VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tranh Tài
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-06-2019, 01:27 AM
haanhtyty123 haanhtyty123 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 57
C?n h? VIN city Qu?n 9 Q9 0908.889.186

??i lý c?p 1 c?n h? VIN City Qu?n 9 Q9

Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186
Danh Sách ??i Lý F1 Chi?n L??c Phân Ph?i D? Án Vincity Q9 Sàn ??i lý F1 là gì ???n v? ??i lý F1 là nh?ng công ty ?áp ?ng ???c các yêu c?u tuy?n ch?n kh?t khe nh?t c?a t?p ?oàn vingroup ?? tr? thành các ??i lý phân ph?i chi?n l??c d? án vincity grand park qu?n 9. Theo thông tin m?i nh?t t? Vingroup, thì có 63 ??i lý F1 và h?n 500 sàn ??i lý F2 chung tay h?p tác ?? ??a c?n h? d? án vincity q9 ??n tay ng??i tiêu dùng m?t cách s?m nh?t. D? án vincity grand park qu?n 9 v?i quy mô h?n 44.000 c?n h?, nhà ph? 2000 c?n, h?n 400 c?n bi?t th? và 1000 c?n shophouse. Do ?ó ?? hoàn thành m?c tiêu phân ph?i t?t c? c?n h? ??n v?i tay ng??i dùng, Vingroup r?t quan tâm ??n các công ty, ??n v? h?p tác tri?n khai h?p tác.D??i ?ây là danh sách các ??i lý f1 phân ph?i chính th?c d? án vincity grand park qu?n 9 :

SttTên ??n V? Phân Ph?i

1Kh?i Hoàn Land

2Best Land

3?ông Tây Land

4Thành ?ô

5LinkHouse

6TG BDS

7Vietnam Groove

8Newstarland

9Saigon Group

10Tiên Phong House

11H?p Phát

12VNNREAL

13Golden Land

14Phúc H?ng

15Phúc H?ng

16Smartland

17ERA

18B?s Express

19Alpha

20Mland

21Tân H?ng

22Visionland

23Thiên Minh

24MGI

25SouthernHomes VN

26Cali Homes

27Kim ?i?n

28?TM Th? Thiêm

29Hoàng Gia Sài Gòn

30??t Vàng Group

31Ann Home

32G20

33B?o Minh Land

34Vi?t Phát

35Truly Homes

36MH Land

37?ô Th? M?i

38Luxury Home

39Green Hill

40??t Phù Sa

41VIProperty

42First Real Mi?n Nam

43Cenland

44King Land

45Oxy Land

46Nasaland

47LM GPN?

48VNK IC

49Emaar Land

50Luxury Realty VN

51UniHomes

52Rich Land

53VIP Realty

54KVN Nhà Sài Gòn

55Danko

56Long ?i?n

57Hapiland

58Sato

59Vi?t An Land

60Phú Hoàng Land

61Savills

62CBRE

63Maicom


Clip Sa Bàn – Mô Hình Vincity Qu?n 9 Thu Nh? 200m2 Vingroup
Hé l? thông tin sa bàn mô hình vincity qu?n 9 l?n nh?t t?i vi?t nam. V?i di?n tích r?ng h?n 200m2, sa bàn Vincity Qu?n 9 th?c s? mang l?i m?t phong cách singapore thu nh? ??m nét hi?n ??i và ??ng c?p. Sa bàn ?ã ???c hoàn thi?n và ?ang ???c tr?ng bày t?i nhà m?u vincity ??a ch? vincom th?o ?i?n, xa l? hà n?i qu?n 2.M?t s? hình ?nh và clip ???c chúng tôi c?p nh?t m?i nh?t :Sa bàn vincity qu?n 9 sa bàn vincity grand park qu?n 9C?n h? ti?n nghi giá r? t?i khu ?ô th? Vincity Qu?n 9C?n h? m?u t?i Vincity Qu?n 9Khác v?i h? th?ng c?n h? Vinhomes. Vincity ???c xây d?ng trên tiêu chí là c?n h? chung c? vingroup cao c?p giá bình dân ??y ?? ti?n nghi. C?n h? Vincity Qu?n 9 view sông có không gian thi?t k? v?a ?? công n?ng s? d?ng nh?ng v?n ??m b?o t?i ?u công d?ng. T?n d?ng l?i th? v? trí g?n sông, thiên nhiên thoáng ?ãng. Các c?n h? giá r? vincity qu?n 9 t?i khu ?ô th? Vin city Qu?n 9 t?n d?ng t?i ?a không gian thi?t k? hài hòa cùng thiên nhiên, mang gió tr?i và ánh sáng t? nhiên vào c?n h?. M?i c?n h? ??u có ban công m?t thoáng r?ng rãi. Ngoài ra còn có 1 s? c?n penhouse di?n tích l?n v??t tr?i s? l??ng h?n ch?.Di?n tích m?i c?n h? trung bình t? 40-90m2 v?i giá bán c?n h? vincity q.9 ch? t? 700 tri?u ??ng. M?c giá này khá r? phù h?p v?i m?c thu nh?p ?a s? hi?n nay. Th?t không khó ?? s? h?u riêng cho mình m?t không gian s?ng ti?n nghi sang tr?ng t?i Tp H? Chí Minh hoa l?, nh?n nh?p.
5. Nh?ng lý do ph?i s? h?u ngay c?n h? Vincity Qu?n 9

Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186
§ VinGroup mu?n xây d?ng lên m?t khu bi?t th? cao c?p và c?n h? giá ph?i ch?ng t?i Qu?n 9. V?i ??ng c?p ngh? thu?t tinh t?, s?c s?o và trang thi?t b? n?i th?t cao c?p hàng ??u. ?i?u quan tr?ng là luôn h??ng t?i nhu c?u thi?t y?u c?a khách hàng. Chi?n l??c c?a t?p ?oàn là ch?t l??ng công trình và v? trí t?o d?ng lên th??ng hi?u VinGroup.§ Vincity Qu?n 9 là hoài bão c?a VinGroup mu?n n?i ?ây là ni?m t? hào c?a ng??i Vi?t. M?i khi có ng??i ? xa ??n th?m thì ??u s? ph?i ng?c nhiên. C?m giác ??ng l?i v? ??p thiên nhiên ban t?ng cùng v?i thi?t k? nguy nga ?? x? c?a d? án.§ Khu ?ô th? có ???c lu?ng sinh khí c?a hai m?t sông. Th? ??t và th? sông cùng th? c?a toàn thành ph? t?o nên ” v??ng tài v??ng khí ” cho d? án. N?i an c? lý t??ng b?c nh?t Sài Gòn.§ Thi?t k? c?a bi?t th?h??ng t?i m?ng xanh, ?ây là xu th? c?a th?i ??i. C? dân sinh s?ng ? ?ây ???c t?n h??ng b?u không khí trong lành thoáng mát. Tinh th?n tho?i mái sau nh?ng bu?i làm vi?c. C?m t??ng nh? ???c s?ng trong khu công viên, th? h?n vào dòng sông xanh mát. Cùng khuôn viên c?nh quan mang ??m nét thiên nhiên, g?i nh? v? m?t th?i tu?i th?.§ Quá x?ng ?áng v?i m?c giá ti?n ??u t? ph?i ch?ng ?? s? h?u. C? h?i làm ch? không gian s?ng gi?a lòng khu ?ô th? hi?n ??i, ti?n nghi, hòa mình vào c?ng ??ng dân c? v?n minh.Vincity Qu?n 9 x?ng ?áng là d? án m?c tiêu chi?n l??c mà Vingroup xây d?ng. D?n ??u phân khúc th? tr??ng c?n h? chung c? qu?n 9 cao c?p giá r?. Vincity Qu?n 9 không ch? mang giá tr? ??u t? kinh t? mà còn là ?óng góp cho dân sinh xã h?i. Nh?ng ng??i t?ng l?p trung l?u có thu nh?p v?a ph?i.Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.