VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-17-2019, 02:16 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Nhà th?u l?n t?i SG chuyên bán và l?p máy l?nh t? ??ng LG giá c?c r? cho toàn qu?c

D?ng máy l?nh t? ??ng thi?t k? ??c bi?t hình t?, công su?t v?n hành cho v?n phòng, nhà hàng , h?i tr??ng hay các quán café , nhà x??ng cho ??n các c?n h? gia ?ình có di?n tích phòng ??t l?n. V?i máy l?nh t? ??ng LG có công su?t trung bình. Công su?t c?a máy l?nh t? 18.000 Btu/h - 100.000 Btu/h.

Phù h?p v?i m?i không gian ?ây là lo?i máy l?nh c?c b? g?m có dàn nóng, dàn l?nh và h? th?ng ?ng ??ng , dây ?i?n n?i gi?a chúng.

Trong máy l?nh t? ??ng LG thì dàn nóng trao ??i nhi?t ki?u ?ng ??ng cánh nhôm, có qu?t theo ki?u h??ng tr?c. Dàn nóng có c?u t?o giúp cho vi?c l?p ??t ngoài tr?i mà không c?n che ch?n m?a hay gió. Tuy nhiên c?n tránh n?i có n?ng gay g?t và b?c x? tr?c ti?p c?a m?t tr?i, b?i vì nh? v?y s? làm gi?m hi?u qu? làm vi?c c?a máy ?i r?t nhi?u.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/
Còn ??i v?i ?àn l?nh – máy l?nh t? ??ng LG có kh? n?ng làm mát phòng có không gian l?n, th?i gió xa và mát ??u kh?p phòng. Ho?t ??ng ?n ??nh, liên t?c.Ch?u ???c t?i cao, thích h?p l?p ??t cho nh?ng n?i ?ông ng??i.

Ngoài ra ?? ?u ái ng??i dùng h?n, các hãng máy l?nh thi?t k? chi?c máy l?nh d?ng t? ??ng v?i nh?ng thao tác b?o trì b?o d??ng c?c nhanh.

( Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

http://maylanhhailongvan.com/san-pha...08fa0-664.html

Máy l?nh t? ??ng LG v?i dãy công su?t ?a d?ng phù h?p cho m?i không gian dù l?n hay nh? 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )


Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3 - Inverter 2.5 HP - Gas R410a
· Mã s?n ph?m: APUQ24GS1A3/APNQ24GS1A3
· Giá: 23.400.000 ?
· Xu?t x?: Thái Lan
· Công su?t: 2.5 ng??a | 2.5 hp
· B?o hành: 1 n?m

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 - Inverter - Gas R410a
· Mã s?n ph?m: APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3
· Giá: 28.000.000 ?
· Xu?t x?: Thái Lan
· Công su?t: 3.0 ng??a | 3.0 hp
· B?o hành: 1 n?m

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng lg v?i qu?t th?i c?a dàn l?nh bên trong máy có kích th??c l?n, block máy s? d?ng th??ng là lo?i block piston so v?i block máy gale c?a ?i?u hòa treo t??ng nên tính ?n ??nh c?a máy l?nh t? ??ng cao h?n, ít b? h? h?ng.
Ch? ?? b?o hành s?n ph?m c?c cao cho khách hàng.
M?t ?u ?i?m r?t l?n n?a c?a máy l?nh ki?u t? ??ng là s?n ph?m có r?t nhi?u m?u mã ?a d?ng ?? phù h?p v?i tiêu chí c?a m?i gia ?ình.

Th??ng hi?u LG v?i dòng máy l?nh t? ??ng lg chuyên s?n xu?t dòng inverter siêu ti?t ki?m ?i?n cho ng??i s? d?ng, giúp gi?m chi phí t?i ?a t? khâu mua ??n l?p ??p và s? d?ng.

MU?N MUA MÁY L?NH T? ??NG LG VÀ L?P ??T V?I GIÁ R? NÊN CH?N ?ÚNG ??A CH? UY TÍN ?? MUA VÀ L?P ??T NHÉ – CHÚNG TÔI LUÔN CHÀO ?ÓN B?N DÙ CH? MUA 01 B? T?I ?ÂY V?N ???C TÍNH GIÁ S? , R? NH?T CHO KHÁCH
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.