VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Car
forgot Password
Register

Nice Car Hình của nhửng chiếc xe đẹp

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 11-14-2016, 11:22 AM
nkngan92
Guest
 
Posts: n/a
S? h?u c?n h? ??ng c?p t?i 8S02 Tòa c?n h? M2 -Vinhomes Metropolis

T?a l?c t?i v? trí t?i tòa nhà M2 - tòa thu hút nh?t t?i d? án Vinhomes Metropolis, c?n tòa M2 mang v? trí c?nh tuy?n ph? Kim Mã, M2 s? h?u t?m nhìn xu?t s?c t?i thành ph?n?ng ??ng. ?ây c?ng là v? trí tuy?t v?i cho vi?c buôn bán th??ng m?i.


?ây là th? altM2 là tòa c?n h? trung tâm c?a D? án vàng Vinhomes Metropolis có v? trí ??p ngay trung tâm qu?n Ba ?ình, h??ng tr?n v?n c? s? liên l?c tiên ti?n, ??c bi?t là tuy?n ???ng s?t trên cao. Theo CBRE, ??a ?c ti?p giáp v?i tuy?n Metro s? nâng cao giá trong kho?ng 10-20%, ?i?u ki?n h?p d?n này s? giúp vi?c kinh doanh t?i c?n h? c?a hàng tòa M2 t?ng giá mau chóng.?ây là th? alt

Tuy nhiên, vi?c ???c l?i chu?i ti?n ích ??ng c?p mang nhãn hi?u Vinhomes t? t?ng th? t? t?ng th? D? án giúp cho tòa M2 càng tr? nên ??t giá. tuy?n l?a c?n h? t?i M2 ?? kinh doanh h?a h?n mang l?i c? h?i sinh l?i h?t s?c h?p d?n.

C?ng ??ng c? dân ??ng c?p, th??ng l?u cùng l??ng l?n ng??i n??c ngoài làm vi?c t?i khu v?c Ba ?ình c?ng chính là ngu?n khách hàng ti?m n?ng cho ho?t ??ng kinh doanh t?i c?n h? shop tòa M2 Vinhomes Metropolis.

Thông tin c?n:

Lô: 8S02 Tòa c?n h? M2

H??ng: Tây Nam

View: ???ng Kim Mã

DT tim t??ng CH t?ng 1 (m2): 100.10

DT tim t??ng CH t?ng 2 (m2): 233.10

DT thông th?y CH t?ng 1 (m2): 91.80

DT thông th?y CH t?ng 2 (m2): 217.10

T?ng DT tim t??ng (m2): 333.20

T?ng DT thông th?y (m2): 308.90

T?ng giá lô 8S02: 37.427.252.000 ( ?ã g?m vat+b?o trì)

??n giá tim t??ng: 112.326.687/m2

Hình ?nh m?t b?ng:

?ây là th? alt

?ây là th? altChính sách bán hàng mà Vinhomes Metropolis ?ang v?n d?ng ?em ??n cho ng??i mua nhi?u s? l?a ch?n cùng nh?ng?các chính sách ??c bi?t h?p d?n.

H? tr? VAY V?N LÊN T?I 65% m?c giá c?n h? + VAT c?a 70% giá ti?n c?n h?

ÂN H?N N? G?C trong th?i gian h? tr? lãi su?t

MI?N PHÍ tr? n? tr??c h?n trong th?i gian h? tr? lãi su?t

CHI?T KH?U 1.7% giá c?n h? tr??c VAT- kinh phí b?o trì cho KH vay v?n và gi?i ngân ?úng ti?n ??

CHI?T KH?U 7%/N?M trên kho?n ti?n và s? ngày thanh toán tr??c cho KH thanh toán tr??c h?n.

Liên h? ngay hotline ?0987505193 ho?c 0946355655 ?? không b? l? c? h?i ??u t? h?p d?n t?i M2 Vinhomes Metropolis.
Reply With Quote
  #2  
Old 12-06-2018, 07:02 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 237
Re: S? h?u c?n h? ??ng c?p t?i 8S02 Tòa c?n h? M2 -Vinhomes Metropolis

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?p

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.