VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-11-2019, 02:27 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Dòng có ?? b?n cao - máy l?nh t? ??ng LG - chuyên l?p cho v?n phòng giá r? nh?t

V?i dòng máy l?nh t? ??ng LG b?n s? c?m th?y yên tâm h?n cùng chi?c máy l?nh t? ??ng b?i chúng ít b? h? h?ng l?t v?t khi?n cho công vi?c b?o trì b?o d??ng ???c kéo dài h?n so sánh các ch?ng lo?i máy l?nh khác mà có cùng công su?t ( dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

· Cung c?p trên toàn qu?c - l?p ??t máy l?nh t? ??ng LG chuyên nghi?p nh?t t?i TP HCM và khu v?c Mi?n Nam.
· Nh?n ký h?p ??ng cung c?p và l?p ??t dòng máy l?nh t? ??ng LG s? l??ng l?n, nh? giá c?nh tranh và r? nh?t.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

V?i dòng máy l?nh t? ??ng LG này r?t thích h?p l?p ??t cho khách s?n, nhà hàng, công ty v?n phòng, quán ?n, quán cà phê, showroom, shop th?i trang, nhà ?, c?n h?,...
- Hình th?c sang tr?ng-hi?n ??i
- Vùng ph? l?nh r?ng
- ??o gió 3 t?c ??
- T? ??ng chu?n ?oán s? c? và b?o v?
công su?t ?a d?ng 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

V?i nh?ng lí do ?ó, máy l?nh t? ??ng lg ngày càng kh?ng ??nh v? th? c?a mình trên th? tr??ng. Th?t không quá khi nói r?ng, LG chính là s? l?a ch?n t?i ?u nh?t dành ch?n b?n.

Quý khách hàng có th? tham kh?o thêm thông s? máy l?nh t? ??ng LG t?i link d??i – g?i tr?c ti?p 028 6250 2616 ??m b?o s? có giá t?t h?n :
http://maylanhhailongvan.com/san-pha...08fa0-664.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com- L?p qu?t thông gió cho máy l?nh t? ??ng LG ? v? trí phù h?p ?? t?o l?u ??ng gió và tránh th?t thoát nhi?u h?i l?nh ra ngoài.

Máy l?nh t? ??ng LG v?i dãy công su?t ?a d?ng phù h?p cho m?i không gian dù l?n hay nh? 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

· M?t n? d? dàng tháo ráp ?? lao chùi
· L?c s?ch không khí
· Ch?c n?ng t? ch?n ?oán h?ng hóc và t? ??ng b?o v?
· ?i?u khi?n t? xa
· Ch? ?? ho?t ??ng êm d?u

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Ngoài ra khi s? d?ng dòng máy l?nh t? ??ng LG này còn ???c th? hi?n qua ?? b?n khi ch?y v?i c?u t?o block máy ???c dùng là lo?i block piston nên có tính ?n ??nh và b?n lâu h?n so lo?i block máy gale c?a lo?i treo trên t??ng.
H?i Long Vân luôn v? hàng các model m?i nh?t cho khách, có b?ng công su?t và m?u mã ?a d?ng cho khách d? l?a ch?n.

Cung c?p các gi?i pháp ?a d?ng cho nh?ng ?ng d?ng yêu c?u ?? chính xác cao trong ?i?u khi?n nhi?t ?? và ch?t l??ng không khí.

N?U CÓ NHU C?U ???C T? V?N L?A CH?N MÁY PHÙ H?P NH?T V?I KHÔNG GIAN HO?C ?ÚNG CÔNG SU?T, LIÊN H? NGAY CHÚNG TÔI 028 6250 2616 ?? ???C T? V?N NHI?T TÌNH VÀ BÁO GIÁ SÁT NH?T NHÉ
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.