VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-16-2019, 12:05 AM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 57
B?ng giá l?p ??t máy l?nh t? ??ng ( Daikin ) + phí v?n chuy?n chi ti?t cho khách t?nh

B?ng giá c?a dòng máy l?nh t? ??ng Daikin m?i nh?t và t?t nh?t.B?n ?ang mu?n tìm hi?u b?ng giá c?a dòng máy l?nh t? ??ng Daikin m?i nh?t, t?t nh?t trên ??a bàn TPHCM và khu v?c mi?n Nam? ??ng th?i c?ng r?t mu?n bi?t ??n m?t d?ch v? uy tín chuyên cung c?p và l?p ??t máy l?nh t? ??ng Daikin này? V?y thì hãy cùng v?i chúng tôi theo dõi bài vi?t này, nh?ng th?c m?c ?ó c?a b?n s? d?n ???c hé m? thôi.

??u tiên s? là b?ng giá c?a dòng máy l?nh t? ??ng Daikin m?i nh?t và t?t nh?t này.


Máy l?nh t? ??ng Daikin là m?t s?n ph?m ???c “thai nghén” trong r?t nhi?u n?m. Và v?i s? “chi?u chu?ng” th? hi?u c?a khách hàng Vi?t ta, Daikin ?ã h?p tác và s?n xu?t v?i t?ng c?ng 3 qu?c gia cho ??a con tinh th?n này c?a mình, ?ó là Malaysia, Thái Lan và Trung Qu?c. Chúng tôi s? th? hi?n ??y ?? t?t c? nh?ng s?n ph?m máy l?nh t? ??ng Daikin ?ó cho b?n nhé.Công su?t

Máy l?nh t? ??ng Daikin.Dòng Tiêu chu?n (s?n xu?t Malaysia) Gas R410A

Dòng Inverter (s?n xu?t Trùng Qu?c/Thái Lan) Gas R32

Dòng Package Tiêu chu?n (s?n xu?t Thái Lan) Gas 410AModel

Giá

Model

Giá

Model

Giá

2.0hp

FVA50AMVM

32.400.000

2.5hp

FVA60AMVM

37.900.0003.0hp

FVRN71AXV1

27.800.000

FVA71AMVM-1 pha

41.900.000

FVA71AMVM-3 pha

43.600.0004.0hp

FVA100AMVM-1 pha

49.300.000

FVRN100AXV1

32.500.000

FVA100AMVM-3 pha

51.600.0005.0hp

FVRN125AXV1

36.200.000

FVA1250AMVM-1 pha

53.600.000FVGR05NV159.800.000

FVA125AMVM-3 pha

56.000.000

5.5hp

FVRN140AXV1

44.700.0006.0hp

FVA140AMVM-1 pha

58.300.000FVGR06NV167.700.000

FVA140AMVM-3 pha

60.900.000

8.0hp

FVGR08NV1

81.900.000

10hp

FVGR10NV1

82.200.000***L?u ý:

Giá máy ?ã bao g?m thu? VAT 10% và mi?n phí v?n chuy?n trong TP HCM.
Giá trên ch? là giá tham kh?o, ?? có giá t?t h?n theo s? l??ng và theo t?ng th?i ?i?m vui lòng g?i 0909787022 Mr Hoàng
?? xem thông tin k? thu?t chi ti?t theo t?ng model máy c? th? vui lòng Click vào: https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-daikin/


??n v? nào chuyên cung c?p và l?p ??t máy l?nh t? ??ng Daikincó giá r? và uy tín nh?t?


H?i Long Vân xin ???c t? ?? c? mình vào v? trí là ??n v? chuyên cung c?p và l?p ??t máy l?nh t? ??ng Daikin giá t?t nh?t t?i khu v?c mi?n Nam.Chúng tôi vô cùng t? tin trong l?nh v?c ?i?n l?nh, cam k?t cung c?p cho các b?n nh?ng m?t hàng máy l?nh t? ??ng Daikin chính hãng, nguyên ?ai, nguyên ki?n, có gi?y ch?ng nh?n CO – CQ, có hóa ??n ch?ng t? ghi rõ ngu?n g?c xu?t x? và ??c bi?t là d?ch v? l?p ??t máy l?nh t? ??ng Daikin giá t?t và chuyên nghi?p nh?t toàn mi?n Nam. Không ?i ?âu mà b?n có ???c nh?ng m?c giá h?p lý nh? ? H?i Long Vân ?âu. Vì v?y hãy cho chúng tôi c? h?i ???c ph?c v? l?p ??t máy l?nh t? ??ng giá t?t chuyên nghi?p cho không gian c?a b?n nhé.B?ng giá các chi phí l?p ??t máy l?nh t? ??ng Daikin t?i d?ch v? H?i Long Vân:N?i dung.

?VT

??n giá

Công l?p ??t

Máy l?nh t? ??ng 2.0hp – 3.5hp

B?

450.000

Máy l?nh t? ??ng 4.0hp – 5.5hp

B?

500.000

Máy l?nh t? ??ng t? 6.5hp

B?

600.000

Máy l?nh t? ??ng 10hp.

B?

950.000V?t t? l?p ??t

?ng ??ng máy l?nh 1.5hp – 2.0hp

m

160.000

?ng ??ng máy l?nh 3.0hp

m

230.000

?ng ??ng máy l?nh 4.0hp

m

270.000

?ng ??ng máy l?nh 5.0hp & 5.5hp

m

295.000

?ng n??c x? (keo, co, l?i)m

15.000 – 30.000

Dây ?i?n Cadivim

10.000 – 15.000

CP ?i?n 2P/16A/32A + h?p nh?aB?

100.000 - 350.000

Khung ?? dàn nóng ??t sànC?p

CallCòn l?i s? d?a vào s? kh?o sát th?c t? v? công trình c?n l?p máy l?nh t? ??ng Daikin giá t?t nh?t c?a b?n. Chi phí v? công trình l?p máy l?nh t? ??ng Daikin này không th? ch? nói ???c trên trang gi?y, qua mi?ng mà c?n có s? th?c t?. Chính vì th?, n?u b?n mu?n bi?t chính xác chi phí là bao nhiêu thì hãy h?p tác ?? chúng tôi cho b?n bi?t nhé.M?t s? hình ?nh th?c t? H?i Long Vân thi công:
M?t l?n n?a, chúng tôi cam k?t và ??m b?o v?i các b?n r?ng, H?i Long Vân là m?t doanh nghi?p có s? uy tín và trung th?c ??t lên hàng ??u, luôn mang ??n nh?ng ch?t l??ng v??t tr?i giúp b?n có ???c m?t không gian tho?i mái v?i gi?i pháp không khí toàn di?n.Nh? v?y là chúng tôi c?ng ?ã v?a ?em ??n cho b?n t?t c? nh?ng gì liên quan ??n b?ng giá c?a dòng máy l?nh t? ??ng Daikin m?i nh?t và t?t nh?t trên th? tr??ng t?i H?i Long Vân r?i. H?n là b?n c?ng ?ã t? s?p x?p và tính toán ???c chi phí c?n ph?i chi ra cho m?t công trình c?n ??n s? h? tr? c?a máy l?nh t? ??ng Daikin này r?i ?úng không. Tuy nhiên, n?u mu?n bi?t chi ti?t h?n n?a thì hãy nhanh tay và g?i ??n phòng báo giá 028 6250 2616 ho?c k? thu?t 090978702 c?a chúng tôi ngay và nh?n ???c nh?ng l?i t? v?n, báo giá mi?n phí 24/7 chính xác nh?t. Hotline c?a chúng tôi luôn m? ?? ph?c v? b?n m?i lúc, m?i n?i ??y. Nhanh lên nhé!!!
Reply With Quote

  #2  
Old 02-08-2020, 10:29 PM
vantien119 vantien119 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 85
Re: B?ng giá l?p ??t máy l?nh t? ??ng ( Daikin ) + phí v?n chuy?n chi ti?t cho khách

AG- ??NG PH?C ??k L?k bán kh?n tr?i bàn ??p 2020

Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.