VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-14-2019, 12:14 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
B?ng giá giá t?t nh?t cho m?i khách hàng khi mua và l?p máy l?nh âm tr?n Daikin tai..

M?t trong nh?ng hãng máy l?nh âm tr?n bán ch?y nh?t th? tr??ng mi?n Nam – dòng máy l?nh âm tr?n Daikin – giá ch?a bao gi? là ??t cho các ch? ??u t? ho?c th?u cho ??n nhà dân.

Dòng máy l?nh âm tr?n Daikin ra ??i nh?m giúp mang l?i b?u không khí th? thái cho c? gia ?ình sau m?t ngày làm vi?c m?t m?i, c?ng th?ng. ??ng th?i s? hi?n h?u c?a máy l?nh trong phòng c?ng giúp cho nh?ng v? khách ??n nhà ho?c khách hàng khi ??n công ty s? nán l?i lâu h?n và cùng trò chuy?n trong m?t s? vui v?, tho?i mái h?n.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Tùy theo không gian di?n tích m?i gia ?ình khác nhau s? có nh?ng phòng khách có di?n tích l?n nh? khác nhau, v?y khi ch?n mua máy l?nh b?n nên d?a trên di?n tích phòng và ?? cao c?a tr?n mà ch?n ?úng máy có công su?t phù h?p giúp ??t hi?u qu? làm l?nh cao mà h?p v?i kinh phí c?a mình h?n, ??m b?o ?? b?n và tu?i th? c?a máy n?a.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

V?i dòng máy l?nh ?a n?ng, ?a d?ng công su?t máy l?nh âm tr?n daikin >>>

Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V – 2hp - Inverter Gas R32
Giá: 26.800.000 ?
Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V – 2.5hp - Inverter Gas R32
Giá: 33.250.000 ?MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V – 3.0hp - Inverter Gas R32
Giá: 34.600.000 ?

Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF100CVM/RZF100CVMV – 4.0hp - Inverter Gas R32
Giá: 41.050.000 ?

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

M?t s? l?u ý khi l?p ??t dòng máy l?nh âm tr?n daikin c?ng nh? các dòng máy l?nh âm tr?n khác :

Yêu c?u k? thu?t cao ??i v?i th? thi công, tính toán c?n th?n ?? ch?a l? ho?c khoét tr?n l?p , máy ???c ??m b?o g?n c? ??nh b?ng các dây ty treo g?n lên sàn bê tông

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

??i v?i phòng khách có nhi?u ánh n?ng tr?c ti?p chi?u vào ??ng th?i hay ph?i th??ng xuyên m? c?a ?ón khách và th??ng có nhi?u ng??i nên b?n c?n l?a ch?n nh?ng máy l?nh v?i hi?u su?t làm l?nh nhanh, m?nh m?. Do ?ó, b?n nên ch?n máy có ?? b?n cao, ho?t ??ng m?nh và có tính n?ng làm mát nhanh.

Vì lý do khi có khách vào b?n s? m? máy lên và mu?n máy làm mát th?t nhanh, v?y khi ?ó b?n nên ch?n nh?ng máy có ?u ?i?m v? tính n?ng làm mát nhanh và t?a ??u kh?p phòng c?c t?t ch?ng h?n nh? Máy l?nh âm tr?n Daikin này ??i m?i nh?t hi?n nay, hay có ?i?u ki?n b?n nên ch?n Máy l?nh có công ngh? Bi?n T?n Inverter giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng nhi?u h?n máy thông th??ng. Tham kh?o máy l?nh inverter c?a các hãng nh?: Daikin, Toshiba, LG....
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:46 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.