VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes
forgot Password
Register

Jokes Vui cười để đem lại sức khỏe và kéo dài tuổi trẻ .....................

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #11  
Old 07-26-2007, 06:03 AM
nangtienca1
Guest
 
Posts: n/a
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

Anh, là m mem trong vuilen mòa ko nói ah`, mà có nhìu truyện thế mòa ko lói cho em zdới. Anh bít em mòa hem nhận ra đâu, em là m student của anh đấy( ko fải nhi đâu )
Reply With Quote

  #12  
Old 07-26-2007, 02:43 PM
yenho
Guest
 
Posts: n/a
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

chuyện cười gì kì quá :P
Reply With Quote
  #13  
Old 07-26-2007, 08:28 PM
mylove5011
Guest
 
Posts: n/a
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

kì nhưng cũng cười vậy bạn ,
Reply With Quote
  #14  
Old 07-27-2007, 11:15 AM
lovefeifei4ever
Guest
 
Posts: n/a
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

ờ truyện nì cũng hok bậy lắm ^^
Reply With Quote
  #15  
Old 08-01-2007, 02:07 PM
ariel
Guest
 
Posts: n/a
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

ten nay post truyen bay ba khogn biet có dụng ý gì, mà han la con nit duoc quyen dô sao khgon cho con nit khac dô ha ?
Reply With Quote
  #16  
Old 08-02-2007, 08:19 PM
uiza's Avatar
uiza uiza is offline
Diamond Member
 
Join Date: May 2008
Posts: 988
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

uh`m cha nà y nháct ói tên chí có tù bậy dà nh cho nó thoai ...
__________________
http://www.vietnamwebsite.net/avatar/hoathinh/67939.gif
Reply With Quote
  #17  
Old 08-02-2007, 08:20 PM
ariel
Guest
 
Posts: n/a
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

ahahhahahahah
Reply With Quote
  #18  
Old 08-02-2007, 08:53 PM
uiza's Avatar
uiza uiza is offline
Diamond Member
 
Join Date: May 2008
Posts: 988
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

ehehehehehheheheeeeeeeeee
__________________
http://www.vietnamwebsite.net/avatar/hoathinh/67939.gif
Reply With Quote
  #19  
Old 11-15-2018, 12:25 PM
karinex karinex is offline
Member
 
Join Date: Oct 2018
Location: Russia
Posts: 7
Re: truyện cười cực kì bậy, cấm con nít vô

<b>????????? ???????????</b> (????. <b>search engine optimization, SEO</b>) — ???????? ??? ?? ?????????? ? ??????? ??????????? ??? ???????? ??????? ????? ? ??????????? ?????? ????????? ?????? ?? ???????????? ???????? ?????????????, ? ????? ?????????? ???????? ??????? (??? ?????????????? ????????) ? ????????????? ???????? (??? ???????????? ????????) ? ??????????? ??????????? (????????? ??????) ????? ???????.

?????? ??? ???? ??????? ????? ? ??????????? ??????, ??? ?????? ???????????????? ??????????? ????????? ?? ???? ? ????????? ??????. ??? ??????? ????????????? ????????? ??????????? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ? ?????? ??????? ?????? ????? ?? ????????? ??????? ? ????????? ?????.

<h3>???????? ??????????? ?????????? ???????????</h3>

????????? ??????? ????????? ????????? ?????????? ? ??????? ?????????? ????? ??? ?????????? ??? ????????????? (??????? ???????????? ?????????? ???????):

- ????????? ???????? ???? (??????? ????????? ??????????? ????????? ?????? ????????? ??????????? ????????????? ?????? ??????, ????? ??????? ????????? ????, ? ??????? ???????? ????? ??????????? ??????? ????? (????. ????? «???????»);
- ?????? ??????????? ????? («??»), ????????? ?? ?????????? ? ?????????????? ???-????????, ??????????? ?? ?????? ????; ??????? ???????????? ?? ??????????? ???????? ?????? (???? ?? ?????). ???????? ????? ?????, ????? ?????? ???? ? ?????? ??? ?? ????????, ??? ? ?????????????? ???? — ???????????? ?????? ??????????? (???);
- ???????? ?????? — ??????????, ???????????? ??????? ???????????? ????, ??????? ?? ????? ??????? ???????? ?????????? ? ?????? ??? ??????????? ?????? (????-?????);
- ????????????? ??????? (??????????) — ??? ???????????? ???????? ?????????????, ??????? ??? ????? ?????????? ?? ?????: ????, ???????? ???????, ????? ?? ?????? ? ??????, ????.

?? ???? 2017 ???????? 200 ???????? ???????????? google, ?? ?????? ????? ????????? ??????? google ?????????? ??????? ??????[???????? ?? ?????? 148 ????].

??? ???????, ???????? ?? ????????? ????? ? ?????? ????????? ???????, ????? ??????? ?? ??????? ? ??????????. ? ?????????? ??????????? (?????????? ????????????? ?????????? ??????? ?????) ????????? ??????, ???????????? ?? ????? ????????? ???????? ?????, ??????, ??????? ?? ???????? ??????????. ???? ????? ??????? ?????? ??? ?????????? ???????, ??? ??????????? ?????????? ???????? ? ??????????????? ??? ????????? ????? ????????. ???????? ?????? ?????????? ????? ???????? ? ??????????? ?????????? ?????????? ? ?????? 200. ?????????????? ?????? ? ????????? ???????????, ???????????? ?? ???????? ???????????? ???????? ? ?? ??????? ?????????, ?????? ? ??????? ? ????? ? ??????????? ?????????? ????????? ?????? — ????????? «??????????????» ???????? ???????? ??????????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ????????????? ???????.

?????????? ??????????? ???????? ? ???? ?????? ? ??????????? ????????, ??????? ?????????? ? ???? ? ?????? , ????????, ??????? ????????????? ?? ??????? ???????? — Title, ? ????????? ??????????? ?????? ?? ???? ?? ?????????. ????? ????? ??????? ???????? ????-???? description, ????????? ?????? ??? ???????????? ???? ????? ????? ??? url ????? ? ????????? ??????.

<h3>?????? ??????? ????????? ???????????:</h3>

<i>??????????? ? ??????????????? ?????????</i>. ??? ????? ?????????????? ???????, ???? ? ??????? ??????????? ????????;
<i>??????????? ? ????????? ?????????</i> ?????? ????? ???: ??????. ???????, ???????/???100, ??????? Yahoo ? ??????;
<i><a href=https://vk.com/topic-121601762_35169419>???????? ?????? ??????</a></i>
<i>????? ????????</i>. ?????????? ????????? ???????? ?????? — ??????, ?????????, ????????????? (??????? ??????);
??????????? ? ????????: Google ??? ?????? ? ??????. ??????????;
<i>?????????? ??????</i> («???????? ?????», ?????????? ? ???);
?????????? ????;
?????-??????;
?????-?????????;
???????? ? ??????? ??????;
???????? ???? ?????? («?????????»), ???????????? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ? ????????? ??????. ?????? ????? ??????????? ?????? ????????? ? «??????». ????????? ??????? ?? ???????? ???????????? ???????? ?????? ??????????? ? ????? ??????? ??????? ? ????????? ????? ??????.

????, ?????????? ?????? ?? <i>??????????? ???-??????</i>, ?????????? ??????????? ??? SEO-??????????.

<b>????????: ru.wikipedia.org/wiki/?????????_???????????</b>
Reply With Quote
  #20  
Old 11-28-2018, 12:05 PM
DavidMow DavidMow is offline
Member
 
Join Date: Nov 2018
Location: United Kingdom
Posts: 26
?????? ??????

???? ????? ????????? ?????? ??? ??????? ???????????

??????? ???? ???????? ?????? ? ?????? ?????? ????????? ?????? ???????
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.