VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Inquiring Knowledge Kiến Thức Ngày Nay

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 04-09-2019, 11:18 AM
memenaotaz2 memenaotaz2 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 18
Netflix làm phim tài li?u v? Beyonce

B? phim tài li?u "Homecoming" s? ???c phát sóng vào ngày 17/4.

Ngày 8/4, trailer b? phim ???c chi?u trên kênh Youtube c?a Netflix. Khán gi? có góc nhìn g?n g?i h?n v? n? ca s?, t? hình ?nh quây qu?n bên gia ?ình, t?p luy?n cho ??n nh?ng phút ch?c bùng n? trên sân kh?u. Trailer k?t thúc v?i l?i khuyên mà cô mu?n g?i t?i ??i tr?: "Hãy nói s? th?t và thành th?t v?i b?n thân mình tr??c h?t".

Tên b? phim sex ???c l?y c?m h?ng t? bài ph?ng v?n c?a nhà v?n ??ng xã h?i Maya Angelou n?m 2013. Nh?ng chia s? c?a bà c?ng ???c dùng làm l?i d?n chuy?n trong ?o?n trailer. T? New Yorker nh?n ??nh Beyonce mu?n dùng b? phim ?? kh?i d?y lòng kiêu hãnh v? l?ch s? phát tri?n c?a ng??i da màu t?i M?.

Homecoming ???c ghi hình khi Beyonce trình di?n t?i l? h?i âm nh?c Coachella, bang California n?m 2018. ?ây là s? ki?n âm nh?c có quy mô và n?i ti?ng b?c nh?t t?i M? c?ng nh? th? gi?i. Beyonce là n? ca s? da màu tr??c tiên bi?u di?n chính t?i sàn di?n này. Theo HollywoodLife, màn trình di?n c?a riêng Beyonce t?i s? ki?n n?m ngoái ?ã cu?n h?n 44 tri?u l??t xem tr?c ti?p trên Youtube.

Beyonce tr? thành ca s? n? da màu ??u tiên bi?u di?n chính t?i sân khâu Coachella trong n?m 2018. ?nh: Vox.B? phim s? hé l? công ?o?n chu?n b? cho ti?t m?c kinh ?i?n, cùng nhi?u hình ?nh h?u tr??ng ch?a t?ng công b?. "Phim k? l?i hành trình giàu c?m xúc t? m?t ngh? s? tài n?ng cho ??n m?t bi?u t??ng v?n hóa toàn c?u c?a n? ca s?" - Netflix san s?.

T?p chí tên tu?i Rolling Stone g?i b? phim sex viet nam là khúc ca kh?i hoàn c?a Beyonce sau nh?ng n?m tháng thành công. Bên c?nh ?ó, cô ?ang chu?n b? cho s?n ph?m âm nh?c m?i, có th? là m?t single cho album h?p tuy?n ca khúc n?i ti?ng c?a mình.

Beyonce là m?t trong nh?ng ngh? s? thành công nh?t th? gi?i v?i h?n 100 tri?u b?n thu ???c bán ra toàn c?u. Su?t s? nghi?p, n? ca s? s?u t?p nhi?u danh hi?u cao quý nh? gi?i Grammy, Billboard, MTV, American Music Award... T?p chí Forbes t?ng hai l?n vinh danh cô là "?àn bà quy?n l?c nh?t làng gi?i trí th? gi?i" vào n?m 2015 và 2017.
Reply With Quote
 

Bookmarks

Tags
beyonce, netflix, phim tai lieu

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.