VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-08-2019, 04:05 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Dòng máy l?nh multi Daikin - dòng ??ng top s?n ph?m bán ch?y nh?t hi?n nay

Có ph?i b?n ?ang không bi?t nên ch?n dòng máy l?nh nào phù h?p ?? l?p ??t cho chung c? , bi?t th? c?a mình , ho?c n?i không có di?n tích ??t dàn nóng ?

Xin gi?i thi?u dòng máy l?nh multi Daikin s? gi?i ?áp m?i th?c m?c trên cho b?n.

S? v??t tr?i c?a máy l?nh multi – di?u hòa 1 dàn nóng nhi?u dàn l?nh (2,3,4,5 dàn l?nh) chính là s? ti?t ki?m không gian t?i ?a. M?t dàn nóng có th? k?t n?i v?i nhi?u dàn l?nh cho phép ng??i s? d?ng t?n d?ng không gian tr?ng dành cho vi?c l?p ??t, ví d? nh? ban công.

B?ng giá tham kh?o thêm v? dòng máy l?nh multi Daikin >>> t?i ?ây

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

? ch? ?? ho?t ??ng dàn l?nh êm, ?? ?n ch? 22dB khi v?n hành l?nh. T?i dàn nóng, ? ch? ?? ho?t ??ng êm khi v?n hành làm l?nh, mang l?i s? tho?i mái t?i ?a cho gia ?ình b?n c? trong nhà c?ng nh? ngoài sân. Ban ?êm, b?n th?m chí còn nghe ???c nh?ng ti?ng thì th?m bên c?nh.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng


Nh?n thi công máy l?nh multi Daikin giá c? ph?i ch?ng :

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Sau khi phòng ?u tiên ???c l?a ch?n, s? ???c nh?n s? ?u tiên trong ?i?u hòa không khí cùng v?i ?i?u khi?n ?u tiên cho 03 tính n?ng sau:


Làm l?nh/s??i nhanh Inverter
Ch? ?? ho?t ??ng (làm l?nh/s??i ?m. Ch? có ? model hai chi?u)
Ch? ?? dàn nóng ho?t ??ng êm
MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

V?i dòng máy l?nh multi daikin này có th? k?t h?p v?i nhi?u dàn l?nh khác nhau Nh?ng ch?ng lo?i chính nh? sau:

+ Dàn l?nh lo?i treo t??ng

+ Dàn l?nh lo?i gi?u tr?n n?i ?ng gió th?i ra không gian s? d?ng

+ Dàn l?nh lo?i âm tr?n trên laphong

Tóm l?i dòng máy l?nh multi Daikin là 1 trong nh?ng dòng ?i?u hòa thông minh nh?t hi?n nay, v?i ch?c n?ng 1 dàn nóng có th? g?n v?i nhi?u dàn l?nh khác nhau không ph?i hãng nào c?ng làm ???c. Giá thành ch? ? m?c t??ng ??i, phù h?p m?i túi ti?n.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.