VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Media Sharing > Music Sharing > Viet Music MP3
forgot Password
Register

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-24-2019, 02:05 AM
suamayincuulong suamayincuulong is offline
Bronze Member
 
Join Date: Nov 2019
Posts: 51
H??ng d?n cách ?? m?c máy in canon 2900 t?i nhà hi?u qu?

XEM TR?C TI?P T?I ?ÂY.
H??ng d?n cách t? ?? m?c máy in t?i nhà hi?u qu? nhanh nh?tMáy in Canon 2900 là m?t hãng máy in ???c s? d?ng thông d?ng nh?t hi?n nay b?i s?c “trâu” c?a lo?i máy này. Khi máy in h?t m?c ng??i s? d?ng th??ng ch?n cách ?? m?c máy in ?? ti?t ki?m chi phí. Bài vi?t s? h??ng d?n cách ?? m?c máy in Canon 2900 và tr? l?i cho ng??i s? d?ng bi?t máy in Canon 2900 ?? m?c gì ?? có b?n in ??p nh?t mà không ph?i ai c?ng bi?t.?? m?c máy in Canon 2900 t?i nhà Hà N?iH??ng d?n ?? m?c máy in Canon 2900 ?úng cách, Chu?n b? d?ng c? ?? ?? m?c máy in chuyên nghi?pChúng ta c?n: gi?y ho?c báo lót, kìm, tua vít, bóng th?i b?i, m?c cho máy in Canon 2900Quy trình ?? m?c máy in chuyên nghi?p ?úng cách:- S? d?ng gi?y ho?c báo lót bên d??i h?p m?c ?? tránh vi?c m?c tràn ra làm b?n máy in và n?i làm vi?c.- Dùng kìm và tua vít tháo 2 ch?t s?t ? 2 ??u h?p m?c c?n th?n, nh?c h?p m?c ra ngoài và tháo tr?ng máy in ra.- S? d?ng tua vít tháo ch?t h?p m?c và tách hai n?a h?p m?c ra. Tháo tr?c cao su ? ph?n m?c th?i, tháo g?t l?n và ?? m?c th?i ?i.- V? sinh s?ch s? khoang m?c b?ng cách s? d?ng bóng th?i b?i th?i s?ch b?i tr??c, sau ?ó dùng gi?y m?m ho?c kh?n lau s?ch m?c c? và b?i b?n. Ph?i làm th?t th?n tr?ng k?o rách y?m gi? m?c (lá lúa) vì nó r?t là m?ng.- Tháo n?p ??y bên ?? m?c ra b?ng tua vít và sau ?ó gi? ??u tr?c t? cho ch?t ?? tránh m?c in trong h?p trào ra ngoài, l?y kìm tháo n?p m?c ra ??ng th?i tay v?n ph?i gi? tr?c t?. Ph?i th?t c?n th?n tránh làm ??t dây ??ng trên tr?c t? vì ?ây là chân ti?p xúc ??a ?i?n áp vào tr?c t?. B?n in có nét và ??p hay không là nh? m?t ph?n ?i?n áp ? tr?c t?, n?u không có ?i?n áp ? tr?c t? khi in ra b?n in s? b? m?.- D?ng h?p m?c th?ng ??ng lên và ?? m?c m?i vào- L?p h?p m?c l?i nh? c? và m?i in test ?? ki?m tra l?i?? m?c máy in Canon 2900 giá bao nhiêu v?n là câu h?i mà nhi?u ng??i s? d?ng máy in mu?n bi?t tr??c khi l?a ch?n d?ch v? ?? m?c máy in c?a b?t k? ??n v? nào. C?u Long ??n v? ?? m?c máy in, s?a máy in giá r? uy tín t?i Hà N?i xin ??a giá b?ng báo giá ?? m?c máy in 2900 ?? khách hàng tham kh?o:- ?? m?c máy in Canon 2900 giá ch? 100.000- Thay tr?ng máy in Canon 2900 giá ch? 180.000- Thay tr?c t?, g?t t?, g?t m?c ch? v?i 70.00?? m?c máy in Canon 2900 giá ti?t ki?m nh?tChính sách d?ch ?? m?c máy in Canon 2900 t?i Hà N?iCh?t l??ng: T?i C?u Long, chúng tôi cam k?t linh ki?n và m?c in luôn là s?n ph?m có ch?t l??ng t?t nh?t. Bên c?nh ?ó, C?u Long còn cung c?p dòng m?c in chính hãng v?i chi phí vô cùng ?u ?ãi. H?n th? n?a, ??i ng? k? thu?t viên c?a chúng tôi v?i tay ngh? cao, ???c ?ào t?o chuyên môn sâu, giàu kinh nghi?m và luôn l?ng nghe khách hàng vì v?y chúng tôi tin r?ng C?u Long s? là gi?i pháp hàng ??u cho chi?c máy in c?a b?n. ??i v?i C?u Long, ch?t l??ng ???c xem là ?u ti?n hàng ??u và là s? s?ng còn c?a công ty.T?c ??: Quý khách có th? t? nh?n th?y rõ r?ng t?c ?? thay m?c máy in c?a C?u Long ?áp ?ng nhu c?u nhanh chóng mà không có m?t l?i phàn nàn nào. Chúng tôi có ??i ng? k? thu?t ?ông ?ào tr?i kh?p trên m?i ??a ?i?m thu?c khu v?c n?i thành Hà N?i vì v?y vi?c di chuy?n t?i n?i quý khách yêu c?u ?? m?c in là vô vùng nhanh và thu?n ti?n. Bên c?nh ch?t l??ng thì t?c ?? c?ng là y?u t? chính làm lên th??ng hi?u ?? m?c máy in C?u Long.Chi phí h?p lý: Quý khách có th? hoàn toàn yên tâm v? chi phí d?ch v? c?a chúng tôi. C?u Long luôn ti?t ki?m t?i ?a chi phí cho quý khách hàng nh?m mong mu?n ?em l?i d?ch v? ?? m?c máy in t?i nhà hoàn h?o nh?t.Ch? ?? b?o hành: C?u Long luôn có ch? ?? b?o hành lâu dài ??i v?i tùy t?ng s?n ph?m. M?i khi máy in h?t m?c, cho dù quý khách ? ?âu ch? c?n nh?c ?i?n tho?i lên và g?i ngay cho chúng tôi qua Hotline: 0904.22.77.37. Chung tôi ??m b?o quý khách s? hài lòng ??i v?i d?ch v? chuyên nghi?p c?a chúng tôi.M?c in Canon 2900 chính hãngLiên h? ?? m?c máy in Canon 2900:Trung tâm s?a máy in C?u LongHotline: 0904227737 Website: domucin.com.vn – suamayin.com.vn??a ch? : Ngõ 82 Nguy?n Khuy?n, Hà ?ông, Hà N?iC? s? 1: S? 31 ngõ 1 Ng?y Nh? Kon Tum, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 2: 11c/ 262 Kh??ng ?ình, H? ?ình, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 3: Ngõ 116 Nguy?n Xi?n, Thanh Xuân, Hà N?iC? s? 4: Ngõ 475 Nguy?n Trãi, Thanh Xuân, Hà N?iTel:02 4. 35589304/ 22163064/ 62933730
Reply With Quote

  #2  
Old 01-15-2020, 11:27 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 290
Re: H??ng d?n cách ?? m?c máy in canon 2900 t?i nhà hi?u qu?

???????? ??NG PH?C B?c Ninh
------------------------------------------------------- ????
???? t?p d? da hàn, may t?p d?
???? thi?t k? t?p d? ?ai ngang, ?ai chéo,?ai kép
???? t?p d? ??p váy, giá t?p d? b?p m?ngto, t?p d? d? th??ng cách ?i?u
???? t?p d? ch?ng n??c, b? b?p, ??ng ph?c khác...
-----------------------------------------------------------------------


????


X??ng t?p d? c?t tóc hà n?i

$Link$
Reply With Quote
  #3  
Old 02-20-2020, 08:49 PM
ngocmai221 ngocmai221 is offline
Gold Member
 
Join Date: Oct 2019
Posts: 290
Re: H??ng d?n cách ?? m?c máy in canon 2900 t?i nhà hi?u qu?

t?p d? th? c?t tóc 2019 M?I NH?T
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 03:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.