VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-16-2019, 11:22 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
L?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin , LG c?c r? cho khách t?nh l? , g?n xa

?? ??m b?o tính th?m m? cao, thông th??ng h?ng m?c l?p máy l?nh âm tr?n ?ã ???c b? trí trong danh m?c thi?t k? ho?c tr??c khi thi công h? th?ng tr?n nhà. Khi l?p ??t máy l?nh âm tr?n, ta tính toán ?? ch?a l? ho?c khoét tr?n và l?p máy sao cho b? m?t v?a áp lên b? m?t tr?t tr?n nhà.

Toàn b? dàn l?nh n?m khu?t phía trên tr?n, ???c c? ??nh b?ng các dây ty treo g?n lên sàn bê tông. Trên dàn l?nh có g?n b?m thoát n??c ng?ng t? ??ng nên ch? c?n l?p ?ng thoát n??c có ?? d?c ch? dàn l?nh không c?n x? lý ?? d?c cho máy.

Th? tr??ng hi?n nay v?i 2 hãng máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG là 2 dòng ?ang bán ch?y nh?t hi?n nay v?i giá ?u ?ãi t? hãng.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/may-lanh-am-tran

?i?u hòa âm tr?n - máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG có l?i là có th? ???c ??t ? trung tâm c?a m?t c?n phòng và th?i không khí mát m? ho?c ?m áp theo b?n h??ng khác nhau. M?t ?i?u hòa âm tr?n ???c l?p ??t t?i v? trí trung tâm có th? làm mát cân b?ng cho toàn c?n b? phòng. ??i v?i các không gian phòng l?n h?n nh? s?nh ti?c, h?i ngh? có th? ???c s? d?ng nhi?u máy cùng nhau.

Nh?n l?p ??t và cung c?p s? l??ng l?n giá r? máy l?nh âm tr?n Daikin :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/Khi b?n có c?n phòng l?n, nh? phòng làm vi?c công ty ch?ng h?n, ?? ??m b?o m?i ngóc ngách, v? tr? ??u có h?i mát ??ng ??u nh? nhau thì nên l?a ch?n l?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG . Chúng có b?n c?a x? khí l?nh- m?i c?a h??ng v? m?t h??ng, giúp t?a khí ??u ra xung quanh, và gi?m th?i gian làm mát. M?t s? ki?u máy cung c?p thêm tùy ch?n ?óng m?t ho?c hai l? x? khí l?nh, giúp b?n ti?n l?i trong vi?c ?i?u ch?nh làm mát cho c?n phòng.

Ví d? b?n m? h??ng x? khí v? phía c?a kính n?i b? chi?u ánh n?ng và ?óng h??ng ng??c l?i, n?i không b? ?nh h??ng b?i nhi?t. ?i?u này c?ng có ích khi b?n mu?n l?p ?i?u hòa ? hành lang khách s?n, nhà hàng – n?i b?n có th? ch? mu?n ?i?u h??ng lu?ng khí theo hai h??ng.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Giá r? nh?t cho máy l?nh âm tr?n LG – hàng m?i 100% nh?p t? chính hãng :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/Bao lâu nên b?o trì v? sinh máy l?nh nói chung và máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG nói riêng ?

· Th?i gian v? sinh máy l?nh ph? thu?c r?t nhi?u y?u t? nh?:
· Th?i gian s? d?ng máy l?nh h?ng ngày n?u nh? máy l?nh công ty ch?y 12/24 thì yêu c?u v? sinh 3-4 tháng/l?n, máy l?nh gia ?ình s? d?ng ít h?n có th? v? sinh t? 6-7 tháng/l?n
· M?t y?u t? quan tr?ng khác ?ó là môi tr??ng xung quanh, n?u máy l?nh ho?t ??ng d??i môi tr??ng nhi?u b?i b?n thì c?n v? sinh b?o d??ng máy l?nh th??ng xuyên h?n.
· Thêm m?t v?n ?? n?a, ?ó là máy l?nh quý khách s? d?ng cho m?c ?ích gì, máy l?nh dùng cho xí nghi?p, khách s?n, quán cafe, nhà hàng…

N?u b?n ?ang l?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG trong phòng l?n c?a gia ?ình, nh?ng ??ng th?i mu?n phòng li?n k? c?ng ???c có h?i l?nh thì b?n không c?n ph?i t?n thêm chi phí mua m?t máy l?nh khác, m?t s? mô hình ?i?u hòa âm tr?n s? h? tr? vi?c s? d?ng ?ng nhánh ?? di chuy?n m?t ph?n không khí mát ??n không gian phòng ?ó. ?i?u hòa phòng l?n và li?n k? ??u s? d?ng chung m?t máy.

Nhi?u máy l?nh âm tr?n có kh? n?ng ???c k?t n?i v?i m?t l??ng không khí trong lành. ?i?u này có ngh?a r?ng thay vì liên t?c tái ch? không khí cùng trong m?t c?n phòng c?a b?n, b?n có th? t?n h??ng không khí t??i m?i, mát m? liên t?c.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.