VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-17-2019, 11:50 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Gi?i quy?t d?t ?i?m hè n?ng nóng v?i dòng máy l?nh âm tr?n giá r? nh?t - Daikin , LG

Khi nh?c ??n máy l?nh âm tr?n – Không th? không nh?c ??n 2 ông hoàng trong làng máy l?nh hi?u Daikin và LG . Nói ??n 2 dòng máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Reetech có th? k? ??n các công ngh? làm l?nh kép, công ngh? l?c không khí b?ng plasma, và công ngh? inverter là m?t trong nh?ng công ngh? ???c LG ?ng d?ng ??u tiên trên th? tr??ng máy l?nh ?i?u hòa trên toàn th? gi?i.

V?i các dòng ?i?u hòa máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Reetech b?n còn ???c tr?i nghi?m s? hi?u qu? trong vi?c ti?t ki?m ?i?n và thân thi?n v?i môi tr??ng nh? s? d?ng các dòng gas làm l?nh thân thi?n.
B? ph?n duy nh?t xu?t hi?n trong không gian c?n phòng c?a máy l?nh âm tr?n là l??i t?n nhi?t, có ?? dày kho?ng 1inch. Vì v?y, ?? ti?t ki?m không gian và t?o ?? thoáng cho c?n phòng thì b?n nên ch?n l?p ??t ?i?u hòa âm tr?n.

?i?u quan tr?ng n?a là ph?i bi?t làm th? nào ?? máy l?nh âm tr?n Daikin và máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Reetech s? phù h?p v?i không gian l?p ??t. Kích th??c c?a các máy l?nh âm tr?n kho?ng 60 x 60. B?i vì máy l?nh âm tr?n ph?i ???c l?p ??t phía trên tr?n nhà, nó ph?i ???c treo b?ng thanh ho?c cáp t? tr?n bên trên nó. B?n s? c?n ít nh?t 25 – 30 cm không gian có s?n trên tr?n nhà ?? l?p thi?t b?.

Giá bao t?t cho – xem chi ti?t t?i ?ây máy l?nh âm tr?n Daikin – g?i 028 6250 2616 ?? ???c giá t?t h?n :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/Cách tính công su?t chung cho máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Reetch nói riêng và các hãng khác nói chung :

Máy l?nh cho phòng gia ?ình : n?u là không gian chung nh? phòng khách, b?p + thêm 0.5 Hp
Th? tích kho?n 40m3 (khô?i) = 1.0Hp
Th? tích kho?n 60m3 (khô?i) = 1.5Hp
Th? tích kho?n 80m3 (khô?i) = 2.0Hp

Máy l?nh cho quán cafe, nhà hàng : do ??c thù có lúc r?t ?ông ng??i, có qu?t hút thông gió nên ph?i ch?n công su?t cho lúc m?t ?? t?i cao nh?t (nhi?t do ng??i, th?c ?n t?a ra, thông gió bên ngoài vào)
Th? tích kho?n 30m3 (khô?i) = 1.0Hp
Th? tích kho?n 45m3 (khô?i) = 1.5Hp
Th? tích kho?n 60m3 (khô?i) = 2.0Hp

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

B?ng giá cho máy l?nh âm tr?n Reetech :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-reetech/

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.comGiá r? nh?t cho máy l?nh âm tr?n LG – hàng m?i 100% nh?p t? chính hãng :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/

Các ?i?m m?nh và y?u c?a 4 dòng cho máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Reetch nói riêng và dòng âm tr?n nói riêng :

- ?i?u hòa âm tr?n th??ng có hai bô c?m bi?n nhi?t l?nh và m?t c?c nóng, có ?i?u khi?n gúp ng??i dùng có th? ?i?u ch?nh: t?c ?? qu?t, h??ng gió, các ch? ?? khô, ?m, gió t? nhiên, kh? khu?n hút mùi ??u có trên dòng s?n ph?m ?i?u hòa âm t??ng này.
- Làm mát nhanh c?ng là ?u th? c?a ?i?u hòa này, th??ng có ??n 4 c?a th?i gió( di?n tích r?ng b?ng b? m?t tr??c c?a máy) v?i 4 h??ng th?i, ??o gió t? ??ng giúp h?i mát phân b? ??u trong phòng ? c?a b?n.
- ?i?u hòa - máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Reetch th??ng có thi?t k? ki?u vuông, v?i ph?n máy làm mát ???c âm vào t??ng, ??m b?o th?m m? không gian v? m?t ??ng th?i không làm ?nh h??ng ??n vi?c s?p x?p các ?? n?i th?t khác c?ng nh? ?èn trong nhà. Thi?t k? phòng ???c gi? nguyên mà v?n làm mát nh? th??ng.

+ Phù h?p h?n cho các khu v?c ?ông ?úc, phòng l?n, ?ông ng??i.
+ Làm mát nhanh do có công su?t l?nh l?n h?n nên máy ?i?u hòa âm tr?n c?ng t?n ?i?n h?n r?t nhi?u.
+ Công su?t, thi?t k? n?i b?t, dòng ?i?u hòa âm tr?n luôn có m?c giá cao h?n h?n các dòng ?i?u hòa t? ??ng có cùng công su?t.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.