t v?i ch??ng trình c?a khách hàng ??a ra.

Sàn sân kh?u ??p, ch?t l??ng nh?ng giá c? h?p lý thì m?i có th? ?ánh giá ???c d?ch v? cho thuê sàn sân kh?u ? công ty s? ki?n ?ó có th??ng hi?u t?t hay không t?t. Vì v?y, su?t nhi?u n?m qua, công ty TNHH ?â?u T? Quô?c Tê? Bô?n Gi?? ?ã làm r?t nhi?u ch??ng trình và cho thuê sàn sân kh?u ? r?t nhi?u s? ki?n khác nhau trên tphcm, chính vì ?i?u ?ó mà ??i ng? c?a chúng tôi luôn có ni?m tin v?ng ch?c r?ng chúng tôi là th??ng hi?u t?t nh?t trong nh?ng d?ch v? cho thuê sân kh?u giá r? và nh?ng d?ch v? khác nh?m m?c ?ích h? tr? cho m?i ch??ng trình s? ki?n c?a khách hàng tr? nên thành công và ý ngh?a h?n.

Hãy liên h? ngay v?i công ty chúng tôi ?? nh?n ???c s? tu v?n, h??ng d?n thi?t k? và cho thuê sân kh?u ??p, hoàng tráng v?i m?c giá h?p d?n nh?t!
Công ty TNHH ??U T? QU?C T? B?N GI? - 4HMEDIA
V?n phòng: S? 2 ???ng H?a Mi, KP2, P. hI?p Thành, Q.12, TpHCM
X??ng s?n xu?t: S? 33/4A ???ng HT13, KP7, P. Hi?p Thành, Q.12, Tp.HCM
Email: sankhaulapghepdidong@gmail.com - Website:
www.sankhaudidong.com
Hotline:Mr. Quang Huy: 0903.910.119 - 0937.837.837
Reply With Quote
  #7  
Old 10-28-2019, 09:23 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 290
Re: The Frosting Looks Great, But the Cake is Awful

???????? ??NG PH?C B?n Tre
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d? xinh, bán t?p d?
???? t?p d? ngang hông ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? v? t?p d? váy, t?p d? ngang hông m?ngto, t?p d? ph?c v? cách ?i?u
???? bán t?p d?, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????
Chuyên t?p d? Thành ph? Hà N?i
Reply With Quote
  #8  
Old 12-05-2019, 07:44 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 290
Re: The Frosting Looks Great, But the Cake is Awful

t?p d? café 2019 M?I NH?T
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.