VuiLen.com ChitChat Music Book Contact
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HERE
Hat Cho Nhau Nghe, Chit Chat, Choi Games
CLICK HEREGo Back   Forum.vuilen.com > Entertaintment > Capture The Beauty of Life > Nice Scenery
forgot Password
Register

Nice Scenery Cảnh Đẹp, tranh đẹp ............

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 12-02-2016, 12:59 PM
congtygiahan1867
Guest
 
Posts: n/a
6 c?u th? Indonesia khi?n tuy?n Vi?t Nam ph?i e ng?i

Th? quân Solossa là m?t trong nh?ng ngôi sao n?i b?t c?a Indonesia t?i AFF Cup 2016. Anh s? khi?n hàng phòng ng? tuy?n Vi?t Nam ph?i dè ch?ng sau khi có 2 bàn th?ng ? gi?i n?m nay.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 1
Boaz Solossa (s? 7): Ti?n ??o 30 tu?i này chuy?n cho Lilipaly l?p công ? tr?n g?p Singapore. Ngoài ra, khi Indonesia ??i ??u Thái Lan và Philippines, anh ??u làm tung l??i ??i ph??ng. T?i AFF Cup 2016, Boaz Solossa chính là th? l?nh tinh th?n c?a ??i tuy?n Indonesia.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 2
Andik Vermansyah (s? 21): Anh ki?n t?o d?n ??n bàn san b?ng t? s? 1-1 trong tr?n g?p Singapore. T?i AFF Cup 2016, ti?n v? 25 tu?i này ch?a v?ng m?t b?t c? tr?n nào ? vòng b?ng và có v? trí chính th?c trong s? ?? chi?n thu?t c?a hu?n luy?n viên Alfred Riedl.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 3
Rizky Pora (s? 14): ?ây là c?u th? ghi bàn g? hòa 1-1 cho ??i tuy?n Indonesia ? l??t tr?n cu?i b?ng A g?p Singapore. Anh luôn thi ??u n?i b?t ? hàng ti?n v? c?a ??i tuy?n x? s? v?n ??o.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 4
Stefano Lilipaly (s? 8): Anh ?n ??nh chi?n th?ng 2-1 cho Indonesia, qua ?ó góp ph?n quan tr?ng giúp ??i tuy?n x? s? v?n ??o vào bán k?t AFF Cup 2016. C?u th? sinh ra ? Arnhem và t?ng ???c tri?u t?p vào U16 và U17 Hà Lan tr??c khi nh?p qu?c t?ch Indonesia và thi ??u cho ??i tuy?n bóng ?á qu?c gia n??c này.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 5
Lerby Eliandry (s? 12): Anh th?c hi?n pha ?ánh ??u ghi bàn th?ng th? hai cho Indonesia trong tr?n ra quân t?i b?ng A g?p Thái Lan. ?ây c?ng là l?n ??u Eliandry l?p công cho ??i tuy?n x? v?n ??o khi ???c d? AFF Cup.
6 cau thu Indonesia khien tuyen Viet Nam phai e ngai hinh anh 6
Fachrudin Aryanto (s? 16): H?u v? 27 tu?i này khai thông b? t?c trong tr?n g?p ch? nhà Philippines ngay phút th? 7. Ngoài ra, Aryanto còn ki?n t?o cho Stefano Lilipaly ?ánh ??u ghi bàn ? tr?n cu?i vòng b?ng g?p Singapore. Tuy nhiên, Aryanto ch? có th? góp m?t ? bán k?t l??t v? g?p ??i tuy?n Vi?t Nam trên sân M? ?ình do ch?u án ph?t th?.


>>Ngu?n News Zing
Reply With Quote

  #2  
Old 11-20-2017, 04:19 AM
LarryEnvighOvava LarryEnvighOvava is offline
Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 4
6 c u th Indonesia khi n tuy n Vi t Nam ph i e ng i

SIZE="3"SIZE="4"COLOR="Blue""Nhan d?p Ngay Ph? n? Vi?t Nam/COLOR/SIZE

Ben minh c?n tuy?n c?ng tac vien ban Bong d? ph?c v? cho quy ong/quy anh ch? th? hi?n tinh c?m c?a minh v?i m?/ v?/ch?/em gai/m?t n?a con l?i b?ng nh?ng nhanh Bong, th? hi?n tinh c?m/tinh yeu vinh c?u. COLOR="Red"T?i vi Bong minh ban ra co n? nhung khong bao gi? tan. Th? m?i g?i la tinh yeu vinh c?u./COLOR

Cong vi?c c? th? s? ph? bi?n chi ti?t c? th? hon. Nhung noi d?i khai la ben minh s? cung c?p bong cho cac b?n ban, n?u ban khong h?t co quy?n tr? l?i.

COLOR="Blue"Yeu c?u:/COLOR uu tien cac b?n sinh vien, lam vi?c theo nhom t?i thi?u la 5 ngu?i/nhom. Nhi?u nh?t la 10 ngu?i/nhom. Khong gi?i h?n nhom c?ng tac vien dang ky. Th?i gian dang ky ch?m nh?t d?n ngay COLOR="Blue"17/10/2016 /COLOR

SIZE="4"COLOR="blue"COLOR="Red"M?i chi ti?t vui long lien h?:/COLOR 0909 09 1950 g?p Quang"/COLOR/SIZE/SIZE
Reply With Quote
  #3  
Old 12-13-2017, 01:56 PM
Marceltop Marceltop is offline
Member
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 24
Black Fat - Ebony moms boobs# 6326077

Black Fat - Ebony moms boobs# 7949080
MILF BBW Big Tits, Ebony Sex# 3933644
Reply With Quote
  #4  
Old 12-13-2017, 05:17 PM
MichaelCiree MichaelCiree is offline
Member
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 22
Black Fat - Ebony moms boobs# 5411153

Black Fat - Ebony moms boobs# 1635085
MILF BBW Big Tits, Ebony Sex# 7901159
Reply With Quote
  #5  
Old 12-14-2017, 01:09 PM
BrianTum BrianTum is offline
Member
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 23
Big Black Grls!Old Fat MILF !# 3939874

Big Black Grls!Old Fat MILF ! # 3424813
Plumpers Boobs -- Hot Ebony, BBW, Chubby, Fat # 1928792
Reply With Quote
  #6  
Old 12-15-2017, 12:38 PM
StephenSom StephenSom is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 19
Old Hot Big Pussy - BBW Big Ass# 3959731

Old Hot Big Pussy - BBW Big Ass # 1042075
Big Boobs Chubby and Fat Black Tits # 7391168
Reply With Quote
Reply

Bookmarks

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 05:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.