VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-05-2019, 01:51 PM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 622
Juninho ?ã lên ti?ng thúc gi?c Barcelona

Gomes yêu Everton; Bologna gi? chân Palacio; Qatar quan tâm ??n Milan; Juninho thúc gi?c Barca; Vào top 4 là ?? v?i Lampard… là nh?ng tin chính trong b?n tin 0h hôm nay.
Lý do Solskjaer quy?t giành Maguire. Theo Mirror, m88cvf HLV Ole Solskjaer ?ã h?i ý ki?n c?a m?t lo?t c?u th? ng??i Anh ? M.U v? Harry Maguire tr??c khi thúc gi?c CLB h?i mua trung v? này. Sau khi tham kh?o h?c trò, Solsa tin r?ng Maguire là m?u ng??i có tinh th?n ?úng nh? nh?ng gì ông mong mu?n.
Gomes yêu Everton. Ti?n v? B? ?ào Nha, Andre Gomes cho bi?t anh ?ã yêu Everton “ngay t? cái nhìn ??u tiên” và ?ây là lý do anh thúc gi?c Barcelona bán ??t mình.
Bologna gi? chân Palacio. Bologna ?ã quy?t ??nh ký h?p ??ng thêm 1 n?m v?i Rodrigo Palacio. Ti?n ??o 37 tu?i ng??i Argentina gia nh?p Rossoblu t? Inter Milan vào n?m 2017. Anh ?ã có 59 tr?n ??u cho ??i bóng này, ghi ???c 7 bàn th?ng và có 8 pha ki?n t?o.

Qatar quan tâm ??n Milan. Theo Adnkronos, ty le ma cao hoàng gia Qatar r?t quan tâm ??n AC Milan và b?t ??u lên k? ho?ch mua l?i CLB này. Tuy nhiên, t?p ?oàn M? News Elliott d??ng nh? không có k? ho?ch bán Milan trong t??ng lai g?n.
Juninho thúc gi?c Barca. C?u ti?n v? ng??i Brazil, Juninho ?ã lên ti?ng thúc gi?c Barcelona mua l?i Neymar. Theo Juninho, b?t c? CLB nào c?ng mu?n có m?t c?u th? gi?i nh? Neymar.
Vào top 4 là ?? v?i Lampard. Chuyên gia bóng ?á Anh, Jamie Redknapp cho r?ng ng??i hâm m? Chelsea không nên k? v?ng quá nhi?u vào Frank Lampard mà quên ?i th?c t? khó kh?n c?a CLB. Theo ông, n?u Chelsea vào ???c top 4 Premier League mùa t?i thì Lampard c?ng có th? ???c coi là thành công.
V?n ??c lùi l?ch ph?u thu?t 1 ngày. Ch?n th??ng c?a ti?n v? Phan V?n ??c n?ng h?n d? ki?n nên thay vì ???c ph?u thu?t vào chi?u qua, ti?n v? c?a CLB SLNA ?ã lên bàn m? trong chi?u nay (4/7) t?i Singapore.
B.Bình D??ng vào bán k?t cúp QG. T?i qua, B.Bình D??ng ?ã ?ánh b?i Sài Gòn FC nh? bàn th?ng mu?n c?a Pedro, qua ?ó giành vé vào bán k?t cúp qu?c gia 2019.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.