VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-08-2019, 03:48 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá M?M cho dòng máy l?nh âm tr?n hi?u Daikin

??ng cáu g?t v?i ng??i thân, ??ng nghi?p n?u nh? cái nóng c?a mùa hè làm b?n khó ch?u. ??ng ?? cái nóng làm b?n m?t ?i nh?ng m?i quan h? t?t ??p ?y, hãy ?? H?i Long Vân ??a ra gi?i ph?i giúp b?n kh?c ph?c các tình tr?ng ?y.

Xin gi?i thi?u dòng máy l?nh âm tr?n hi?u Daikin – th??ng hi?u hàng ??u th? gi?i v? l?nh v?c th??ng m?i ?i?n t?, ?i?n máy.
V?i dòng tiêu chu?n và dòng inverter - là dòng âm tr?n ?ang d?n ??u th? t??ng hi?n nay - máy l?nh âm tr?n Daikin

Máy l?nh âm tr?n Daikin là dòng thích h?p cho khách h?ng trung, phân ph?i v?i m?c giá bình dân cho các ch? ??u t?, ch? th?u hay nhà dân, …. Tham kh?o b?ng giá t?i ?ây >>>
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Máy l?nh âm tr?n Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 non inverter R410
Giá: 18.000.000 vn?
Máy l?nh âm tr?n Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV1 non inverter R410
Giá: 22.400.000 vn?
Máy l?nh âm tr?n Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 non inverter R410
Giá: 27.000.000 vn?
Máy l?nh âm tr?n Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV1 non inverter R410
Giá: 29.700.000 vn?

Thích h?p l?p ??t cho nhà hàng, ti?c c??i, showroom, quán cà phê sang tr?ng, công ty, v?n phòng, phòng khách, h?i tr??ng....


( 2hp / 2.5hp / 3hp/ 4hp / 5hp / 6hp …) , ?a d?ng t?o m?t không gian m?i giúp tho?i mái h?n khi s? d?ng.
B?ng giá chi ti?t cho d?ch v? cung c?p và thi công l?p ??t máy l?nh âm tr?n Daikin

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Giá web cho máy l?nh âm tr?n Daikin :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Dòng ?i?u hòa cassette này có nhi?u công su?t cho khách hàng ch?n ( 2.5hp / 4hp / 5hp / 5.5hp …). Các công su?t t? 1.5hp – 5.5hp r?t nhi?u l?a ch?n cho khách ? t?t c? các hãng

Làm mát nhanh c?ng là ?u th? c?a ?i?u hòa này, th??ng có ??n 4 c?a th?i gió( di?n tích r?ng b?ng b? m?t tr??c c?a máy) v?i 4 h??ng th?i, ??o gió t? ??ng giúp h?i mát phân b? ??u trong phòng ? c?a b?n.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

4 h??ng th?i gió làm mát kh?p gian phòng c?a b?n.

?i?u hòa âm tr?n th??ng có ?i?u khi?n giúp ng??i dùng có th? ?i?u ch?nh: t?c ?? qu?t, h??ng gió, các ch? ?? khô, ?m, gió t? nhiên, kh? khu?n hút mùi ??u có trên dòng s?n ph?m ?i?u hòa âm t??ng này.

?i?u hòa c?n ???c thi?t k? v? trí l?p ??t tr??c, tuy nhiên l?p ??t ??n gi?n và c?ng d? dàng v? sinh ?i?u hòa, nên b?n không ph?i quá lo l?ng s? ?i?u hòa không mát.

NHANH TAY RINH NGAY M?T CHI?C MÁY L?NH ÂM TR?N DAIKIN V? ?? CÓ M?T KHÔNG GIAN THO?I MÁI, GIÚP M?I NG??I G?N NHAU H?N TRONG MÙA HÈ NÀY NHÉ
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 04:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.