VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Sport News

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-12-2019, 10:25 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 599
Daniele De Rossi ?ã quy?t ??nh treo giày

C?V Paris SG ?u?i khéo Neymar; Inter và Milan xây SV? m?i; De Rossi quy?t ??nh gi?i ngh?; Tottenham ?àm phán mua Ceballos; Arnautovic sang Trung Qu?c nh?n vi?c,… là nh?ng n?i dung chính trong b?n tin 0h c?a B?S.
C?V Paris SG ?u?i khéo Neymar. Theo k?t qu? kh?o sát c?a t? m88cvf France Football (Pháp), có t?i 79% C?V c?a PSG yêu c?u ??i nhà ?? ti?n ??o Neymar ra ?i trong hè này. Chân sút ng??i Brazil hi?n ?ang có nh?ng hành vi thi?u chuyên nghi?p, th?m chí n?i lo?n ?? gây s?c ép lên Nhà ?KV? Ligue 1.
Inter và Milan xây SV? m?i. Sau th?i gian dài ch? ??i, cu?i cùng 2 ??i bóng AC Milan và Inter Milan ?ã chính th?c xác nh?n k? ho?ch xây d?ng SV? m?i v?i s?c ch?a 60 nghìn ch? ng?i thay th? San Siro. D? ki?n, SV? m?i này s? tiêu t?n kho?ng 1,2 t? euro.
De Rossi quy?t ??nh gi?i ngh?. Theo SkySport Italia, ti?n v? Daniele De Rossi ?ã quy?t ??nh treo giày thay vì t?i M? thi ??u. Hi?n ngôi sao c?a Roma v?n ch?a lên ti?ng xác nh?n thông tin trên.

Tottenham ?àm phán mua Ceballos. Theo SkySport, ty le ma cao Tottenham hi?n ?ang ?àm phán v?i Real Madrid nh?m s? h?u ti?n v? Dani Ceballos, ng??i v?a có màn trình di?n ?n t??ng ? VCK U21 châu Âu. ???c bi?t, tài n?ng tr? này ch? mu?n t?m th?i r?i Real Madrid theo d?ng cho m??n.
De Jong t?ng m? t?i Arsenal. Ti?n v? tân binh c?a Barcelona, Frenkie De Jong th?a nh?n anh t?ng m? ??c gia nh?p Arsenal theo b??c huy?n tho?i Marc Overmars. Nh?ng sau này, tài n?ng tr? ng??i Hà Lan ?ã b? Barcelona thuy?t ph?c.
Arnautovic sang Trung Qu?c nh?n vi?c. Sau khi ??t th?a thu?n gia nh?p Shanghai SIPG, ti?n ??o Marko Arnautovic ?ã có m?t ? Trung Qu?c ?? chu?n b? giai ?o?n m?i trong s? nghi?p. T?i ?ây, chân sút ng??i Áo ?ã nh?n ???c s? chào ?ón n?ng nhi?t c?a C?V Shanghai SIPG.
Thanh S?n dính ch?n th??ng. ? tr?n ??u t?p gi?a U22 Vi?t Nam và U18 Vi?t Nam t?i sân PVF, ti?n v? Thanh S?n ?ã dính ch?n th??ng khá n?ng và ph?i nh? t?i s? can thi?p c?a nhân viên y t? ?? r?i sân. Ti?n v? này nhi?u kh? n?ng s? không th? ra sân vào cu?i tu?n này ? V-League trong màu áo HAGL.
Tottenham ép Eriksen ?i du ??u. Vào th? T? tu?n sau, Tottenham s? b?t ??u tour du ??u hè 2019. Theo Telegraph, ??i bóng B?c London ?ã yêu c?u ti?n v? ng??i ?an M?ch cùng ?i du ??u vì ch?a th? gi?i quy?t t??ng lai.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:43 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.