VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-19-2019, 02:45 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Giá ?u ?ãi cho máy l?nh 1 c?c nóng 2 dàn l?nh treo t??ng và 1 dàn l?nh âm tr?n

??i v?i dòng máy l?nh multi Daikin :

B?n S? d?ng 1 ho?c nhi?u dàn nóng ?i?u hòa multi k?t n?i v?i t?t c? các dàn l?nh cho c?n h? c?a b?n.thì v?i Công ngh? m?i hi?n ??i inverter; thì nó s? giúp b?n ti?t ki?m ?i?n ??n m?c t?i ?a; dàn l?nh ?a d?ng v? ch?ng lo?i: treo t??ng; âm tr?n casette; gi?u tr?n n?i ?ng gió. Có th? nói ?ây là ph??ng án t?t nh?t trong 3 ph??ng án ??a ra ? ?ây.

Máy hai c?c và ch? dùng treo t??ng; v? m?t chi phí thì ?ây là ph??ng án có chi phí ti?t ki?m nh?t; tuy nhiên do lo?i dàn l?nh này ph? thông và thi?t k? ??n gi?n nên phù h?p v?i nh?ng c?n phòng ???c trang trí ??n gi?n.

Mua ?? có ngay m?c giá ?u ?ãi t? bây gi? khi mua máy l?nh multi Daikin t?i ?ây ch? ?u tiên trong tháng 06 >>>
http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Còn Ngoài ra v?i c?n h? c?a b?n có không gian r?ng ; ???c chia làm nhi?u phòng ho?c ban công bé thì b?n c?ng ph?i cân nh?c v? di?n tích ?? ??t dàn nóng sao cho phù h?p; do s? l??ng dàn nóng s? t??ng ???ng v?i s? l??ng dàn l?nh mà b?n ?ang s? d?ng. Còn n?u b?n dùng máy 2 c?c và dùng dàn l?nh n?i ?ng gió ho?c cassette ?ây ch?c không ph?i là ph??ng án phù h?p nh?t

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Sau khi phòng ?u tiên ???c l?a ch?n, s? ???c nh?n s? ?u tiên trong ?i?u hòa không khí cùng v?i ?i?u khi?n ?u tiên cho 03 tính n?ng sau:
Làm l?nh/s??i nhanh Inverter
Ch? ?? ho?t ??ng (làm l?nh/s??i ?m. Ch? có ? model hai chi?u)
Ch? ?? dàn nóng ho?t ??ng êm


Nh?n thi công máy l?nh multi Daikin giá c? ph?i ch?ng :

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Chi phí ?i?n n?ng th?p, v?i vi?c s? d?ng h? th?ng máy l?nh multi Daikin , vào ban ?êm do không s? d?ng ?i?u hòa t?i phòng khách nên dàn nóng có th? t?p trung công su?t làm mát các phòng ng?, giúp các phòng này l?nh nhanh h?n và sâu h?n.

H?i Long Vân là ??i lý bán s? và l?p ??t máy l?nh multi daikin và các hãng khác chuyên nghi?p nh?t khu v?c mi?n Nam.

Dùng ?i?u hòa ? các trung tâm thì th??ng là ? nh?ng không gian r?ng; và ???c thi?t k? mang tính th?m m? cao; v?i ph??ng án này b?n có th? có nhi?u l?a ch?n cho ki?u dàn l?nh: treo t??ng; cassette; n?i ?ng gió; áp tr?n; ??t sàn; âm tr?n;….

http://www.maylanhhailongvan.com/san...-2015-881.html

Do ???c tích h?p công ngh? hi?n ??i nh?t nên ph??ng án l?p ??t dòng máy l?nh multi Daikin – may lanh multi daikin này có kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n; Nh?ng chi phí cho ph??ng án nay l?i r?t cao

Vì có th? m?i c?n h? ???c b? trí m?t cách khác;và m?i ch? nhà s? có nhu c?u khác nhau; di?n tích c?a m?i c?n h? khác s? l??ng phòng khác nhau thì chi phí cho ?i?u hòa c?ng s? khác nhau. Nên s? l?a ch?n Máy l?nh multi c?ng c?n ph?i ???c t? v?n k? l??ng tr??c khi l?p ??t .
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 12:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.