VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-11-2019, 12:12 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
C?n bán máy l?nh âm tr?n Daikin m?i 100% s? l??ng l?n cho công trình giá r? nh?t

Dòng máy l?nh âm tr?n Daikin - Th?c t?, ?úng nh? tên g?i c?a nó, d?ng ?i?u hòa này có thi?t k? dành ?? g?n tr?n, theo d?ng âm t??ng nh? ?i?u hòa t? ??ng. ?i?u hòa âm tr?n luôn ???c tích h?p công ngh? làm mát nhanh, thi?t k? g?n gàng, âm vào t??ng và ph?n ?a là âm tr?n nh?m giúp b?n t?n d?ng không gian nhà c?a mình.

Dàn l?nh Cassette Daikin ???c l?p ??t lên tr?n, v?i toàn b? dàn l?nh n?m khu?t trong la phông ( tr?n th?ch cao), ph?n nhô xu?ng d??i là ph?n m?t n?. M?t n? c?a dàn l?nh Cassette Daikin có 1 c?a hút n?m ? gi?a và các mi?ng th?i b? trí ? 4 phía. Tùy theo t?ng lo?i mà m?t n? có 2, 3, 4 c?a th?i ho?c ?a h??ng th?i.Xem giá g?c c?a Máy l?nh âm tr?n Daikin t?i ?ây :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

· Thi?t k? hi?n ??i, m?t n? gió l?y màu tr?ng làm ch? ??o và có hình dáng vuông ??ng nh?t v?i kích th??c 950*950mm.
· Có 4 h??ng ho?c 8 h??ng th?i giúp d? dàng ??a gió ?i kh?p n?i trong c?n phòng mà không b? quá nóng hay quá l?nh ? m?t ch?.
· Công ngh? l?c khí Plasma hi?u qu?, l?c s?ch không khí trong phòng.
· Máy l?nh âm tr?n Daikin ??c bi?t ho?t ??ng yên t?nh, không gây phi?n nhi?u ??n ng??i s? d?ng, b?i vì h? th?ng máy l?nh ?ã ???c l?p ??t thi?t k? dàn ?ng l?nh âm trong tr?n nhà.
· Ti?t ki?m n?ng l??ng, giúp gi?m chi phí t?i ?a ti?n ?i?n cho b?n.

Dòng máy l?nh âm tr?n Daikin Inverter m?t chi?u l?nh v?i dàn l?nh Cassette Âm tr?n ???c thi?t k? ??c bi?t cho các c?a hàng, nhà hàng và v?n phòng nh?, dòng s?n ph?m SkyAir inverter ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng nh? vào s? ?a d?ng trong c? ki?u dáng dàn l?nh và ngu?n ?i?n

Thích h?p l?p ??t cho nhà hàng, ti?c c??i, showroom, quán cà phê sang tr?ng, công ty, v?n phòng, phòng khách, h?i tr??ng....
( 2hp / 2.5hp / 3hp/ 4hp / 5hp / 6hp …) , ?a d?ng t?o m?t không gian m?i giúp tho?i mái h?n khi s? d?ng.
B?ng giá chi ti?t cho d?ch v? cung c?p và thi công l?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Giá web cho máy l?nh âm tr?n Daikin :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng
Làm mát nhanh c?ng là ?u th? c?a ?i?u hòa này, th??ng có ??n 4 c?a th?i gió( di?n tích r?ng b?ng b? m?t tr??c c?a máy) v?i 4 h??ng th?i, ??o gió t? ??ng giúp h?i mát phân b? ??u trong phòng ? c?a b?n.

Ví d? nh? phòng có b?p thì nhi?t l??ng cao c?n tính bù t?i l?nh, phòng khách thì s? t?p trung các ho?t ??ng c?a nhi?u ng??i nên t?i nhi?t s? cao h?n phòng ng?, h?i tr??ng hay nhà hàng ti?c c??i thì s? t?p trung nhi?u t?i nhi?t trong th?i gian ng?n nên c?n tính d? m?t chút (kho?ng 350w/m2).https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Tùy theo t?ng m?c ?ích s? d?ng s? có các y?u t? c?n l?u ý khác nhau nh?: ánh sáng m?t tr?i chi?u tr?c ti?p, môi tr??ng có m?t ?? ng??i s? d?ng cao, môi tr??ng có nhi?u thi?t b? phát sinh nhi?t nóng, c?a m? ra vào th??ng xuyên, th?i gian s? d?ng… T?ng h?p l?i vi?c tính công su?t l?nh là m?t quá trình c?n nhi?u k? n?ng và kinh nghi?m th?c t?. có th? tìm hi?u “cách tính công su?t l?nh” cho m?t vài không gian tính theo h? s? kinh nghi?m nh? sau:

Cách tính công su?t máy l?nh không ch? cho máy l?nh âm tr?n Daikin – may lanh am tran daikin mà còn máy l?nh khác cho h?u h?t các m?c ?ích s? d?ng ta có th? d?a vào các y?u t? di?n tích, th? tích không gian c?n làm l?nh, ? ?ây ta ch? bàn v? cách tính di?n tính m?t b?ng c? b?n theo th? tích mét kh?i. (V = Dài x R?ng x Cao). ?ây là cách tính cho m?t s? không gian có m?c ?ích s? d?ng ph? bi?n nh? : máy l?nh cho gia ?ình, quán cafe, nhà hàng, khách s?n, v?n phòng làm vi?c.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.