VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-17-2019, 02:57 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Máy l?nh nào chuyên l?p ??t cho l?p h?c giá r? hi?n nay

?? tìm ra m?t dòng máy l?nh thích h?p v?i không gian nhà là ?i?u không h? khó.
Nói v? máy l?nh dân d?ng thì Daikin luôn ??ng hàng ??u v? m?u mã, ?? l?nh sâu, ?? b?n và ?? êm tuy?t ??i ??c bi?t là v?i dòng máy l?nh âm tr?n .

- ?u ?i?m n?i b?t nh?t c?a dòng s?n ph?m máy l?nh Daikin là ???c thi?t k? t?n d?ng h?t nh?ng lu?ng khí l?nh ? dàn l?nh ??ng th?i làm khô dàn l?nh sau khi ng??i s? d?ng t?t máy. Vì v?y sau khi ng??i s? d?ng t?t máy thì qu?t dàn l?nh s? ch?y kho?ng ch?ng t? 6 ??n 10 phút m?i chính th?c ng?t toàn b? máy.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

- ?i?m ??c bi?t nh?t c?a dòng máy l?nh âm tr?n Daikin khi?n khách hàng khi dùng máy r?t thích và yên tâm là nó không làm da b? khô, n?t n? và b? viêm h?ng, ?au rát c? hay khó th? nh? nh?ng dòng máy thông th??ng.

H?i Long Vân là ??i lý c?p 1 phân ph?i giá g?c r? nh?t cho Máy l?nh các hãng nh?: DAIKIN, PANASONIC, MAY LANH LG, TOSHIBA, NAGAKAWA, REETECH, KENDO, SUMIKURA, MITSUBISHI, GREE,.... V?i các dòng Treo t??ng, Âm Tr?n, T? ??ng, Gi?u Tr?n, Áp Tr?n ?? m?i dòng.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr HoàngV?i dòng máy l?nh ?a n?ng, ?a d?ng công su?t máy l?nh âm tr?n daikin >>>
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V – 2hp - Inverter Gas R32
Giá: 26.800.000 ?
Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V – 2.5hp - Inverter Gas R32
Giá: 33.250.000 ?

MÁY L?NH H?I LONG VÂN

??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V – 3.0hp - Inverter Gas R32
Giá: 34.600.000 ?
Máy L?nh Âm Tr?n Daikin FCF100CVM/RZF100CVMV – 4.0hp - Inverter Gas R32
Giá: 41.050.000 ?


M?t s? l?u ý khi l?p ??t dòng máy l?nh âm tr?n daikin c?ng nh? các dòng máy l?nh âm tr?n khác :

Yêu c?u k? thu?t cao ??i v?i th? thi công, tính toán c?n th?n ?? ch?a l? ho?c khoét tr?n l?p , máy ???c ??m b?o g?n c? ??nh b?ng các dây ty treo g?n lên sàn bê tông

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

Dòng máy l?nh âm tr?n Daikin này v?i thi?t k? dòng ?i?n 1 pha và 3 pha phù h?p v?i m?i ngu?n ?i?n.
Là hàng nh?p kh?u chính hãng nguyên ki?n t? Thailand , s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i và tiên ti?n nh?t. ???c b?o hành b?o d??ng trong th?i gian dài lâu. V?i nh?ng tính n?ng ??c tr?ng thu hút m?i ng??i dùng.

Dòng máy này ch?t l??ng c?c b?n, v?n hành êm ái, th?i gian làm l?nh nhanh, h?i l?nh lan t?a r?ng nh? qu?t ??o gió hai l?p, ti?t ki?m ?i?n n?ng r?t t?t và ??c bi?t là giá c? r?t r?.
Là dòng máy l?nh thu?c dòng Thailand nên hàng ?? b?n t?t, ch?t l??ng cao , giá c? ph?i ch?ng

??n v?i H?i Long Vân , quý khách s? ???c h??ng d?ch v? làm vi?c chuyên nghi?p, nhanh chóng - uy tín; S?n ph?m cung c?p cam k?t b?o hành chính hãng dài lâu, có ch?ng nh?n ngu?n g?c, xu?t x? (CO - CQ) c?a hàng nh?p kh?u. N?u phát hi?n hàng nhái hàng gi? hoàn g?p ?ôi ti?n máy.
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 10:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.