VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Làm Quen

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-04-2019, 10:30 PM
tula23022016 tula23022016 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 1
D?ch V? làm B?ng C?p,Giao Hàng Toàn Qu?c - Hotline 0903 453749

D?ch V? Làm B?ng C?p , Giao Hàng Toàn Qu?c

+ B?ng Câp 3,Trung C?p ,Cao ??ng,??i H?c = 3 Tri?u

+ B?ng ?H Qu?c Gia, Cao H?c = 4 Tri?u

Hotline :0903 45 37 49 (Viber,Zalo,Call) - Email: trungnguyen773979@gmail.com

D?ch V? Làm B?ng Lái, Giao Hàng Toàn Qu?c

+ B?ng Lái H?ng A1,A2 = 1,5 Tri?u

+ B?ng Lái H?ng B1,B2,C,D,E,F,FC = 3 Tri?u

Hotline: 0903 45 37 49 ( Viber,Zalo,Call) - Email: trungnguyen773979@gmail.com
Reply With Quote

  #2  
Old 06-03-2019, 08:52 PM
tbybhaoanh tbybhaoanh is offline
Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 20
Re: D?ch V? làm B?ng C?p,Giao Hàng Toàn Qu?c - Hotline 0903 453749

VienYTe trang thông tin ?i?n t? chuyên cung c?p thông tin v? s?c kh?e, các nghiên c?u m?i nh?t c?a các nhà nghiên c?u khoa h?c trên th? gi?i. Chúng tôi cam k?t luôn mang ??n cho quý khách hàng nh?ng thông tin m?i nh?t, ??y ?? nh?t. Nh?ng kính nghi?m, chia s? b? ích trên toàn th? gi?i liên quan ??n s?c kh?e và ??i s?ng h?ng ngày.

Ngoài nh?ng thông tin h?u ích v? s?c kh?e h?ng ngày chúng tôi còn chia s? và gi?i thi?u ??n các b?n nh?ng s?n ph?m thi?t b?, d?ng c? y t? ch?m sóc s?c kh?e t?i nhà giúp b?n và ng??i thân có th? theo dõi tình tr?ng s?c kh?e t?i nhà t?t h?n.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:58 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.