VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Làm Quen

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-09-2017, 11:42 PM
davidnguyen984
Guest
 
Posts: n/a
n?u anh yêu m?t ng??i nh? em

Có bao gi? anh t? h?i, s? ra sao n?u anh yêu m?t ng??i nh? em ch?a? S? phi?n ph?c l?m n?u anh yêu m?t ng??i nh? em…
Tính tình em d? d? ??ng ??ng, có th? m?t giây tr??c v?a khóc nh? m?a nh?ng m?t giây sau l?i m?m c??i nh? mình là ng??i h?nh phúc nh?t th? gian.
S? r?t khó n?u anh b?t em ch?n m?t món ?n em thích, em ch? tr? l?i ‘sao c?ng ???c’ nh?ng l?i ? ôi n?u anh không g?i ý ?úng nh? em mu?n.
Dù ngày n?ng hay ngày m?a, em v?n thích ??m mình trong nh?ng bài hát bu?n da di?t nên th? gi?i c?a em d??ng nh? ch? mang m?t màu xám bu?n.
S? có nh?ng kho?nh kh?c em nh? bi?n m?t kh?i th? gian này, gi?ng nh? chú mèo nh? tìm m?t n?i th?t yên t?nh t? li?m lám v?t th??ng trong lòng mình.
?ôi lúc em hi?u chuy?n nh? m?t ng??i tr??ng thành, nh?ng có khi em l?i nh? m?t ??a tr? ph?i làm t?t c? m?i th? ?? có ???c ?i?u mình mu?n.
M?t em sáng r?c khi th?y m?t anh chàng ??p trai nh?ng s? làu bàu c? ngày khi ng??i yêu em nhìn m?t cô gái xinh. Ghen l?m ??y!
Là m?t ??a con gái nói m?t ??ng nh?ng ngh? m?t n?o ?i?n hình. Em nói “Tu? anh” có ngh?a là “Anh th? làm ?i r?i bi?t tay em.”
(S?u T?m)
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.