VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes > Funny Pictures

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-18-2018, 08:18 PM
manhcung666 manhcung666 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 75
C? h?i ??u t? ??t n?n t? 33 tri?u K?T ??i Kim ??nh Công bàn giao quý IV 2019

C? h?i ??u t? ??t n?n t? 33 tri?u K?T ??i Kim ??nh Công bàn giao quý IV 2019

Cách ???ng Lê Tr?ng T?n 600m, khu ?ô th? hi?n ?ang hoàn thi?n ??ng b? r?t ??p, (???ng Vành ?ai 2.5 b?t ??u t? Tam Trinh - Tân Mai - Kim ??ng - Tr?n Nguyên ?án - ??m H?ng - V? Tr?ng Ph?ng - Hoàng ??o Thúy - Trung Kính - Tr?n Thái Tông - Nguy?n Phong S?c)
Tuy?n ???ng 2,5 (?o?n ??m H?ng – Qu?c l? 1) là tuy?n ???ng tr?c chính ?ô th?, có ý ngh?a h?t s?c quan tr?ng k?t n?i các tuy?n ???ng vành ?ai và các tuy?n ???ng ?ô th? trong khu v?c.
D? án góp ph?n giúp ng?n ?áng k? th?i gian di chuy?n t? khu v?c trung thâm Th? ?ô t?i các qu?n, huy?n phía Nam, ??c bi?t là Nhân dân qu?n Hoàng Mai.
D? án hoàn thành góp ph?n thúc ??y phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a khu v?c và c?a TP.
Các c?n phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? có di?n tích dao ??ng t? 75 - 80 – 120 - 290 m2, thi?t k? 3,5 t?ng.
Ch? t? 33 tri?u/m2 ???ng hè r?ng 11,5m ??n 40m ???ng chính vành ?ai 2,5. Th?p nh?t ??u t? 1,5 t? ??ng sinh l?i 30%/n?m.
Nh? v?y tùy thu?c vào nhu c?u c?ng nh? mong mu?n c?a gia ?ình mà b?n có th? l?a ch?n phân lô ??t n?n sao cho phù h?p nh?t.
??i v?i nh?ng c?n lô góc có di?n tích h?p lý, vi?c b? trí, thi?t k? ki?n trúc sao cho khai thác ???c t?i ?a không gian tr?ng vô cùng c?n thi?t.
T?t c? nh?ng c?n phân lô c?a K?T ??i Kim ??nh Công ??u s? h?u ki?n trúc hi?n ??i, ??n gi?n hóa nh?ng v?n th? hi?n ???c v? sang tr?ng, ??ng c?p c?a d? án ch?t l??ng.
N?u mu?n bi?t thêm chi ti?t v? d? án phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? K?T ??i Kim ??nh Công ?? ??a ra ph??ng th?c ??u t? h?p lý nh?t, b?n vui lòng truy c?p vào website dinhcongmorong.com nhé.

Ký h?p ??ng tr?c ti?p C?T, ?óng ti?n theo ti?n ?? 50% - 20% - 20% - 10%, hi?n t?i C?T ?ang tri?n khai g?p rút ?? k?p ti?n ?? bàn giao, c? h?i vàng ?? ??u t? vì khi làm xong ???ng giá có th? t?ng g?p ?ôi!
Liên h? 0902.396.222
N?u mu?n bi?t thêm chi ti?t v? d? án phân lô li?n k?, shophouse, nhà v??n, bi?t th? K?T ??i Kim ??nh Công ?? ??a ra ph??ng th?c ??u t? h?p lý nh?t, b?n vui lòng truy c?p vào website dinhcongmorong.com nhé.
Reply With Quote

  #2  
Old 02-12-2019, 09:01 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: C? h?i ??u t? ??t n?n t? 33 tri?u K?T ??i Kim ??nh Công bàn giao quý IV 2019

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 01:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.