VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Homemaking
forgot Password
Register

Homemaking Góc trời nội chợ .......Công thức nấu ăn..........

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-19-2016, 04:59 AM
sieuthiketsat sieuthiketsat is offline
Bronze Member
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 42
Khóa ??i s?nh Huy Hoàng TN (chìa vi tính) EX 8517 ??i

Khoá ??i s?nh Huy Hoàng TN ( chìa vi tính ) EX 8517 ??i là s?n ph?m ???c phân ph?i, cung c?p b?i khoá c?a Hoàng Y?n. S?n ph?m ???c s?n xu?t d?a trên dây chuy?n công ngh? tiên ti?n, hi?n ??i. V?i phong cách thi?t k? mang xu h??ng hi?n ??i, tinh t?, tôn thêm v? ??p sang tr?ng, ??ng c?p cho ngôi nhà b?n.


B? khoá c?a chính ???c làm b?ng nguyên li?u t? h?p kim, v?i ?? c?ng, ?? b?n cao, ch?u nhi?t, ch?u l?c t?t, ch?u ???c s? va ??p m?nh, ch?ng r? sét, không b? mài mòn, ch?ng oxi hoá.

Bên c?nh ?ó, s?n ph?m ???c ph? m?t l?p s?n t?nh ?i?n công ngh? cao, ch?ng tr?y x??c, duy trì v? sáng bóng dài lâu, màu s?c không b? bi?n ??i theo th?i gian.

V?i ? khoá ???c ?úc b?ng ??ng, có chìa khoá ???c khoan c?t b?ng h? chìa vi tính tránh trùng chìa, ch?ng sao chép, dò tìm b?ng chìa khoá v?n n?ng.

S?n ph?m ???c k?t c?u ch?c ch?n, v?ng ch?c v?i thân khoá ???c làm b?ng h?p kim, các chi ti?t ???c gia công t? m?. Các b? ph?n c?a khoá ho?t ??ng êm ái, nh? nhàng, tránh gây ra h?ng hóc trong quá trình s? d?ng.

V?i ph?n tay khoá c?a g?, ?ây là chi ti?t th??ng xuyên b? tác ??ng b?i ngo?i l?c vì v?y h? th?ng n?i ghép gi?a ph?n tay, lò xo c?ng nh? ?p ???c ??m b?o ch?c ch?n, có ?? r? phù h?p ?? tránh gãy tu?t hay x?.

Ngoài ra, các b? ph?n bên trong ? khoá nh? ch?t khoá, dàn c?, l??i tr??t hay các thanh truy?n ??ng luôn v?n hành êm ái, nh? nhàng và ch?ng l?i ngo?i l?c tác ??ng m?nh t? phía bên ngoài c?ng nh? t??ng thích v?i nhau v? m?t giãn n? nhi?t, c? khí, ?? bào mòn....Dài m?t ?p: 240

Thân khóa: 167 x 73

Ch?t li?u: H?p kim


*** Khoá c?a HOÀNG Y?N chuyên bán, t? v?n, l?p ??t khoá c?a tr?n gói cho ngôi nhà b?n, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và h? tr? t?t nh?t:

+) ?i?n tho?i: 098 688 4762 - 0438544826

+) ??a ch?: S? 398 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân, Hà N?i.

+) Website: khoahoangyen.com
Reply With Quote

  #2  
Old 09-13-2017, 08:30 PM
itemplubos itemplubos is offline
Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 1
Khoa i s nh Huy Hoang TN chia vi tinh EX 8517 i

 :M? v?t tham,s?oGi?m tr?ng ca.Phong ch?ng b?nh ung thu.Sang h?ng da,da tr? nen m?m va m?n h?n.T?t cho nh?ng ngu?i b? b?nh d? day va du?ng ru?t.Khi u?ng thi r?t t?t cho tu?n hoan, ph?c h?i s?c kh?e ngu?i dang b? b?nh, nh?ng ngu?i b? huy?t ap th?p dung r?t t?t, d?c bi?t t?t cho ph? n? tru?c va sau khi sinh n?.
Reply With Quote
  #3  
Old 09-26-2017, 12:17 PM
sothic283 sothic283 is offline
Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 9
Re: Khóa ??i s?nh Huy Hoàng TN (chìa vi tính) EX 8517 ??i

Bài vi?t hay l?m
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
? khóa thông phòng Huy Hoàng TN (chìa vi tính) SS 8510 sieuthiketsat Homemaking 3 12-18-2017 01:55 PM
? khóa thông phòng ABUS TN (chìa vi tính) mã s? KLS-114-F4 sieuthiketsat Homemaking 0 09-15-2016 01:42 AM
Ch?n mua khóa thông phòng ABUS TN (chìa vi tính) KLT-512-F1 sieuthiketsat Homemaking 0 09-09-2016 04:53 AM
Khóa thông phòng Huy Hoàng TN (chìa vi tính) HC 8524 sieuthiketsat Homemaking 0 09-08-2016 05:32 AM
Khóa hoàng y?n - gi?i thi?u khóa c?a samsung SHP-DP728AK/EN hoahong91 Homemaking 0 09-06-2016 09:12 PM


All times are GMT -5. The time now is 03:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.