VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 08-12-2019, 10:35 PM
NgocHLV NgocHLV is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 56
Tìm hi?u thêm v? máy l?nh âm tr?n ( Daikin ) - b?ng giá , ch?t l??ng

??i lý bán máy l?nh âm tr?n Daikin chính hãng giá s? r? nh?t.Máy l?nh âm tr?n Daikin ???c ng??i tiêu dùng bi?t ??n là m?t s?n ph?m v?i nh?ng ch?c n?ng và thi?t k? tuy?t v?i dành cho không gian. V?y b?n ?ã bi?t ??n m?t ??i lý bán máy l?nh âm tr?n Daikin chính hãng giá s? r? nh?t phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n ch?a? N?u ch?a hãy ?? tôi gi?i thi?u b?n nhé.H?i Long Vân t? tin mình chính là ??i lý bán máy l?nh âm tr?n Daikin chính hãng giá s? r? nh?t khu v?c TPHCM và các t?nh lân c?n phía Nam. Chúng tôi s? ??a ra nh?ng lý do vì sao các b?n nên ch?n d?ch v? cung c?p máy l?nh âm tr?n Daikin chính hãng giá s? r? nh?t c?a H?i Long Vân:

Xem chi ti?t b?ng giá c?a t?ng model c?a máy l?nh âm tr?n Daikin t?i ?ây :https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/V?n chuy?n máy l?nh âm tr?n Daikin mi?n phí n?i thànhTP HCM.
Thanh toán thu?n ti?n, b?ng ti?n m?t ho?c chuy?n kho?n.
S?n ph?m máy l?nh âm tr?n Daikin 100% chính hãng??y ?? ch?ng t? hóa ??n rõ ràng, có gi?y chúng nh?n CO – CQ, hàng nguyên ?ai, nguyên ki?n.
Cam k?t giá bán máy l?nh âm tr?n Daikin r? nh?t th? tr??ng.
Bán buôn, bán l? máy l?nh âm tr?n Daikin s? l??ng l?n v?i giá c?nh tranh. Quý ??i lý vui lòng liên h?: 028.6250.2616
T? v?n, h? tr? k? thu?t, b?o hành máy l?nh âm tr?n Daikinchính hãng mi?n phí: 0909.787.022
H? tr? nhà th?u d? án, t? v?n, thi?t k?, thi công l?p ??t t?i công trình vui lòng Liên H? : 028.6686.3809


>>>Tin nên xem thêm ?? hi?u h?n v? s?n ph?m máy l?nh âm tr?n Daikin.

?u ?i?m c?a máy l?nh âm tr?n Daikin trong nhi?m v? làm mát cho không gian
B?ng giá máy l?nh âm tr?n Daikin m?i nh?t – L?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin


Tin nên tham kh?o: https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.htmlB?ng giá tham kh?o máy l?nh âm tr?n Daikin chính hãng giá s? r? nh?t khu v?c mi?n Nam t?i trang web Máy l?nh H?i Long Vân:Công su?t

Máy l?nh âm tr?n DaikinDòng Tiêu chu?n (SX Thái Lan) Gas R410A.

Dòng Inverter (SX Thái Lan) Gas R32

Dòng Tiêu chu?n (SX Malaysia)Model

Giá

Model

Giá

Model

Giá

1.5hp

FCNQ13MV1

18.050.000

2.0hp

FCNQ18MV1

22.450.000

FCF50CVM

26.800.000

FCRN50FXV1V

19.500.000

2.5hp

FCNQ21MV1

27.050.000

FCF60CVM

33.250.000

FCRN60FXV1V

25.600.000

3.0hp

FCNQ26MV1

29.700.000

FCF71CVM

34.600.000

FCRN71FXV1V

26.700.000

3.5hp

FCNQ30MV1

30.800.000

4.0hp

FCNQ36MV1

35.150.000

FCF100CVM

41.050.000

FCRN100FXV1V

30.400.000

5.0hp

FCNQ42MV1

38.550.000

FCF125CVM

44.750.000

FCRN125FXV1V

34.000.000

5.5hp

FCNQ48MV1

42.050.000

FCRN140FXV1V

36.300.000

6.0hp

FCF140CVM

48.650.000***L?u ý: Giá trên ch? là giá tham kh?o, ?? nh?n ???c giá chính xác và t?t nh?t, vui lòng liên h? qua Hotline 0909787022 ?? ???c báo giá nhanh nh?t nhé.


Sau khi ?ã tham kh?o ???c giá bán c?a ??i lý máy l?nh âm tr?n Daikin H?i Long Vân, chúng tôi s? ti?p t?c ??a ra nh?ng b?ng ch?ng ch?ng minh, máy l?nh âm tr?n Daikin chính là s?n ph?m mà b?n nên có cho không gian c?a mình.Là s? k?t h?p gi?a công ngh? Nh?t B?n và n?n s?n xu?t hi?n ??i c?a Thái Lan.


Máy l?nh âm tr?n Daikin ???c ra ??i d??i cái tên c?a th??ng hi?u Daikin – m?t th??ng hi?u v?i l?ch s? phát tri?n ngành công nghi?p ?i?u hòa n?i ti?ng ? Nh?t B?n t? nh?ng n?m 90. Chính vì v?y mà kinh nghi?m cùng nh?ng gì tinh hoa nh?t c?a Nh?t B?n ??u n?m g?n trong s?n ph?m máy l?nh âm tr?n Daikin này.

Bên c?nh ?ó, l?i th? khi k?t h?p v?i n?n công nghi?p s?n xu?t Thái Lan ?ã cho máy l?nh âm tr?n Daikin có thêm nh?ng nét ??p chu?n th?m m? và ch?t l??ng chu?n tuy?t v?i.Máy l?nh âm tr?n Daikin ?a d?ng v? công su?t máy.


Máy l?nh âm tr?n Daikin v??t tr?i h?n b?t k? hãng máy l?nh nào v? ?a d?ng công su?t: 1.5hp, 2.0hp, 2.5hp, 3.0hp, 3.5hp, 4.0hp, 5.0hp, 5.5hp. Do ?ó, cho dù kích th??c c?n phòng c?a b?n nh? th? nào thì b?n v?n có th? ch?n ???c m?t chi?c máy l?nh âm tr?n Daikin yêu thích. Chi phí cho m?t chi?c máy l?nh âm tr?n Daikin t??ng ??i v?n r? h?n nh?ng th??ng hi?u máy l?nh khác.Ch?t l??ng làm mát.


Là máy l?nh, ???ng nhiên kh? n?ng làm mát chính là y?u t? ??u tiên ?ánh giá ch?t l??ng c?a s?n ph?m. Không gi?ng nh? các dòng máy treo t??ng bình th??ng, v?i máy l?nh âm tr?n Daikin thì ch? c?n 5 phút là không gian c?a b?n ?ã ng?p tràn trong s? mát m?. H??ng th?i 360o giúp l?u l??ng gió ???c phân b? toàn di?n h?n m?i ngóc ngách khi?n cho không khí ???c ??u h?n mà không b? ? ??ng t?i m?t ch?.Nh? v?y trên ?ây là t?t c? nh?ng gì chúng tôi mu?n g?i ??n b?n v? s?n ph?m máy l?nh âm tr?n Daikin này r?i. H?i Long Vân t? tin là ??i lý bán máy l?nh âm tr?n Daikin chính hãng giá s? r? nh?t cho nh?ng không gian c?n ??n v?i giá máy và d?ch v? l?p ??t r? nh?t toàn mi?n Nam. Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi qua Hotline 0909787022 ?? ???c Mr Hoàng t? v?n, báo giá c? th? và kh?o sát công trình mi?n phí 24/7 nhé. ??n v?i d?ch v? l?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin c?a chúng tôi, b?n s? không th?t v?ng ?âu.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.