VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Inquiring Knowledge
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 02-06-2019, 12:01 AM
ngoctrang18ssv ngoctrang18ssv is offline
Member
 
Join Date: Feb 2019
Posts: 7
C?n h? VIN city Qu?n 9 Q9 0908.889.186

??i lý c?p 1 c?n h? VIN City Qu?n 9 Q9

Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186
Danh Sách ??i Lý F1 Chi?n L??c Phân Ph?i D? Án Vincity Q9 Sàn ??i lý F1 là gì ???n v? ??i lý F1 là nh?ng công ty ?áp ?ng ???c các yêu c?u tuy?n ch?n kh?t khe nh?t c?a t?p ?oàn vingroup ?? tr? thành các ??i lý phân ph?i chi?n l??c d? án vincity grand park qu?n 9. Theo thông tin m?i nh?t t? Vingroup, thì có 63 ??i lý F1 và h?n 500 sàn ??i lý F2 chung tay h?p tác ?? ??a c?n h? d? án vincity q9 ??n tay ng??i tiêu dùng m?t cách s?m nh?t. D? án vincity grand park qu?n 9 v?i quy mô h?n 44.000 c?n h?, nhà ph? 2000 c?n, h?n 400 c?n bi?t th? và 1000 c?n shophouse. Do ?ó ?? hoàn thành m?c tiêu phân ph?i t?t c? c?n h? ??n v?i tay ng??i dùng, Vingroup r?t quan tâm ??n các công ty, ??n v? h?p tác tri?n khai h?p tác.D??i ?ây là danh sách các ??i lý f1 phân ph?i chính th?c d? án vincity grand park qu?n 9 :

SttTên ??n V? Phân Ph?i

1Kh?i Hoàn Land

2Best Land

3?ông Tây Land

4Thành ?ô

5LinkHouse

6TG BDS

7Vietnam Groove

8Newstarland

9Saigon Group

10Tiên Phong House

11H?p Phát

12VNNREAL

13Golden Land

14Phúc H?ng

15Phúc H?ng

16Smartland

17ERA

18B?s Express

19Alpha

20Mland

21Tân H?ng

22Visionland

23Thiên Minh

24MGI

25SouthernHomes VN

26Cali Homes

27Kim ?i?n

28?TM Th? Thiêm

29Hoàng Gia Sài Gòn

30??t Vàng Group

31Ann Home

32G20

33B?o Minh Land

34Vi?t Phát

35Truly Homes

36MH Land

37?ô Th? M?i

38Luxury Home

39Green Hill

40??t Phù Sa

41VIProperty

42First Real Mi?n Nam

43Cenland

44King Land

45Oxy Land

46Nasaland

47LM GPN?

48VNK IC

49Emaar Land

50Luxury Realty VN

51UniHomes

52Rich Land

53VIP Realty

54KVN Nhà Sài Gòn

55Danko

56Long ?i?n

57Hapiland

58Sato

59Vi?t An Land

60Phú Hoàng Land

61Savills

62CBRE

63Maicom


Clip Sa Bàn – Mô Hình Vincity Qu?n 9 Thu Nh? 200m2 Vingroup
Hé l? thông tin sa bàn mô hình vincity qu?n 9 l?n nh?t t?i vi?t nam. V?i di?n tích r?ng h?n 200m2, sa bàn Vincity Qu?n 9 th?c s? mang l?i m?t phong cách singapore thu nh? ??m nét hi?n ??i và ??ng c?p. Sa bàn ?ã ???c hoàn thi?n và ?ang ???c tr?ng bày t?i nhà m?u vincity ??a ch? vincom th?o ?i?n, xa l? hà n?i qu?n 2.M?t s? hình ?nh và clip ???c chúng tôi c?p nh?t m?i nh?t :Sa bàn vincity qu?n 9 sa bàn vincity grand park qu?n 9C?n h? ti?n nghi giá r? t?i khu ?ô th? Vincity Qu?n 9C?n h? m?u t?i Vincity Qu?n 9Khác v?i h? th?ng c?n h? Vinhomes. Vincity ???c xây d?ng trên tiêu chí là c?n h? chung c? vingroup cao c?p giá bình dân ??y ?? ti?n nghi. C?n h? Vincity Qu?n 9 view sông có không gian thi?t k? v?a ?? công n?ng s? d?ng nh?ng v?n ??m b?o t?i ?u công d?ng. T?n d?ng l?i th? v? trí g?n sông, thiên nhiên thoáng ?ãng. Các c?n h? giá r? vincity qu?n 9 t?i khu ?ô th? Vin city Qu?n 9 t?n d?ng t?i ?a không gian thi?t k? hài hòa cùng thiên nhiên, mang gió tr?i và ánh sáng t? nhiên vào c?n h?. M?i c?n h? ??u có ban công m?t thoáng r?ng rãi. Ngoài ra còn có 1 s? c?n penhouse di?n tích l?n v??t tr?i s? l??ng h?n ch?.Di?n tích m?i c?n h? trung bình t? 40-90m2 v?i giá bán c?n h? vincity q.9 ch? t? 700 tri?u ??ng. M?c giá này khá r? phù h?p v?i m?c thu nh?p ?a s? hi?n nay. Th?t không khó ?? s? h?u riêng cho mình m?t không gian s?ng ti?n nghi sang tr?ng t?i Tp H? Chí Minh hoa l?, nh?n nh?p.
5. Nh?ng lý do ph?i s? h?u ngay c?n h? Vincity Qu?n 9

Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186
§ VinGroup mu?n xây d?ng lên m?t khu bi?t th? cao c?p và c?n h? giá ph?i ch?ng t?i Qu?n 9. V?i ??ng c?p ngh? thu?t tinh t?, s?c s?o và trang thi?t b? n?i th?t cao c?p hàng ??u. ?i?u quan tr?ng là luôn h??ng t?i nhu c?u thi?t y?u c?a khách hàng. Chi?n l??c c?a t?p ?oàn là ch?t l??ng công trình và v? trí t?o d?ng lên th??ng hi?u VinGroup.§ Vincity Qu?n 9 là hoài bão c?a VinGroup mu?n n?i ?ây là ni?m t? hào c?a ng??i Vi?t. M?i khi có ng??i ? xa ??n th?m thì ??u s? ph?i ng?c nhiên. C?m giác ??ng l?i v? ??p thiên nhiên ban t?ng cùng v?i thi?t k? nguy nga ?? x? c?a d? án.§ Khu ?ô th? có ???c lu?ng sinh khí c?a hai m?t sông. Th? ??t và th? sông cùng th? c?a toàn thành ph? t?o nên ” v??ng tài v??ng khí ” cho d? án. N?i an c? lý t??ng b?c nh?t Sài Gòn.§ Thi?t k? c?a bi?t th?h??ng t?i m?ng xanh, ?ây là xu th? c?a th?i ??i. C? dân sinh s?ng ? ?ây ???c t?n h??ng b?u không khí trong lành thoáng mát. Tinh th?n tho?i mái sau nh?ng bu?i làm vi?c. C?m t??ng nh? ???c s?ng trong khu công viên, th? h?n vào dòng sông xanh mát. Cùng khuôn viên c?nh quan mang ??m nét thiên nhiên, g?i nh? v? m?t th?i tu?i th?.§ Quá x?ng ?áng v?i m?c giá ti?n ??u t? ph?i ch?ng ?? s? h?u. C? h?i làm ch? không gian s?ng gi?a lòng khu ?ô th? hi?n ??i, ti?n nghi, hòa mình vào c?ng ??ng dân c? v?n minh.Vincity Qu?n 9 x?ng ?áng là d? án m?c tiêu chi?n l??c mà Vingroup xây d?ng. D?n ??u phân khúc th? tr??ng c?n h? chung c? qu?n 9 cao c?p giá r?. Vincity Qu?n 9 không ch? mang giá tr? ??u t? kinh t? mà còn là ?óng góp cho dân sinh xã h?i. Nh?ng ng??i t?ng l?p trung l?u có thu nh?p v?a ph?i.Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186
Reply With Quote

  #2  
Old 05-31-2019, 05:05 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by ngoctrang18ssv View Post
??i lý c?p 1 c?n h? VIN City Qu?n 9 Q9 Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186 Danh Sách ??i Lý F1 Chi?n L??c Phân Ph?i D? Án Vincity Q9 Sàn ??i lý F1 là gì ???n v? ??i lý F1 là nh?ng công ty ?áp ?ng ???c các yêu c?u tuy?n ch?n kh?t khe nh?t c?a t?p ?oàn vingroup ?? tr? thành các ??i lý phân ph?i chi?n l??c d? án vincity grand park qu?n 9. Theo thông tin m?i nh?t t? Vingroup, thì có 63 ??i lý F1 và h?n 500 sàn ??i lý F2 chung tay h?p tác ?? ??a c?n h? d? án vincity q9 ??n tay ng??i tiêu dùng m?t cách s?m nh?t. D? án vincity grand park qu?n 9 v?i quy mô h?n 44.000 c?n h?, nhà ph? 2000 c?n, h?n 400 c?n bi?t th? và 1000 c?n shophouse. Do ?ó ?? hoàn thành m?c tiêu phân ph?i t?t c? c?n h? ??n v?i tay ng??i dùng, Vingroup r?t quan tâm ??n các công ty, ??n v? h?p tác tri?n khai h?p tác.D??i ?ây là danh sách các ??i lý f1 phân ph?i chính th?c d? án vincity grand park qu?n 9 : SttTên ??n V? Phân Ph?i 1Kh?i Hoàn Land 2Best Land 3?ông Tây Land 4Thành ?ô 5LinkHouse 6TG BDS 7Vietnam Groove 8Newstarland 9Saigon Group 10Tiên Phong House 11H?p Phát 12VNNREAL 13Golden Land 14Phúc H?ng 15Phúc H?ng 16Smartland 17ERA 18B?s Express 19Alpha 20Mland 21Tân H?ng 22Visionland 23Thiên Minh 24MGI 25SouthernHomes VN 26Cali Homes 27Kim ?i?n 28?TM Th? Thiêm 29Hoàng Gia Sài Gòn 30??t Vàng Group 31Ann Home 32G20 33B?o Minh Land 34Vi?t Phát 35Truly Homes 36MH Land 37?ô Th? M?i 38Luxury Home 39Green Hill 40??t Phù Sa 41VIProperty 42First Real Mi?n Nam 43Cenland 44King Land 45Oxy Land 46Nasaland 47LM GPN? 48VNK IC 49Emaar Land 50Luxury Realty VN 51UniHomes 52Rich Land 53VIP Realty 54KVN Nhà Sài Gòn 55Danko 56Long ?i?n 57Hapiland 58Sato 59Vi?t An Land 60Phú Hoàng Land 61Savills 62CBRE 63Maicom Clip Sa Bàn – Mô Hình Vincity Qu?n 9 Thu Nh? 200m2 Vingroup Hé l? thông tin sa bàn mô hình vincity qu?n 9 l?n nh?t t?i vi?t nam. V?i di?n tích r?ng h?n 200m2, sa bàn Vincity Qu?n 9 th?c s? mang l?i m?t phong cách singapore thu nh? ??m nét hi?n ??i và ??ng c?p. Sa bàn ?ã ???c hoàn thi?n và ?ang ???c tr?ng bày t?i nhà m?u vincity ??a ch? vincom th?o ?i?n, xa l? hà n?i qu?n 2.M?t s? hình ?nh và clip ???c chúng tôi c?p nh?t m?i nh?t :Sa bàn vincity qu?n 9 sa bàn vincity grand park qu?n 9C?n h? ti?n nghi giá r? t?i khu ?ô th? Vincity Qu?n 9C?n h? m?u t?i Vincity Qu?n 9Khác v?i h? th?ng c?n h? Vinhomes. Vincity ???c xây d?ng trên tiêu chí là c?n h? chung c? vingroup cao c?p giá bình dân ??y ?? ti?n nghi. C?n h? Vincity Qu?n 9 view sông có không gian thi?t k? v?a ?? công n?ng s? d?ng nh?ng v?n ??m b?o t?i ?u công d?ng. T?n d?ng l?i th? v? trí g?n sông, thiên nhiên thoáng ?ãng. Các c?n h? giá r? vincity qu?n 9 t?i khu ?ô th? Vin city Qu?n 9 t?n d?ng t?i ?a không gian thi?t k? hài hòa cùng thiên nhiên, mang gió tr?i và ánh sáng t? nhiên vào c?n h?. M?i c?n h? ??u có ban công m?t thoáng r?ng rãi. Ngoài ra còn có 1 s? c?n penhouse di?n tích l?n v??t tr?i s? l??ng h?n ch?.Di?n tích m?i c?n h? trung bình t? 40-90m2 v?i giá bán c?n h? vincity q.9 ch? t? 700 tri?u ??ng. M?c giá này khá r? phù h?p v?i m?c thu nh?p ?a s? hi?n nay. Th?t không khó ?? s? h?u riêng cho mình m?t không gian s?ng ti?n nghi sang tr?ng t?i Tp H? Chí Minh hoa l?, nh?n nh?p. 5. Nh?ng lý do ph?i s? h?u ngay c?n h? Vincity Qu?n 9 Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186 § VinGroup mu?n xây d?ng lên m?t khu bi?t th? cao c?p và c?n h? giá ph?i ch?ng t?i Qu?n 9. V?i ??ng c?p ngh? thu?t tinh t?, s?c s?o và trang thi?t b? n?i th?t cao c?p hàng ??u. ?i?u quan tr?ng là luôn h??ng t?i nhu c?u thi?t y?u c?a khách hàng. Chi?n l??c c?a t?p ?oàn là ch?t l??ng công trình và v? trí t?o d?ng lên th??ng hi?u VinGroup.§ Vincity Qu?n 9 là hoài bão c?a VinGroup mu?n n?i ?ây là ni?m t? hào c?a ng??i Vi?t. M?i khi có ng??i ? xa ??n th?m thì ??u s? ph?i ng?c nhiên. C?m giác ??ng l?i v? ??p thiên nhiên ban t?ng cùng v?i thi?t k? nguy nga ?? x? c?a d? án.§ Khu ?ô th? có ???c lu?ng sinh khí c?a hai m?t sông. Th? ??t và th? sông cùng th? c?a toàn thành ph? t?o nên ” v??ng tài v??ng khí ” cho d? án. N?i an c? lý t??ng b?c nh?t Sài Gòn.§ Thi?t k? c?a bi?t th?h??ng t?i m?ng xanh, ?ây là xu th? c?a th?i ??i. C? dân sinh s?ng ? ?ây ???c t?n h??ng b?u không khí trong lành thoáng mát. Tinh th?n tho?i mái sau nh?ng bu?i làm vi?c. C?m t??ng nh? ???c s?ng trong khu công viên, th? h?n vào dòng sông xanh mát. Cùng khuôn viên c?nh quan mang ??m nét thiên nhiên, g?i nh? v? m?t th?i tu?i th?.§ Quá x?ng ?áng v?i m?c giá ti?n ??u t? ph?i ch?ng ?? s? h?u. C? h?i làm ch? không gian s?ng gi?a lòng khu ?ô th? hi?n ??i, ti?n nghi, hòa mình vào c?ng ??ng dân c? v?n minh.Vincity Qu?n 9 x?ng ?áng là d? án m?c tiêu chi?n l??c mà Vingroup xây d?ng. D?n ??u phân khúc th? tr??ng c?n h? chung c? qu?n 9 cao c?p giá r?. Vincity Qu?n 9 không ch? mang giá tr? ??u t? kinh t? mà còn là ?óng góp cho dân sinh xã h?i. Nh?ng ng??i t?ng l?p trung l?u có thu nh?p v?a ph?i.Liên h?: anh Ch??ng 0908.889.186
Hotline / Zalo : 0379.835.332
 • Th??ng hi?u : Noni Green
 • Thành ph?n : 100% trái nhàu
 • Kh?i l??ng t?nh : 250g
 • Kh?i l??ng ?óng gói : 260g
 • Kích th??c (cm) : 25*9*7
 • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
 • Mang qua máy bay : Xách tay
 • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
 • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
 • Công d?ng và cách dùng song ng? Vi?t Hàn in tr?c ti?p trên bao bì.
?? dùng viên nhàu m?t cách t?t nh?t, ng??i dùng c?n hi?u rõ v? thành ph?n, công d?ng và cách dùng c?a s?n ph?m này. Hi?n trên th? viên nhàu ch?t l??ng cao Noni Green có nhi?u thành ph?n và công d?ng t?t cho s?c kh?e.

Thành ph?n viên nhàu Noni Green
– Các d?n ch?t Anthraquinon (damnacathal, nordamnacathal…): ?ây là 1 trong nh?ng ho?t ch?t quan tr?ng trong trái nhàu. N?m 1998, TS ?? Qu?c vi?t và c?ng s? công b? hai ch?t t? r? nhàu g?m damnacathal và nordamnacathan có kh? n?ng gây ??c cho dòng ung th? t? bào ti?t h?c t? B16 và ung th? máu dòng L.1210. ??ng th?i, chi?t xu?t t? nhàu c?ng có tác d?ng h? huy?t áp gi?m ?au, an th?n; t?ng c??ng mi?n d?ch, ?c ch? quá trình di c?n trên b?nh nhân ung th? vòm h?ng; ph?c h?i c?u trúc và ch?c n?ng h? mi?n d?ch khi b? t?n h??ng.

– H?p ch?t Prexonine: Theo thông tin trên báo Vnexpress s? ra ngày 23/4/2014 thì ti?n s? Neil Solomon – tác gi? cu?n sách best-seller t?i New York v? vi?c phòng ch?ng ung th? ?ã kh?ng ??nh ?i?m ??c bi?t nh?t ? qu? nhàu là nó ch?a prexonine. H?p ch?t này khi k?t h?p v?i enzyme prexoronase (có trong d? dày) s? t?o thành ch?t xeronine. Xeronine l?i có th? k?t h?p v?i protein ?? t?o thành nh?ng kh?i có kh? n?ng s?n xu?t n?ng l??ng và giúp các t? bào phát tri?n kh?e m?nh. Nói cách khác, ch?t này giúp c? th? tái sinh t? bào và t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch.
– Uphamorin: K?t qu? th? nghi?m cho th?y ch?t Uphamorin trong nhàu có tác d?ng h? huy?t áp ? b?nh cao huy?t áp không rõ nguyên nhân; t?ng c??ng mi?n d?ch, ch?ng nhi?m virus; t?ng s?c mi?n d?ch giúp lo?i b? các t? bào ung th? còn sót l?i ho?c m?i tái phát sau x? tr? li?u.

– Ch?t Iridoids: Trong nhàu c?ng ch?a Iridoids. Ch?t này có c?u trúc h?c b?n v?ng, không b? thay ??i khi ti?p xúc v?i oxy, nhi?t ?? và ánh sáng và tác d?ng sinh h?c r?t r?ng. Nó có th? làm lành v?t th??ng, t?ng bài ti?t m?t, ch?ng d? ?ng, kích thích s?n xu?t collagen, ch?ng tr?m c?m, ch?ng r?i lo?n tâm th?n ? ph? n? m?n kinh. ??ng th?i, kháng khu?n và ?c ch? các vi rút gây b?nh ? ???ng hô h?p.

– Ngoài ra, hàng nghìn nghiên c?u khoa h?c trên hàng tri?u ng??i tình nguy?n t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i ?ã ??a ra k?t lu?n trong trái nhàu có h?n 150 ch?t có l?i cho s?c kh?e con ng??i. Tron ?ó có nh?ng ch?t vô cùng quan tr?ng nh?: betacarotence, canxi, protein, magie, kali, vitamin nhóm B,C…
Công d?ng viên nhàu khô

Viên nhàu có nhi?u công d?ng v?i s?c kh?e. Có th? li?t kê nh?ng tác d?ng chính c?a viên nhàu nói riêng và qu? nhàu nói chung nh? sau:
 • H? tr? Gi?m ?au
 • H? tr? Gi?i ??c cho c? th?
 • H? tr? t?ng c??ng h? mi?n d?ch
 • Ch?ng viêm
 • Ng?n ng?a ti?u ???ng
 • H? tr? ?i?u tr? ung th?
Nhi?u tài li?u khoa h?c c?ng ?ã cho th?y tác ??ng có l?i c?a trái nhàu ??i v?i h?u h?t các c? quan trong c? th?. Và viên nhàu c?ng k? th?a ??y ?? các tác ??ng h?u ích ?ó ??n các c? quan nh?: h? hô h?p (hen suy?n, viêm xoang, b?nh khí th?ng); h? tim m?ch (b?nh tim, huy?t áp cao, ??t qu?); d? dày (b?nh tiêu ch?y, ? nóng, bu?n nôn, viêm ru?t k?t, loét d? dày); gan và lá lách (b?nh ?ái ???ng, tuy?n t?y); h? th?ng n?i ti?t (b?nh tuy?n giáp và tuy?n th??ng thân); c? quan sinh d?c (nh?ng v?n ?? v? kinh nguy?t, nhi?m n?m men); h? th?n kinh (stress, suy nh??c c? th?, trí nh?, n?ng l??ng).

Hotline / Zalo : 0379.835.332

?u ?i?m c?a viên nhàu Noni Green

Viên nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, viên trái nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì s?n ph?m viên nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a viên nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Hotline / Zalo : 0379.835.332
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:21 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.