VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-30-2018, 03:54 AM
XenLotus XenLotus is offline
Member
 
Join Date: Mar 2016
Posts: 1
Xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao an toàn cho ng??i s? d?ng

Xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao là dòng xe ?i?n nh?p kh?u nguyên chi?c t? nhà s?n xu?t Dibao ?ài Loan. V?i nh?ng ?u ?i?m n?i b?t t? thi?t k? cho t?i h? ??ng c? m?i,xe ?i?n Vespas Dibao thu hút s? yêu thích c?a r?t nhi?u khách hàng ? nhi?u ?? tu?i khác nhau.

?ánh giá kh? n?ng v?n hành c?a xe

Dòng xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao ???c s?n xu?t b?ng công ngh? hi?n d?i, trang b? h? ??ng c? bao g?m 5 bình acquy 60V-20Ah có ch?c n?ng ch?ng n??c r?t t?t, ho?t ??ng v?i công su?t 1500W mang l?i hi?u n?ng và t?c ?? cao cho xe. ? ?i?u ki?n bình th??ng, ???ng xá b?ng ph?ng, t?i tr?ng xe trong m?c cho phép và l??ng ?i?n n?ng là 100% xe có th? ??t v?n t?c l?n kho?ng t? 50 - 60km/h và quãng ???ng ?i ???c kho?ng t? 70-80km.
>> https://xedien.com.vn/dibaoM?t vài ??c ?i?m n?i b?t c?a xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao

Khung xe s? d?ng v?t li?u thép ch?ng g? và có ?? c?ng cao giúp xe ch?u t?i tr?ng lên ??n 160kg. M?t ??ng h? Vespas Dibao ???c thi?t k? tinh x?o, s?c nét hi?n th? rõ thông tin v? t?c ?? v?n hành, ?èn chi?u sáng, ?èn xinhan và l??ng ?i?n n?ng c?a xeC?p tr??c có khóa an toàn có th? ??ng ???c ?? cá nhân, c?p sau siêu r?ng có th? ?? v?a 2 m? b?o hi?m. Các nút ?i?u khi?n ???c b? trí h?p lý trên h? th?ng tay ga, giúp ng??i dùng ch? ??ng h?n trong vi?c ?i?u khi?n xe

Phanh ??a cao c?p, ?èn h?u thi?t k? ??p m?t, ?èn pha chi?u sáng hi?u qu?. Bánh xe tr??c có kích th??c t??ng ??i l?n, k?t h?p v?i th?ng phanh ??a t?o l?c phanh l?n nh? ma sát c?a má và ??a phanh thông qua l?c d?n ??ng d?u phanh, an toàn h?n khi d?ng xe ??t ng?t. Ph?n ?uôi xe có thi?t k? cong r?t th?i trang và cá tính dành cho các b?n tr?. Bánh xe sau s? d?ng phanh c? an toàn. K?t h?p v?i gi?m xóc th?t ??u phía tr??c và gi?m xóc lò xo phía sau giúp xe v?n hành êm ái khi ch?u t?i tr?ng cao.
>> http://xedapchaydien.vn/

Vespas Dibao an toàn cho ng??i s? d?ng, B? chìa khóa ?i?n hi?n ??i giúp xe an toàn h?n kh?i nh?ng k? x?u có ý ?? tr?m xe.B?n có th? yên tâm ??ng hành cùng xe ?i?n chính hãng Vespas Dibao trên m?i n?o ???ng.
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.