VuiLen.com ChitChat Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Jokes > Funny Pictures

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 01-12-2019, 01:05 PM
truonganh truonganh is offline
Member
 
Join Date: Jan 2019
Posts: 17
Vincity sportia tây m? - b?ng hàng ??c quy?n h1

NHANH TAY "T?I NGAY" ?? L?A CH?N NH?NG C?N ??P NH?T V?I GIÁ ?U ?ÃI T?T NH?T T? CH? ??U T? TRONG ??T RA HÀNG ??U TIÊN???????????? NÊN CH?N C?N H? 1PN, 2PN HAY 3PN???? Các y?u t? v? không gian s?ng, tài chính s? ?óng m?t vai trò quy?t ??nh ??n s? l?a ch?n c?n h? c?a các gia ?ình.???? C?n h? 2PN, 3PN th??ng là l?a ch?n t?i ?u cho các gia ?ình tr?, nh?ng c?n h? 1PN l?i ?áp ?ng ???c nhu c?u ngày càng t?ng c?a nh?ng khách hàng cá nhân v?i phong cách s?ng t?i gi?n.???? Tuy nhiên hi?n nay, nh?ng ng??i s?ng ??c thân có xu h??ng mua c?n h? 2 PN ?? có th? chuy?n ??i ho?c thi?t k? v?n phòng riêng ho?c phòng ng? dành cho khách. Trong khi ?ó, các gia ?ình ?ông ng??i có xu h??ng tìm ??n c?n h? 3PN ?? ??m b?o không gian riêng cho m?i thành viên. Bên c?nh di?n tích và không gian s? d?ng l?n, các c?n h? 3 phòng ng? có nhi?u l?i ích khi các c?a s? hay ban công ???c b? trí xen k? ?? h??ng ánh sáng t? nhiên.???? N?m t?i trung tâm phía Tây, n?i s? tr? thành trung tâm hành chính th? 2 c?a Th? ?ô, VINCITY SPORTIA là m?t trong s? ít các d? án s? h?u nhi?u lo?i hình c?n h? t? Studio, 1PN ??n 3PN ?? phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng.???? M?t trong nh?ng ?i?m nh?n c?a các c?n h? t?i VINCITY SPORTIA là l?i thi?t k? theo tr??ng phái không gian m?, tri?t tiêu góc ch?t ?? t?i ?u hóa di?n tích c?ng nh? công n?ng s? d?ng. Do ?ó gia ch? có th? th?a s?c sáng t?o trang trí c?ng nh? l?p ??t n?i th?t cho c?n phòng.------------???? Và m?t y?u t? c?c k? quan tr?ng quy?t ??nh ??n s? l?a ch?n c?n h? n?a là v?n ?? TÀI CHÍNH. R?t nhi?u gia ?ình còn ?ang loay hoay, cân nh?c khi l?a ch?n nh?ng c?n h? ph? h?p v?i tài chính c?a gia ?ình mình. C?n h? cao c?p thì không ?? tài chính ?? chi tr?, c?n h? giá r? thì l?i lo ??n ch?t l??ng xây d?ng, C?T không uy tín, ch?t l??ng d?ch v? v?n hành qu?n lý không ??m b?o…???? T?i VINCITY SPORTIA – GI?I PHÁP ??T PHÁ NHÀ CHO NG??I DÂN TH? ?Ô, khách hàng s? không ph?i b?n tâm v? nh?ng b?n kho?n ?ó. V?i C?T là Vingroup, ??n v? uy tín s? 1 trong l?nh v?c b?t ??ng s?n Vi?t Nam. C?T ?ã t?o thành công nh?ng d? án B?S cao c?p nh?: Vinhomes Times City, Vinhomes Royall City, Vinhomes Riverside… và m?i ?ây nh?t là Vinhomes Central Park v?i tòa tháp Landmark 81 cao nh?t Vi?t Nam hay là 1 trong 10 tòa tháp cao nh?t th? gi?i.???? ??c bi?t, v?i m?t chính sách bán hàng L?N ??U TIÊN XU?T HI?N T?I TH? TR??NG B?S VI?T NAM s? t?o ?i?u ki?n d? dàng cho khách hàng s? h?u c?n h? VINCITY SPORTIA.???? Khách hàng ch? ?óng 10% GTCH ?ã ký H?MB (t?t c? các d? án B?S hi?n nay ?? ký H?MB khách hàng ph?i có 30% GTCH), vay t?i 70% GTCH trong vòng 35 n?m v?i lãi su?t 0% trong 21 tháng.???????????? KHI MÀ MUA NHÀ D? NH? ?I THUÊ NHÀ CH? CÓ T?I “VINCITY SPORTIA”------------???????????? Hãy nhanh tay liên h? v?i chúng tôi ?? l?a ch?n c?n h? t??ng lai cho b?n và gia ?ình.???? NH?N NGAY B?NG GIÁ, CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VÀ TI?N ?? THANH TOÁN CHO 3 TÒA ??U TIÊN RA HÀNG.???? Chúng tôi s? liên h? t? v?n tr?c ti?p và g?i thông tin khi quý khách hàng ??ng ký thông tin.Hotline: 0983824386
?
Reply With Quote

  #2  
Old 02-12-2019, 08:56 PM
thzfsdhdty thzfsdhdty is offline
Plantium Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 475
Re: Vincity sportia tây m? - b?ng hàng ??c quy?n h1

0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu c?u tr?n gói t? 1,8 tri?u, t?ng hosting không gi?i h?n b?ng thông + tên mi?n qu?c t? 1 n?m, b?o hành tr?n ??i

QUY TRÌNH LÀM VI?C
1 LIÊN H? -> goo. gl/ucRf1B
?? g?i m?u báo giá, ho?c ch?n m?u t?i ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi s? liên h? l?i thu th?p các thông tin ??y ?? và báo giá

L?U Ý B?N C?N THAM KH?O CÁC M?U WEB TR??C R?I HÃY TRAO ??I ?? GIAO D?CH DC NHANH CHÓNG VÀ B?N C?NG HI?U H?N V? TRANG WEB B?N S?P LÀM


2 Chuy?n kho?n thanh toán, ho?c thu ti?n t?n n?i t?i TpHCM. Website ???c thi?t k? hoàn thi?n. Trong link này có ??y ?? m?i thông tin gói web/ khuy?n mãi/ thông tin h? tr?/ tài kho?n ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, b?o hành v?nh vi?n.

CÁC LO?I WEBSITE CHÚNG TÔI THI?T K?:
Web bán hàng/ th?i trang/ m? ph?m/ n??c hoa / website áo c??i, s? ki?n / du l?ch, khách s?n / làm ??p, spa / Website tin t?c, giáo d?c / web gi?i thi?u công ty/ gi?i thi?u d?ch v? / M?u Website n?i th?t / M?u Website ?m th?c / M?u Website nha khoa / M?u Website ô tô xe
GIÁ TR?N GÓI: 1,8 tri?u ( thanh toán 1 l?n, ?ã gi?m 10% ), ho?c 2,000,000 ? ( thanh toán 2 l?n, không gi?m 10% ) ( Hóa ??n + h?p ??ng cty + 20% )

KHUY?N MÃI KH?NG:
- T?ng tên mi?n qu?c t? ??ng ký chính ch? 1 n?m ( tr? giá 280,000 ? )
- T?ng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GI?I H?N B?NG THÔNG t?c ?? cao tr? giá 850,000 ? ) , không gi?i h?n l??t truy c?p cùng 1 th?i ?i?m ( lúc thanh toán web bù thêm ch? 150k ?? lên gói 2GB, ho?c 190k ?? lên gói 3GB, ho?c 290k ?? lên gói 5GB, ch? áp d?ng bù lúc thanh toán làm web )
- T?ng 2,000 tin rao v?t qu?ng cáo tr? giá 600,000 ?- Bào hành v?nh vi?n trong su?t th?i gian còn s? d?ng web, kh?c ph?c l?i out web ( n?u có ) ngay trong ngày ( 24h ), kh?c ph?c l?i phát sinh khác ( n?u có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH N?NG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

H? TR? NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.