VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Members Exchange > Câu Lạc Bá»™ Tùy Hứng

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-08-2018, 01:32 AM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 43
Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

[url=https://www.linkedin.com/pulse/thu%E1%BB%91c-x%C6%B0%C6%A1ng-kh%E1%BB%9Bp-malaysia-tuy%E1%BA%BFt-li%C3%AAn-phong-th%E1%BA%A5p-saurean-s%E1%BB%A9c-khoe?articleId=6417633593106976768#comments-6417633593106976768&trk=prof-post]Tuy?t liên phong th?pSAUREAN FONG SEP LIN có tác d?ng h? tr? b?nh nhân b? th?p kh?p tr? phong th?p, viêm kh?p x??ng, ?au nh?c c? b?p, viên x??ng kh?p, thoái hóa x??ng, gai ?ôi c?t s?ng d?n ??n ch?ng ?au nh?c.Giá bán : 180.000 vn?/ h?pB?t c? ai c?ng có th? m?c các b?nh v? x??ng kh?p, b?nh x??ng kh?p th??ng có ?nh h??ng tr?c ti?p ??n s?n và các kh?p x??ng. Khi các x??ng và s?n b? ?n mòn s? làm gi?m t?c ?? v?n ??ng, có th? làm m?t kh? n?ng nâng ?? và ho?t ??ng ban ??u c?a các kh?p.

Ai c?ng có th? m?c ch?ng b?nh v? x??ng kh?p nh?: viêm kh?p, th?p kh?p, viêm ?a kh?p...??c bi?t là ng??i già. M?t s? ng??i tr? tu?i c?ng m?c ph?i các c?n b?nh này do l?i s?ng không khoa h?c. ?i?u này ?ã gây ?nh h??ng không nh? ??n ch?t l??ng cu?c s?ng và công vi?c.

Chúng tôi xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng s?n ph?m : Tuy?t liên phong th?p. L?y thành ph?n chính là loài hoa tuy?t liên tr?ng trên ??nh núi Thiên S?n tuy?t ph? t?i t?nh Tân C??ng, Trung Qu?c. Hoa Thiên s?n tuy?t liên ???c các th?y thu?c ?ông y ví nh? " B?o b?i gi?a tr?i ??t", r?t giàu axitamin, protein ...có kh? n?ng t?ng c??ng h? mi?n d?ch, tr? ?au nh?c m?i, th?p kh?p...

?u ?i?m c?a Tuy?t liên phong th?p là có ch?a ngu?n g?c t? th?o d??c hoàn toàn t? nhiên, r?t quý hi?m, ?ã ???c ?ông y áp d?ng t? ngàn n?m nay. ??c bi?t, s?n ph?m này ?ã ???c ?ông y công nh?n là s?n ph?m h? tr? ch?a b?nh phong th?p, gout hi?u qu?. Tuy nhiên, s?n ph?m có th? mang l?i m?t s? tác d?ng ph? n?u nh? ng??i s? d?ng mua ph?i s?n ph?m kém ch?t l??ng ho?c không dùng theo h??ng d?n s? d?ng. Vì th?, vi?c tìm ??n các ??a ch? uy tín ?? mua hàng là khá quan tr?ng.

Thành ph?n chính c?a viên tuy?t liên phong th?p:

S?n ph?m g?m các thành ph?n chính nh? sau:

- Hoa tuy?t liên (80 mg): tên khoa h?c là herba saussoreae involucratac

- Thành ph?n phòng phong – radix ledebourieliae (30 mg)

- Thành ph?n herba asari (30mg): 30 mg,

- Ngoài ra, s?n ph?m này còn có ch?a m?t s? thành ph?n khác nh?: rhizoma et radix notopterygll, ??c ho?t, m?c qua, ng? gia bì...

Tác d?ng chính c?a thu?c tuy?t liên phong th?p:

- H? tr? ?i?u tr? b?nh phong th?p

- H? tr? ?i?u tr? ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng, nh?c c? b?p

- H? tr? ?i?u tr? gout

-H? tr? làm gi?m b?t ch?ng ?au ti?n kinh nguy?t c?a ph? n?

- Là th?c ph?m ch?c n?ng b? sung cho x??ng kh?p kh?e m?nh hi?u qu?

- Mang l?i tác d?ng lâu dài nh? mong mu?n

??i t??ng s? d?ng s?n ph?m: s?n ph?m thích h?p v?i nh?ng ng??i b? th?p kh?p, ?au th?n kinh t?a, thoái hóa x??ng,… và các b?nh v? x??ng kh?p khác. Ph? n? có thai, tr? em d??i 18 tu?i không ???c dùng.

H??ng d?n s? d?ng s?n ph?m: Ng??i l?n ngày 2 l?n, m?i l?n 2 viên, sáng và t?i. (dùng 4 – 5 h?p liên t?c ?? có hi?u qu? t?t nh?t.)

Quy cách: h?p 30 viên

Nhà s?n xu?t: Manufactured By WELIP (M) SON.BHD Lot 1892, Riverview Arcade 93450 Kuching Sarawak – Malaysia.
Reply With Quote

  #2  
Old 12-17-2018, 02:12 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
  #3  
Old 12-17-2018, 02:21 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
  #4  
Old 02-23-2019, 10:50 AM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thi?t k? logo ??p cho web - công ty - th??ng hi?u - d?ch v? ch? t? 300k theo yêu c?u t?i tphcm/ toàn qu?c, giá r? nh?ng uy tín ch?t l??ng chuyên nghi?p

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 G?i yêu c?u cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( ho?c call tr?c ti?p hotline ). N?i dung yêu c?u là 7 m?c ? THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P ngay bên d??i
2 Thanh toán 300k vào tài kho?n bên d??i
3 Thi?t k? + bàn giao ( th??ng sau 2-3 ngày ), ch?nh s?a ho?c demo 3 l?n


GIÁ: 300,000? / 3 demo, 500,000? / 6 demo, 600,000? / 9 demo
( Khách làm m?y demo thì tr? b?y nhiêu ti?n, m?i demo s? khác nhau không trùng, giao demo xong khách ch?n 1 demo ?ng ý chúng tôi s? h? tr? ?i?u ch?nh thêm )


THÔNG TIN B?N C?N CUNG C?P
1/ Tên ??n v? ( th??ng hi?u c?a b?n )
2/ L?nh v?c kinh doanh
3/ Slogan c?a b?n
4/ Logo b?n mu?n trình bày gì ? ( ch? trình bày ?nh, ch? trình bày ch?, trình bày c? ?nh và ch?, có ??a ch? hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu s?c logo là gì ?
6/ Ý t??ng logo c?a b?n
7/ B?n mu?n chúng tôi tham kh?o thêm logo, hình ?nh nào, ho?c v? l?i hình ?nh này ? g?i kèm hình tham kh?o ( quan tr?ng ).

H? TR? NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUY?N KHO?N
( N?i dung chuy?n kho?n ghi “s? ?i?n tho?i + n?i dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Ch? tk : H? Hoàng Anh
S? tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Ch? tk : H? Hòang Anh
S? tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Ch? tk: H? Hòang Anh
S? tk: 007.1000.957.266
Reply With Quote
  #5  
Old 03-26-2019, 05:11 AM
memenaotaz2 memenaotaz2 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 17
Re: Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN

TTO - Jordan Peele - ch? nhân t??ng vàng Oscar 2018 cho h?ng m?c k?ch b?n g?c xu?t s?c nh?t ngay tác ph?m ??u tay Get out - ?ã không làm khán gi? th?t v?ng v?i 'màn bi?u di?n m?i' c?a mình trong Us (t?a ti?ng Vi?t là Chúng ta).“Viên ng?c ?en” c?a Hollywood Lupita Nyong’o ?ã bi?u hi?n xu?t s?c “cú ?úp” hai vai trong Us - ?nh: IMDb

Us, kh?i chi?u t?i Vi?t Nam t? ngày 22-3, mang ??n m?t tr?i nghi?m ?i?n ?nh v?a giàu tính gi?i trí v?a ?áng ng?m. B? phim sex ?ang khi?n báo gi?i qu?c t? t?n nhi?u gi?y m?c v? nh?ng hàm ngôn, ?n d? sâu xa.

V?a c??i v?a... nín th?

M?i th? x?y ra v?i chuy?n ?i bi?n ngh? hè c?a m?t c?p v? ch?ng và hai ??a con. Nh?ng s? trùng h?p xu?t hi?n ngày m?t nhi?u cùng nh?ng ám ?nh th?i th? c?a ng??i v? nh? báo tr??c cho m?t chuy?n ngh? hè không êm ??m.

Và r?i m?t ?êm n?, h? b? t?n công b?i b?n con "ác qu?" nhân ái d?ng gi?ng h?... nh? ?úc.

Khái ni?m "doppelganger" hay "ng??i song trùng", "ác qu? sinh ?ôi"... là m?t ý t??ng ?ã nhi?u l?n ???c dùng trong ?i?n ?nh, nh?t là ? lo?i th? phim kinh d?.

Tuy nhiên v?i Us, Jordan Peele - v? ??o di?n anh tài xu?t thân t? m?t di?n viên hài - ?ã tránh ???c nh?ng l?i mòn c?a lo?i th?: nh?ng màn hù d?a làm khán gi? gi?t th?t, hay nh?ng con qu? x?u xí g?m ghi?c.

V?i kh? n?ng thiên tính trong vi?c giao hòa khéo gi?a kh? n?ng gây c??i và "d?a d?m", Peele khi?n khán gi? s? có lúc ph?i nín th?, ?? r?i l?i... phá lên c??i vì nh?ng quãng hài h??c r?t ?úng ?i?m r?i c?a các nhân v?t trong phim.

Nh?ng ai t?ng ?n t??ng v?i vai M'Baku c?a Winston trong Black Panther s? có m?t ng?c nhiên thú nh?n v?i vai Gabe c?a nam di?n viên Winston Duke trong Us: nhân v?t ??m ???ng tr?ng trách mang l?i nh?ng ti?ng c??i s?ng khoái, giúp khán gi? "ng?i ngh?" gi?a nh?ng tr??ng ?o?n r??t ?u?i thót tim h?i h?p.

Nh?ng "gánh team" theo nhi?u ngh?a l?i chính là nhân v?t Adelaide (và "sinh ?ôi" c?a cô - Red) do n? di?n viên da màu Lupita Nyong'o th? vai.

Lupita bi?u ??t xu?t s?c nhi?u cung b?c xúc c?m, t? n?i ám ?nh b? ?è nén cho ??n s? quy?t tâm t? b?n n?ng ng??i m? mu?n b?o v? con, th?nh tho?ng là c? s? c?m thù u?t ngh?n c?a m?t sinh v?t thèm khát ???c ??ng d??i ánh ác vàng...

Dù gi?ng nhau nh? ?úc v? ngo?i hình, nh?ng Adelaide và Red hoàn toàn khác nhau và Lupita ?ã bi?u l? hai vai di?n này xu?t s?c ??n m?c ám ?nh.

N??c M? chia r? và còn gì n?a?

B? phim có ch?m d?t t??ng ??i d? ?oán v?i nh?ng fan phim kinh d? ?ã quen v?i ch? ?? "??i thân ph?n", nh?ng giá tr? c?a b? phim - ph?n quy?n r? nh?t khi?n các cây bút phê bình ?i?n ?nh t?n nhi?u bút m?c - không ??n thu?n là ? n?i dung hay k? thu?t th? hi?n, mà ??n t? nh?ng thông ?i?p ???c cài c?m ??m ??c trong phim.

Sau thành công o?t v?i tác ph?m ??u tay Get out - th?ng l?i c? v? doanh thu l?n t?m ti?ng, Peele ?ã cho khán gi? th?y Get out không ph?i là m?t cú ?n may, và ông - d? nhiên không ph?i là m?t nhà làm phim "nhân nh??ng".

Là ng??i da màu làm phim ? n?i mà ng??i da tr?ng chi?m ?u th? tuy?t ??i nh? Hollywood, Peele luôn di?n t? thái ?? này m?t cách rõ ràng v?i nh?ng ?? tài "nh?y c?m": v?i Get out là n?n phân bi?t ch?ng t?c, v?i Us là tham v?ng v? nên m?t b?c tranh v? th?c tr?ng xã h?i b? chia r? trong lòng n??c M? khi k? thù l?n nh?t c?a chúng ta (n??c M?) chính là chúng ta (ng??i M?)!


Khi nhân v?t Adelaide trong phim h?i nh?ng k? giành nhà mình: "Các ng??i là ai?", "song sinh" c?a cô ?ã ??a ra câu tr? l?i khôn cùng chính tr?c: "Chúng tao là ng??i M? ?ây!".

Hay trên hành trình b? tr?n ??y lo s?, khi ch?ng h?i ph?i ?i ?âu cho an toàn, Adelaide ?áp d?t khoát: "Mexico".

Hình ?nh ?oàn ng??i áo ?? ?i n?m tay nhau tr?i dài, t?o nên "b?c t??ng" ng?n cách ??n b?t t?n c?ng mang nhi?u tính ?n d? mà nhi?u ng??i cho r?ng ?ó là s? châm bi?m chua cay cho chính sách "b?c t??ng biên c??ng" c?a t?ng th?ng t?i ch?c Donald Trump.


Lupita Nyong'o

Th?m chí, m?t s? fan giàu trí nh? t??ng còn cho r?ng Peele mu?n g?i g?m thông ?i?p: "Get out of Us" - "Hãy ch?y kh?i n??c M? thôi!" chu?n y tên hai b? phim ??u tay c?a mình.

V?i Us - không có m?t gi?c m? M? nào óng ánh màu h?ng ngoài nh?ng s? th?c ??ng nghét mà dù thích, dù không, chúng ta ph?i ch?p nh?n. B?i nh? cách "ch?i ch?" tài gi?i c?a Peele trong vi?c ??t tên cho b? phim sex hd: "Us" ngoài ngh?a "Chúng ta" còn là vi?t t?t c?a United States of America - H?p ch?ng qu?c Hoa K?.

B? phim ?? l?i s? day d?t cho ng??i xem v?i hàng tr?m câu h?i v? th? gi?i th?c t? mà chúng ta ?ang s?ng. S? s? hãi không ?n trong hình hài ma qu? n?a, nó chân th?t và ?áng s? h?n g?p b?i khi mang tên: con ng??i!
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.