VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-11-2019, 12:04 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
??t hàng ngay ?? ???c nhi?u ?u ?ãi khi mua máy l?nh multi Daikin t?i ?ây

Máy l?nh multi Daikin nói riêng là m?t th??ng hi?u quen thu?c t?i Vi?t Nam và luôn n?m trong top nh?ng th??ng hi?u máy l?nh bán ch?y s? 1 t?i Châu Á và trên th? gi?i v?i 1 dàn nóng g?n v?i nhi?u dàn l?nh khác nhau.

??i v?i nh?ng công ty, v?n phòng làm vi?c hay bi?t th? , chung c? cho ??n nh?ng c?n h? có nhi?u phòng v?i yêu c?u th?m m? s? ph?i ch?n dàn l?nh lo?i âm tr?n; v?i nh?ng nhà ? thích ?? th?m m? cao h?n s? ch?n dàn l?nh gi?u tr?n n?i ?ng gió ho?c mu?n ti?t ki?m chi phí h?n s? l?p dòng treo t??ng.

V?i c? ch? làm l?nh thông minh c?a máy l?nh multi Daikin cùng h? s? khác nhau ? các dàn l?nh khác nhau. Vì th? ng??i dùng hoàn toàn có th? cài ??t ??t nh?ng phòng ???c ?u tiên ???c h? s? làm l?nh cao nh?t. Nh? phòng khách, phòng ?n có nhi?u ng??i trong phòng, máy nén s? t?p trung nhi?u h?n cho nh?ng phòng này giúp phòng nhanh chóng ???c làm l?nh nhanh, và sâu h?n.??i v?i ban ?êm, khi phòng khách không có ng??i thì máy nén s? phân b? n?ng su?t làm l?nh c?a mình cho nh?ng dàn l?nh ? phòng ng? giúp các thành viên có ???c gi?c ng? ngon, tho?i mái.

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Xu?t phát ?i?m c?a Daikin là Nh?t B?n – ??t n??c c?a s? t? m? và c?n tr?ng trong t?ng khâu chi ti?t, công v?i s? k?t h?p t? Thái Lan ?ã mang ??n cho Daikin nh?ng b??c ?i v?ng nh?t trong ngành ?i?u hòa không khí ??y c?nh tranh này.

Máy l?nh multi Daikin ???c th?a h??ng nh?ng thành qu? ?ó, cho nên c?ng không có gì ?áng ng?c nhiên khi nó luôn ???c khách hàng h?i t?i m?i khi c?n.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Nh?n thi công máy l?nh multi Daikin giá c? ph?i ch?ng :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lan...ter-r410a.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

??c bi?t máy l?nh multi daikin là m?t trong nh?ng dòng ?i?u hòa ch?y êm nh?t hi?n nay nh? c?i ti?n v? thi?t k? nh? s? d?ng nén dàn nóng, mô t? và qu?t ??m b?o gi?m thi?u ti?ng ?n.

N?u mu?n ti?t ki?m chi phí h?n nên l?p ??t máy l?nh multi Daikin v?i dàn l?nh treo t??ng .

Nh? c?u t?o và nguyên lý ho?t ??ng c?a ?i?u hòa Multi, rõ ràng dòng ?i?u hòa này có khá nhi?u ?u ?i?m so v?i các dòng ?i?u hòa treo t??ng 1 dàn l?nh ?i kèm 1 dàn nóng thông th??ng


http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

– M? quan ??p h?n vì t??ng ngoài nhà không ph?i ghánh cùng lúc 3-4 dàn nóng
– Gi?m các chi phí v? dây di?n, k? ??t dàn nóng.
– Ti?t ki?m ?i?n h?n s? d?ng cùng lúc nhi?u máy ?i?u hòa thông th??ng, bên c?nh ?ó, c?ng ???c h??ng nh?ng ?u ?i?m nh? công ngh? inverter, l?c mùi, kh? khu?n nh? các dòng ?i?u hòa thông th??ng.

( Nh?ng ?i?m trên cho th?y s? khác bi?t rõ r?ch gi?a dòng máy l?nh thông th??ng và máy l?nh multi Daikin )

M?c dù có cùng dàn nóng, th? nh?ng m?i dàn l?nh c?a máy l?nh Multi ??u ho?t ??ng tách bi?t. Chính vì th? nh?ng ng??i ? các phòng khác nhau có th? t? cài ??t ch? ?? làm mát ?? tùy ch?nh phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n thân
??i v?i ban ?êm, khi phòng khách không có ng??i thì máy nén s? phân b? n?ng su?t làm l?nh c?a mình cho nh?ng dàn l?nh ? phòng ng? giúp các thành viên có ???c gi?c ng? ngon, tho?i mái.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.