VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 10-30-2020, 04:30 AM
kieudung2121 kieudung2121 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 11
tool submit link url google mi?n phí 2021

tool submit link url google Cách submit url lên GoogleCách submit url lên Google 2019Submit URL GoogleSubmit URL to BingSubmit url Google 2019Submit url hoàng luy?nGsc googleWebmastertool google

N?u công c? tìm ki?m không bi?t ??n t?n t?i c?a web b?n, c? h?i x?p h?ng web là zero. Th?t ra mà nói! Ph?i m?t 1 kho?ng th?i gian ?? các con b? tìm ki?m phát hi?n ra m?t website m?i.

B?n th? tìm 1 website 2-3 ngày tu?i xem, kh? n?ng l?n là b?n ch?ng th? tìm th?y chúng ?âu. À, xác su?t này lên ??n 90%.
N?u công c? máy tìm ki?m không bi?t v? website c?a b?n, thì c? h?i x?p h?ng TOP là 0! Th?c t?, ph?i m?t 1 th?i gian dài ?? các b? máy tìm ki?m phát hi?n ???c m?t website m?i.

B?n hãy th? search 1 trang web m?i ???c xây d?ng t?m 2-3 ngày xem, Primal kh?ng ??nh ??n 90% là s? không tìm th?y.

Th?m chí, có nh?ng website ?ã ho?t ??ng ???c m?t time, nh?ng khi search trên Google/Bing/Yahoo v?n không th?y.

Ch?c ch?n r?t nhi?u ng??i ?ang tri?n khai d?ch v? SEO ??u g?p v?n ?? này. Hôm nay, chúng tôi s? h??ng d?n: Submit URL lên Google trong time ng?n nh?t.
H??ng d?n m?t cách index website, bài vi?t nhanh nh?t.

Ch? khi nào website c?a b?n ???c Google Index thì bài vi?t c?a b?n m?i có c? h?i ???c tìm th?y trên Google. Trong tr??ng h?p này, làm th? nào ?? Google index URL bài vi?t nhanh nh?t cho website? D??i ?ây là m?t s? cách hi?u qu? giúp Google index bài vi?t nhanh h?n.

Truy c?p liên k?t này và làm theo h??ng d?n, link c?a b?n s? index ngay trong 30s: Tool submit url google
Reply With Quote

Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 02:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.