VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Short Stories

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 07-22-2019, 11:57 PM
maind114 maind114 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Posts: 4
Thu?c sinh lý nam - LONG H? TRÁNG D??NG

Thu?c sinh lý nam - LONG H? TRÁNG D??NG


THU?C C??NG D??NG LONG H? Thành ph?n ch? y?u: ?ông trùng h? th?o Tây T?ng, l?c nhung, t? m?t l? (hoa nhài ph?n vàng) t? vùng núi Hymalia, v??ng la, Linh t? tây t?ng…v.v…


V?i 3 s?n ph?m ???c b?o ch? b?ng ph??ng pháp ?ông ý này thì các NAM GI?I s? không ph?i lo l?ng các ch?ng b?nh v? sinh lý nh? : xu?t tinh s?m, li?t d??ng, r?i loan c??ng d??ng, mãn duc nam, gi?m ham mu?n, kéo dài th?i gian quan h?, t?ng kich th??c "c?u bé"
Reply With Quote

  #2  
Old 11-19-2019, 09:16 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
Re: Thu?c sinh lý nam - LONG H? TRÁNG D??NG

TDD - ??NG PH?C HÀ THÀNH - X??ng s?n xu?t t?p d? y?m Hà Thành

Reply With Quote
  #3  
Old 05-23-2020, 09:08 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 328
???????? ??NG PH?C Thành ph? Hà N?i

http://dongphuchathanh.com/

Phone/Zalo: 0934 554 879
------------------------------------------------------- ????
???? may ??ng ph?c t?p d?, t?p d? công nghi?p
???? t?p d? ch?ng n??c ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? giá t?p d? b?p váy, t?p d? ph?c v? m?ngto, t?p d? làm b?p cách ?i?u
???? in t?p d? giá r?, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------
????X??ng t?p d? cho nam Thái Nguyên


Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:43 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.