VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Health and Beauty
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-30-2019, 12:31 AM
kieudung2121 kieudung2121 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 10
Mua bán máy l?nh c?, qu?t làm l?nh qu?n 7

Mua bán máy l?nh c?, qu?t làm l?nh qu?n 11, QU?N 2, Q.3, Q.4, QU?N 5, Q.6, Qu?n 7, Qu?n 8, Qu?n 9, QU?N 10, Q.11, Q.12, Qu?n Tân Bình, Tân Phú, Q. Bi?nh Tân, Q.Phu? Nhuâ?n, Qu?n Gò V?p, H. C? Chi, Bi?nh Tha?nh, Quâ?n Thu? ???c, H. Nhà Bè, H. Hóc Môn, Bi?nh Cha?nh,TP HCM. cách làm gi?m nhi?t ?? trong phòng vào mùa hè?cách làm gi?m nhi?t ?? trong phòng vào mùa hè cách làm gi?m nhi?t ?? phòng tr? h? nhi?t phòng kín cách làm mát phòng b?ng ?á cách thông gió cho phòng tr? cách làm gi?m nóng cách gi?m nhi?t cho ngôi nhà cách làm kín phòng phòng ng? thoáng mát

C?n tìm ??a ch? mua/bán máy l?nh c? ? qu?n 5 qu?n Tân Bình qu?n 12?

C?n tìm mua/bán qu?t làm l?nh qu?t phun s??ng ? Mua bán máy l?nh c?, qu?t làm l?nh Huy?n C? Chi,

C?n tìm máy làm mát không khí ?i?n máy xanh qu?t ?i?u hòa kangaroo qu?n 6

Sao không ch?n 1 gi?i pháp làm mát nhà ti?t ki?m?

Chúng tôi s? giúp quy khach cách t?t nh?t giúp gi?m nhi?t ?? nhanh mà chi phí ???c phù h?p hi?u qu?, kh? n?ng gi?m nhi?t t?t, ?i?n n?ng tiêu th? s? ???c gi?m mà ngoài ra ngôi nhà l?i ???c sang tr?ng ??p ??.

Ngay bây gi? hãy tìm hi?u th? t??ng th?ch cao giá bao nhiêu

?? gi?m nhi?t, b?n ??ng ?? ánh sáng và h?i nóng ngoài ???ng b?c nhi?u vào trong nhà. ?? b?o v? t?t h?n, gia ?ình nên s? d?ng rèm c?a cách nhi?t, ho?c dán kính màu cho c?a s?. Kính màu ng?n ng?a s? d?n nhi?t ra ngoài tr?i vào mùa ?ông, vào mùa hè thì ch?n b?c x? m?t tr?i. N?u không dán kính màu, b?n có th? c?t các mi?ng bìa các-tông ho?c gi?y báo ?? dán t?m c?a kính.

??i v?i các lo?i nhà ph?, do th??ng ch? có m?t m?t ti?n, b? bít c? ba phía nên s?c nóng c?a n?ng vào nhà ch? y?u là t? ph?n mái. ?i?u này có th? ???c th?c hi?n b?ng cách ?óng thêm tr?n gi? v?i các nguyên li?u chuyên ch?ng nóng b?ng th?ch cao, túi x?p h?i cách nhi?t. Và ?ây c?ng là lúc b?n c?n s?a tr?n nhà tphcm ?? ch?ng nóng
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 07:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.