VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-13-2012, 12:55 AM
sironhoxanh
Guest
 
Posts: n/a
Tăng lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng/tháng

Tăng lương tối thiểu lên 1.050.000 đồng/tháng
Từ 1/5, mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng so với mức lương 830.000 đồng hiện đang áp dụng.

Ngà y 12/4, Chính phủ đã ban hà nh Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu. Mức nà y áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động là m việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công ty trách nhiệm hữu hạn một thà nh viên do nhà nước là m chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu chung quy định trên được dùng là m cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động là m việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định.

Bên cạnh đó, còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngà y 1/5 trở đi đối với lao động dưa thừa theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngà y 20/8/2011 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thà nh viên do nhà nước là m chủ sở hữu; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Kinh phí thực hiện đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm từ các nguồn: Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao năm 2012 của cơ quan hà nh chính, đơn vị sự nghiệp. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2012 của các cơ quan hà nh chính, đơn vị sự nghiệp có thu.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngà nh y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).

Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương, không kể tăng thu tiền sử dụng đất (bao gồm 50% nguồn tăng thu hiện so với dự toán thu năm 2011 Thủ tướng Chính phủ giao và 50% tăng thu dự toán năm 2012 so với dự toán thu năm 2011 Thủ tướng Chính phủ giao). Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư đến hết năm 2011 của cơ quan hà nh chính, đơn vị sự nghiệp và các cấp ngân sách địa phương.

Ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện mức lương tối thiểu chung trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thà nh phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đúng các quy định nêu trên nhưng vẫn còn thiếu. Ngân sách trung ương hỗ trợ những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn với mức bình quân 2/3 so với mức lương tối thiểu chung đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ở thôn và tổ dân phố được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngà y 22/10/2009 của Chính phủ.

Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với người lao động là m việc trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thà nh viên do Nhà nước là m chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp do công ty bảo đảm và được hạch toán và o giá thà nh hoặc chi phí sản xuất kinh doanh. Nghị định có hiệu lực thi hà nh từ ngà y 1/6. Các quy định nêu tại Nghị định được tính hưởng từ ngà y 1/5.

Theo TTXVN
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.