VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-19-2019, 02:28 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Máy l?nh 1.5hp nên ch?n l?p ??t ?ng ??ng phi bao nhiêu là thích h?p ?

?i?u quan tr?ng khi l?p ??t ?ng ??ng máy l?nh âm t??ng ?? dài ?ng ??ng n?i gi?a dàn nóng và dàn l?nh c?ng ph?i tuân theo các yêu c?u l?p ??t do hãng s?n xu?t quy ??nh.

N?u l?p ?ng ??ng quá ng?n, s? x?y ra hi?n t??ng dung môi/gas không k?p h?i v? máy nén h?t và b? t?c ngh?n, gây h? h?ng nghiêm tr?ng.

?? dài ?ng ??ng ?i?u hòa không ???c ng?n h?n 3 mét và th??ng không dài quá 15 mét ?? ??m b?o cho máy ho?t ??ng ?n ??nh và hi?u qu?.

http://maylanhhailongvan.com/dich-vu...g-dong-39.html

Ngoài ra, các b?n c?ng nên ?? ý tuân ??n chi?u cao chênh l?ch c?a dàn nóng và dàn l?nh. ?? cao chênh l?ch này c?ng ph?i n?m trong gi?i h?n cho phép c?a nhà s?n xu?t.

?ng ??ng ph?i là ?ng Thái Lan Luvata lo?i t?t, không nên vì ham r? mà ch?n ?ng Trung qu?c vì sau này khi hoàn thi?n, ?ng b? h? s? khó s?a vì ?ng ?ã ???c ?i âm vào t??ng.Do ??c thù ???ng ?ng máy l?nh âm t??ng thi công m?t l?n và s? d?ng lâu dài mà không th? thay th? s?a ch?a, vì v?y quý khách nên cân nh?c ?? s? d?ng v?t t? t?t nh?t.

http://maylanhhailongvan.com/tin-tuc...a-re-2402.html

1. S? d?ng ?ng ??ng ch?t l??ng xu?t x? Thái Lan, Malaysia, không nên s? d?ng ?ng ??ng Trung Qu?c. ?ng ??ng dày 7 dem (7mm)
2. Gen cách nhi?t nên s? d?ng gen cách nhi?t t?t, gen ?ôi.
3. S? d?ng dây ?i?n Cadivi v?i ti?t di?n dây l?n h?n t?i c?a máy.
4. ?ng thoát n??c ng?ng nên ?i ?ng nh?a PVC Bình Minh, b?c cách nhi?t n?u c?n thi?t

Thi công ?ng ??ng máy l?nh âm t??ng tránh l? ra ???ng dây ?ng ??ng, ?ng n??c và dây ?i?n trong quá trình l?p máy l?nh => r?t ??p m?t và hi?n ??i cho ngôi nhà b?n sau khi hoàn thành.

Hi?n nay do nhu c?u th?m m? vì v?y h?u h?t công trình xây d?ng l?n nh? khi thi?t k? ??u tính toán s?n l?p ??t ?ng ??ng ch? máy l?nh c?ng nh? v? trí l?p ??t c?c nóng c?c l?nh sao cho th?m m? hài hòa v?i các thi?t b? n?i th?t khác trong phòng ??i v?i dàn l?nh và ?? thông thoáng gi?i nhi?t cho c?c nóng.

http://maylanhhailongvan.com/dich-vu...g-dong-39.html

??i v?i công trình m?i xây d?ng, vi?c l?p ??t ?ng ??ng máy l?nh âm t??ng có th? ti?n hành ngay sau khi xây xong t??ng, ?? sàn, tr??c ho?c sau khi tô t??ng. Tuy?t ??i ph?i ti?n hành vi?c thi công l?p ??t ???ng ?ng máy l?nh âm t??ng tr??c khi ?óng th?ch cao ??i v?i công trình có ?óng th?ch cao tr?n trang trí. ??i v?i công trình s?a ch?a c?i t?o thì ti?n hành tr??c khi vi?c ?óng tr?n th?ch cao ho?c th?c hi?n các công ?o?n trang trí khác.

B?ng giá chi ti?t cho d?ch v? l?p ??t ?i âm t??ng ?ng ??ng cho máy l?nh
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.