VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-23-2019, 03:07 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
V?i giá r? niêm y?t không t?ng cho khách mua máy l?nh âm tr?n LG & âm tr?n Daikin t?i

Sau ?ây, H?i Long Vân s? gi?i thi?u các s?n ph?m ?ang ???c khách hàng ?a chu?ng nh?t hi?n nay và là dòng ??t top ch?t l??ng cao. V?i dòng máy l?nh âm tr?n – là dòng luôn l?t top ??u trong danh sách bán ch?y nh?t, giá thành siêu bình ?n, còn v? ch?t l??ng c?a m?i dòng thì c?ng tìm hi?u d??i ?ây nhé.

Kh?o sát m?t vài n?m g?n ?ây cho th?y máy l?nh âm tr?n LG là m?t trong nh?ng dòng âm tr?n bán ch?y nh?t và ít h? v?t nh?t trong t?t c? các hãng. Qua kh?o sát c?a m?t s? công trình và nh?ng n?i s? d?ng dòng máy l?nh âm tr?n LG này cho hay, v?i dòng máy l?nh âm tr?n lg này không ch? thu?c dòng ch?t l??ng cao mà ?? th?m m? c?ng không kém so v?i các dòng âm tr?n khác. V?i nhi?u ?i?m n?i b?t.

?u ?i?m n?i tr?i c?a dòng máy l?nh âm tr?n LG này là :
Thi?t k? ki?u cách
Thi?t k? xu?t s?c
Thi?t k? nh? g?n
V?n hành yên t?nh
Làm mát t?i ?u
Ch? ?? tr?n cao
V?n hành cánh gió ??c l?p
Lu?ng khí m?nh t?a r?ng

G?i 028 6250 2616 ?? ???c nh?n giá R? nh?t cho công trình thi công l?p ??t cho dòng máy l?nh âm tr?n LG :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809

K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com

Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.comDòng máy l?nh âm tr?n Daikin công ngh? phân tán làn gió s?ng khoái xu?ng ??n sàn nhà trong vùng ?i?u hòa theo m?i ph??ng h??ng ? nh?ng n?i có tr?n cao.

D? dàng ?i?u ch?nh ?? cao
Trên m?i góc c?a thi?t b? có m?t ? ?i?u ch?nh cho phép d? dàng ?i?u ch?nh ?? treo cao c?a thi?t b?.
N?u cài ??t ch?c n?ng ?i?u khi?n t? xa không dây t? dòng máy l?nh âm tr?n Daikin , m?t thi?t b? nh?n tín hi?u g?n nh? s? ???c l?p ??t vào m?t trong các ? ?i?u ch?nh.

S?c c?n gió ?ã ???c làm gi?m ?i nh? vi?c ph?i h?p cánh qu?t và b? khu?ch tán ?? ?i?u ch?nh dòng không khí bên trong thi?t b?. Qu?t tuabin có b? khu?ch tán ch?y êm và ???c thi?t k? g?n nh?.

D??i ?ây là m?t s? model m?i + b?ng giá máy và thi công l?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin giá t?t nh?t :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

B?ng giá chi ti?t cho d?ch v? cung c?p và thi công l?p ??t máy l?nh âm tr?n LG

Giá kh?o sát n?i có giá t?t nh?t cho máy l?nh âm tr?n LG và chi ti?t d?ch v? thi công l?p ??t t?i ?ây :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/

Vi?c l?p ??t dàn l?nh âm ph?c t?p h?n r?t nhi?u so v?i l?p máy treo t??ng hay các dòng máy l?nh khác. Do có kích th??c, c?ng k?nh và n?ng h?n. ?i?u hòa treo t??ng thì b?t tr?c ti?p lên t??ng ph?ng cò âm tr?n thì treo trong không gian phòng và ph?n máy thì âm trong tr?n c?a c?n phòng.
Vi?c l?p ??t dàn nóng c?a máy l?nh âm tr?n ph?i luôn ??m b?o nghiêm ng?t công tác an toàn lao ??ng do dàn nóng c?a các lo?i máy âm tr?n công su?t th??ng t? 4- 6hp nên dàn nóng th??ng r?t n?ng. n?u l?p ??t dàn nóng trên cao và ??t trên giá ?? thì ph?i có thi?t b? nâng h? và gia c? khung treo dàn nóng ph?i ch?c ch?n và có sàn thao tác cho vi?c b?o d??ng sau này.

Vì v?y khi l?p dàn l?nh yêu c?u ng??i th? ph?i có tay ngh? cao và làm vi?c ph?i có tính chuyên nghi?p ?? ??m b?o các y?u t? quan tr?ng khi b?t tay và vi?c thi công l?p ??t 2 dòng máy l?nh âm tr?n LG và máy l?nh âm tr?n Daikin này.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 11:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.