VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Teen Today

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 09-12-2016, 05:12 AM
kinglibra
Guest
 
Posts: n/a
S? l??c v? ng? pháp c? b?n ti?ng Nh?t ph?n 4

Ch? ?? hoc tieng nhat so cap là ch? ?? mình s? chia s? trong các bài vi?t liên quan ??n ti?ng Nh?t. Các b?n nh? ?ng h? mình nhé ! Trong quá trình h?c ti?ng Nh?t , luôn " kè kè " bên mình cu?n s? tay t? v?ng ti?ng Nh?t s? giúp các b?n có th? h?c t? v?ng m?i lúc , m?i n?i m?t cách hi?u qu? nh?t . Mình s? h??ng d?n các b?n cách làm cu?n s? tay ti?ng Nh?t ?? có th? chinh ph?c kho t? v?ng m?t cách d? dàng , hi?u qu? nh?t.
D??i ?ây là n?i dung mình s? chia s? nh?ng ki?n th?c, bài h?c, kinh nghi?m ?ã ?út rút trong quá trình h?c.

1. Cách nói gi?, phút:
???4?????
Bây gi? là 4 gi?.
2. Câu có s? d?ng ??ng t?:
???8???????5????????????
Tôi làm vi?c t? 8 gi? r??i ??n n?m gi? r??i.
????11???????
Hôm nay, tôi ng? lúc 11 gi?.
3. Cách chia ??ng t?:
Th? kh?ng ??nh
Th? ph? ??nh
Th?i hi?n t?i, t??ng lai
?????
??????
Th?i quá kh?
??????
??????????
Ví d?:
?????????
Bây gi? là m?y gi??
????????
Bây gi? là 6 gi?.
??????????4???????
Hà N?i, bây gi? là 4 gi? r??i chi?u.
??????????????????????
B?u ?i?n làm vi?c t? 7 gi? ??n 5 gi?.
???????????????????????
Th? vi?n ngh? th? 7 và ch? nh?t.
??????????????????
M?i sáng, b?n h?c lúc m?y gi??
??????????????
Tôi h?c lúc 7 gi?.
???????????????
Hôm qua, b?n có làm vi?c không?
?????????????????
Không, tôi không làm vi?c.
H?i tho?i:
??????????????????????????????????????
Xin l?i, cho tôi h?i, th? vi?n c?a tr??ng m? c?a t? m?y gi? ??n m?y gi? ??
??????????????
Th? vi?n m? c?a t? 7 gi? ??n 6 gi?.
???????????????
Ngày ngh? là th? m?y ??
????????
Ngày ngh? là th? 3.
?????????????????
C?m ?n b?n nhi?u.
Cu?i cùng hãy tìm cho mình nh?ng ch? ?? l?p h?c ti?ng nh?t mà b?n thích nh?t cùng v?i ng??i b?n Nh?t thông qua Facebook, Instagram,... - ?ây là cách t?t nh?t ?? luy?n nghe, nói cách này không ch? giúp ích cho ph?n nghe trong bài thi mà còn là s? chu?n b? t?t cho hành trình du h?c s?p t?i c?a b?n n?a.Trên ?ây là m?t s? cách h?c hi?u qu? mà mình chia s? Hi v?ng cho th? giúp các b?n chu?n b? t?t và tham d? k? thi n?ng l?c ??t k?t qu? t?t nh?t nhé!
Reply With Quote

  #2  
Old 10-06-2016, 11:23 PM
MichaelJag
Guest
 
Posts: n/a
Fuji Xerox Moves into High-Speed Color

A Focused Approach??It?? Essential to Growth! <a href="http://printing-in-china.net/Paper-Gift-Printing.html">Paper Gift</a> <a href="http://printing-in-china.net/box-printing.html">Box Printing</a> Free Special: WhatTheyThink from Toronto: Oh, Canada, Oh Canada ,FREE: New From Big Blue
WTT: Why is that this important? ,<a href="http://printing-in-china.net/Paper-Gift-Printing.html">Paper Gift</a> <a href="http://printing-in-china.net/box-printing.html">Box Printing</a>
printing-in-china.net
Reply With Quote
  #3  
Old 10-09-2016, 03:38 PM
CedricPriox
Guest
 
Posts: n/a
???????? ?????????????

????? ?? ?????? ?? ??????. ?? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? <a href="http://www.sibirki.net/">??????????? ????????????</a>. ??????? ?????.
????????? ?????? <a href="http://www.nsexy.net/" class="postlink">??????????? ????????????</a>, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ? ??????? ???? ?? ??? ???????.
??????? <a href="http://www.nsk.sex/">??????????? ????????????</a>. ??????? ????????? ? ??????? ????? ?????? ???????????.
???? ????? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?????? ?? ??????<a href="http://www.sexonsk.me/" class="postlink">??????????? ????????????</a>,
Reply With Quote
  #4  
Old 10-09-2016, 03:44 PM
CedricPriox
Guest
 
Posts: n/a
???????? ?????????????

????? ?? ?????? ?? ??????. ?? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? <a href="http://www.sibirki.net/">??????????? ????????????</a>. ??????? ?????.
????????? ?????? <a href="http://www.nsexy.net/" class="postlink">??????????? ????????????</a>, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ? ??????? ???? ?? ??? ???????.
??????? <a href="http://www.nsk.sex/">??????????? ????????????</a>. ??????? ????????? ? ??????? ????? ?????? ???????????.
???? ????? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?????? ?? ??????<a href="http://www.sexonsk.me/" class="postlink">??????????? ????????????</a>,
Reply With Quote
  #5  
Old 10-09-2016, 03:55 PM
CedricPriox
Guest
 
Posts: n/a
???????? ?????????????

????? ?? ?????? ?? ??????. ?? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? <a href="http://www.sibirki.net/">??????????? ????????????</a>. ??????? ?????.
????????? ?????? <a href="http://www.nsexy.net/" class="postlink">??????????? ????????????</a>, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ? ??????? ???? ?? ??? ???????.
??????? <a href="http://www.nsk.sex/">??????????? ????????????</a>. ??????? ????????? ? ??????? ????? ?????? ???????????.
???? ????? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?????? ?? ??????<a href="http://www.sexonsk.me/" class="postlink">??????????? ????????????</a>,
Reply With Quote
  #6  
Old 10-09-2016, 04:04 PM
CedricPriox
Guest
 
Posts: n/a
???????? ?????????????

????? ?? ?????? ?? ??????. ?? ????? ????? ???????????? ?????? ?????? <a href="http://www.sibirki.net/">??????????? ????????????</a>. ??????? ?????.
????????? ?????? <a href="http://www.nsexy.net/" class="postlink">??????????? ????????????</a>, ?? ?????? ??????????? ????? ?????, ? ??????? ???? ?? ??? ???????.
??????? <a href="http://www.nsk.sex/">??????????? ????????????</a>. ??????? ????????? ? ??????? ????? ?????? ???????????.
???? ????? ?? ??????? ??????, ????? ? ???? ?????? ?? ??????<a href="http://www.sexonsk.me/" class="postlink">??????????? ????????????</a>,
Reply With Quote
  #7  
Old 12-10-2016, 07:24 AM
ojfaiguiC
Guest
 
Posts: n/a
aekmwynnbv

bcmlngodgm

bb.txt open error

xcziakbqyx

Hello World
Reply With Quote
  #8  
Old 12-10-2016, 09:24 AM
ojfaiguiC
Guest
 
Posts: n/a
fyaywnmbnx

fjexactdqr

bb.txt open error

crilgvbsgp

Hello World
Reply With Quote
  #9  
Old 12-01-2018, 09:57 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: S? l??c v? ng? pháp c? b?n ti?ng Nh?t ph?n 4

Y?n h?t chia, y?n xào linh chi khánh hòa ( dùng ???c cho ng??i ti?u ???ng ), y?n xào linh chi khanh hòa VIP, Y?n xào Linh Chi Khánh Hòa KID

thiendialong.com/yen-sao-linh-chi-khanh-hoaCty TDL gi?i thiêu ??n các b?n dong sp y?n sào linh chi khánh hoà là hàng chính hãng. Phu h?p v?i m?i lua tu?i giúp boi bo s?c kho? và t?ng cuong s?c ?? kháng r?t hi?u qua bên canh ?ó bên Cty mình còn các dòng khác bóp da day nit da, da th?t nhé. Còn n?a nhé sp s?a t?m...và các s?n ph?m khác n?a.. V....V....xin liên hê hê 01248685584

-----------
Công Ty TNHH MTV BDS Và Giao D?ch TM - T?p Chí Th? Gi?i
Hotline: 08.62575288
Email: thiendialong2015@gmail.com
Add: 158/38/26 Ph?m V?n Chiêu, P9, Gò V?p, Tp.HCM
Website: thiendialong.com
Reply With Quote
  #10  
Old 12-24-2018, 05:46 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: S? l??c v? ng? pháp c? b?n ti?ng Nh?t ph?n 4

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.