VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-08-2019, 03:20 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
?? giá v?n cho dòng máy l?nh t? ??ng LG cao c?p - chuyên nh?n thi l?p giá c?c r?

G?i ngay cho 028 6250 2616 n?u mong mu?n cung c?p thêm thông tin h?u ích, k?p th?i ?? giúp quý khách l?a ch?n cho mình dòng máy l?nh t? ??ng LG phù h?p v?i m?c giá t?t nh?t.
Gi?i thích câu h?i mà nhi?u khách hàng ?ang th?c m?c - t?i sao dòng máy l?nh t? ??ng LG l?i ???c nhi?u ng??i tin dùng ?

S?n ph?m dòng máy l?nh t? ??ng LG cung c?p dòng s?n ph?m ?a d?ng v? công su?t 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

S?n ph?m máy l?nh t? ??ng có ?? b?n cao
Thi?t k? ??n gi?n, phù h?p m?i không gian n?i th?t
Cung c?p dòng máy l?nh v?i ki?u dáng, công su?t ?a d?ng, phù h?p m?i nhu c?u s? d?ng
Máy ch?y êm, ít ti?ng ?n
Ch? ?? b?o hành c?c t?t

??c bi?t S? d?ng công ngh? inverter ti?t ki?m ?i?n, làm l?nh nhanh, d? ch?u v?i dãy công su?t ?a d?ng 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

V?i nh?ng lí do ?ó, máy l?nh t? ??ng lg ngày càng kh?ng ??nh v? th? c?a mình trên th? tr??ng. Th?t không quá khi nói r?ng, LG chính là s? l?a ch?n t?i ?u nh?t dành ch?n b?n.

Quý khách hàng có th? tham kh?o thêm thông s? máy l?nh t? ??ng LG t?i link d??i – g?i tr?c ti?p 028 6250 2616 ??m b?o s? có giá t?t h?n :

http://maylanhhailongvan.com/san-pha...08fa0-664.htmlMÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

- L?p qu?t thông gió cho máy l?nh t? ??ng LG ? v? trí phù h?p ?? t?o l?u ??ng gió và tránh th?t thoát nhi?u h?i l?nh ra ngoài.

Máy l?nh t? ??ng LG v?i dãy công su?t ?a d?ng phù h?p cho m?i không gian dù l?n hay nh? 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

??ng b? qua dòng máy l?nh t? ??ng LG khi mu?n l?p nhà x??ng, v?n phòng, h?i tr??ng, …
Làm mát nhanh trong không gian r?ng, l??ng gió ??ng ??u h?n máy l?nh treo t??ng nh? cánh qu?t ho?t ??ng m?nh, l?u l??ng gió ??i l?u m?nh

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Ho?t ??ng liên t?c, ?n ??nh và b?n b? nh? s? d?ng l?c máy piston

D? dàng l?p ??t, b?o trì, b?o d??ng

??m b?o tính th?m m? nh? k? thu?t âm ?i?u hòa vào t??ng, t? qu?n áo, gi?u kín ???ng ?ng.

D? dàng di chuy?n m?i v? trí trong nhà

Mang l?i s? sang tr?ng cho n?i th?t

Thích h?p không gian l?n, ?ông ng??i
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.