VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-22-2005, 10:41 AM
4everlove
Guest
 
Posts: n/a
Moi moi nguoi doan !!!

1.Giăng cờ phía trước
Rước ông theo sau
Hợp lại cùng nhau
Suốt ngà y nhảy múa
Xiêm y nữ chúa
Muôn sắc muôn mà u
Suy lẹ, đáp mau
Con chi lạ thế?

2.Lắm mà u phất phới áo hoa
Bên hoa nhơ nhởn lượn qua lượn về

3.Thân to nặng chẳng ai ngờ
Điểm mặt bà n cờ lại có nó đây
Chở hà ng kéo gỗ giỏi hay

4. Suốt đời ăn lá
Lại nhả ra dây
Chết trôi bỏ thây
Và o trong nước nóng
Suy nhanh đáp chóng
Con gì bạn ơi

5.Tên như tuấn mã
Sao lạ biết bơi
Vừa học vừa chơi
Đố vui vui đố
Con gì bạn cố
Nhanh đoán, mau suy
Duyên hải tìm truy
Ra liền khó chi
Reply With Quote

  #2  
Old 11-22-2005, 11:10 AM
chimsenho
Guest
 
Posts: n/a
2. con buo'm? con ong?
3. con ngua?
4. con ta`m?
Reply With Quote
  #3  
Old 11-25-2005, 08:47 PM
linhyin
Guest
 
Posts: n/a


1. con công
5. cá ngựa


__________________________________________________ ______________

nhị tam sanh ngã, thì thị ngã
sanh ngã chi thời, ngã thị thì
trước khi sanh tôi, ai là tôi
khi chưa sanh tôi, tôi là ai
__________________________________________________ ______________
Reply With Quote
  #4  
Old 11-26-2005, 08:02 AM
4everlove
Guest
 
Posts: n/a
1. Giăng cờ phía trước
Rước ông theo sau
Hợp lại cùng nhau
Suốt ngà y nhảy múa
Xiêm y nữ chúa
Muôn sắc muôn mà u
Suy lẹ, đáp mau
Con chi lạ thế?
----> Con Lân

2Lắm mà u phất phới áo hoa
Bên hoa nhơ nhởn lượn qua lượn về >>>> Bướm

3Thân to nặng chẳng ai ngờ
Điểm mặt bà n cờ lại có nó đây
Chở hà ng kéo gỗ giỏi hay < Mã , Pháo , Xe

4Suốt đời ăn lá
Lại nhả ra dây
Chết trôi bỏ thây
Và o trong nước nóng
Suy nhanh đáp chóng
Con gì bạn ơi >>> Tằm

5.Tên như tuấn mã
Sao lạ biết bơi
Vừa học vừa chơi
Đố vui vui đố
Con gì bạn cố
Nhanh đoán, mau suy
Duyên hải tìm truy
Ra liền khó chi >>>>Hà Mã

Dap an day
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.