VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > News and Magazines > Society News
forgot Password
Register

Society News Phóng Sự Xả Hội

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 06-19-2019, 03:03 AM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Dòng máy l?nh c?c b? - máy l?nh t? ??ng LG - may lanh tu dung lg -giá r? cho khách SG

Tp HCM là ??a ?i?m t?p trung khá ?ông nhà ?, chung c?, v?n phòng, công ty, tr??ng h?c, b?nh vi?n, cao ?c, nhà x??ng, xí nghi?p,... cho nên nhu c?u v? vi?c l?p ??t máy l?nh là nhu c?u thi?t y?u nh?t hi?n nay không ch? riêng cho TpHCM mà còn kh?p c? n??c.


Là ??i lý chuyên phân ph?i và ??a t?i khách hàng các dòng máy l?nh t? âm tr?n , máy l?nh t? ??ng , treo t??ng, cho ??n ?ng gió, multi … v?i giá g?c t? x??ng nên ??m b?o giá thành r? nh?t và s? l??ng ??y ?? cho m?i khách hàng.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

??i v?i th? tr??ng hi?n nay m?c lên nhi?u nhà x??ng, các KCN , tòa nhà nh? trên ?ã nói, ph?n ?a là n?i ?ông ?úc và không gian r?ng, thì dòng máy l?nh thích h?p cho các môi tr??ng này chính là dòng máy l?nh t? ??ng LG ?ang th?nh hành nh?t hi?n nay.

Hàng cung c?p là hàng nh?p kh?u chính hãng, linh ki?n máy móc ch?t l??ng d?a trên công ngh? s?n xu?t tiên ti?n nh?t c?a Hàn Qu?c - Th?i h?n b?o hành cho máy dài lâu (24 tháng), ??m b?o ch?t l??ng t? khâu t? v?n ??n lúc b?o hành khi mua dòng máy l?nh t? ??ng LG ho?c các hãng máy khác t?i ?ây.
Thi?t k? dàn nóng nh? g?n nên d? dàng trong vi?c v?n chuy?n và ti?t ki?m ???c cho ng??i dùng không gian l?p ??t
( Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

http://maylanhhailongvan.com/san-pha...08fa0-664.html

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.comMáy l?nh t? ??ng LG v?i dãy công su?t ?a d?ng phù h?p cho m?i không gian dù l?n hay nh? 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Máy l?nh t? ??ng LG APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3 - Inverter - Gas R410a
· Mã s?n ph?m: APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3
· Giá: 28.000.000 ?
· Xu?t x?: Thái Lan
· Công su?t: 3.0 ng??a | 3.0 hp
· B?o hành: 1 n?m

Còn ??i v?i ?àn l?nh – máy l?nh t? ??ng LG có kh? n?ng làm mát phòng có không gian l?n, th?i gió xa và mát ??u kh?p phòng. Ho?t ??ng ?n ??nh, liên t?c.Ch?u ???c t?i cao, thích h?p l?p ??t cho nh?ng n?i ?ông ng??i. H?n n?a trong quá trình v?n hành b?n s? c?m th?y yên tâm h?n cùng chi?c máy l?nh t? ??ng lg – may lanh tu dung lg b?i chúng ít b? h? h?ng l?t v?t khi?n cho công vi?c b?o trì b?o d??ng ???c kéo dài h?n so sánh các ch?ng lo?i máy l?nh khác mà có cùng công su?t.

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

V?i dòng máy l?nh t? ??ng LG :
B?o d??ng d? dàng
Ch? ?? hút gió t??i
Ch? ?? hút gió t??i
L?p ??t linh ho?t và d? dàng

Chúng tôi là ??i lý chính th?c c?a các hãng máy l?nh giá r? - ch?t l??ng n?i ti?ng nh?t trên th? tr??ng hi?n nay v?i nhi?u công su?t t? nh? ??n l?n ??u ?áp ?ng ??y ?? cho công trình. Khi có nhu c?u THI?T K? B?N V? AUTOCAD cho công trình - d? án hãy liên h? tr?c ti?p chúng tôi ho?c g?i Mail v? maylanhchuyennghiep@gmail.com ?? ???c thi?t k? b?n v? mi?n phí và ?úng nh?t theo yêu c?u.

Là ??i lý chính th?c cung c?p máy l?nh t? ??ng LG theo giá x??ng r? nh?t khu v?c H? Chí Minh, ghé th?m Website chính th?c công ty H?i Long Vân ? link phía trên

T?N TÌNH T? KHÂU T? V?N ??N KHÂU L?P ??T B?O TRÌ KHI MUA MÁY L?NH T? ??NG LG HAY B?T KÌ DÒNG MÁY L?NH NÀO T?I ?ÂY
Reply With Quote

Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 06:40 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.