VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes > Funny Pictures

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 05-27-2019, 11:04 PM
trunglam219 trunglam219 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Apr 2019
Posts: 32
Nhà thép trung lâm ti?n hành l?p d?ng công trình ?h v?n lang

Nh? thông tin ?ã ??a hi?n t?i Nhà thép Trung Lâm ?ang ti?n hành l?p d?ng k?t c?u thép ti?n ch? cho công trình ??i H?c V?n Lang mà nhà thép ?ã kí h?p ??ng h?p tác v?i Công Ty C? Ph?n Xây D?ng & Kinh Doanh ??a ?c Tân K? (Takco)


HÌNH ?NH NHÀ THÉP TI?N CH? TRUNG LÂM L?P D?NG K?T C?U THÉP CÔNG TRÌNH ?H V?N LANGCông ty Trung Lâm: Cung c?p nh?ng gi?i pháp công ngh? thi?t k? t?i ?u k?t c?u thép v? xây d?ng nhà thép ti?n ch?, nhà thép cao t?ng, m?t b?ng x??ng s?n xu?t...v.v. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng t? v?n chính xác thi?t th?c nh?t & Báo giá d? toán chi ti?t các h?ng m?c ( thi?t k? ki?n trúc - thi?t k? k?t c?u - cung c?p v?t t? thi công ) theo ??n giá tháng 09/2017.

Ch? ??u t?: Cung c?p thông tin xây d?ng nhà nhà thép ti?n ch?, yêu c?u chúng tôi t? v?n thi?t k? - d? toán báo giá v?t t? t?i m?c:

Liên h?: Chuyên gia t? v?n thiêt k? xây d?ng nhà thép ti?n ch?: Hotline: 0913 99 12 99
Công Ty Xây D?ng Nhà Thép Ti?n Ch? Trung Lâm: Công ty uy tín ???c khách hàng và ch? ??u t? ?ánh giá r?t cao, v? vi?c thi công làm vi?c chuyên nghi?p. Chúng tôi không ch? h??ng ??n ch?t l??ng mà còn h??ng ??n s? hoàn h?o. Và chúng tôi hoàn toàn có ?? kinh nghi?m và n?ng l?c ?? làm t?t ?i?u ?ó. Quý khách hàng mu?n nh?n báo giá chính xác xây d?ng nhà thép ti?n ch? c?a mình, hãy liên h? công ty Trung Lâm chúng tôi ngay.

Công Ty Nhà Thép Ti?n Ch? Trung Lâm cam k?t mang ??n khách hàng gi?i pháp xây d?ng thi?t k? nhà ti?n ch? toàn di?n v?i m?c tiêu.

" RÚT NG?N RÀO C?N TH?I GIAN CHO M?I CÔNG TRÌNH "CHÍNH LÀ M?C TIÊU VÀ ??NH H??NG PHÁT TRI?N C?A CÔNG TY TRUNG LÂM
M?i chi ti?t vui lòng liên h? nhà thép Trung Lâm:

CÔNG TY C? PH?N ??U T? XÂY D?NG TRUNG LÂM
Tr? s? chính : 21/20 ???ng 9, Khu Ph? Tam ?a, P. Long Tr??ng, Q. 9, TP HCM


X??ng s?n xu?t: 25 ???ng s? 8 - Ph??ng Long Tr??ng - Qu?n 9 - TP HCM
?i?n tho?i : 028) 2229 3999
Fax: (028) 62 554 999


T? v?n tr?c ti?p: 0913 99 12 99 (Mr Lâm)
Email: phongduan@trunglam.vnnhatheptrunglam@gmail.com
Website: www.trunglam.vn www.trunglam.com.vn www.trunglamdecor.com www.4shome.com.vn
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 09:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.